Arama

Sünnet namazlarının faziletleri hakkında 20 hadis

İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, kulların bütün varlığıyla Rabbine yönelişinin sembolüdür. Hz. Peygamber (sav) farz namazların öncesinde ve sonrasında sünnet namazları kılmış ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: "Her gün sabah namazından önce iki, öğleden önce dört, sonra iki, akşamdan sonra iki ve yatsıdan sonra iki olmak üzere 12 rekât nafile namaz kılmaya devam eden kişiye, yüce Allah cennette bir köşk inşa eder." Sizler için Peygamber Efendimizin sünnet namazlarının faziletleri hakkında hadis-i şeriflerini derledik.

Ebû Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habîbe Remle'den (ra) işittiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle demiştir: Her gün, farzların dışında, Allah Teâlâ'nın rızasını gözeterek on iki rekât nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar (veya onun için cennette bir köşk yapılır).

(Müslim, Müsafirîn, 103)

🔍 5 vakit namaz tablosu

Abdullah b. Muğaffel'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav):"Her ezan ve kamet arasında (nafile) bir namaz vardır." demiştir. Bu sözü üç defa tekrarlamış ve üçüncü defasında, "isteyen kimse için" kaydını ilave etmiştir.

(Buhârî, Ezân, 16; Müslim, Müsâfirîn, 304)

🔍 Namaz kılma adabı ile ilgili hadisler

Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Peygamber (sav) öğle namazından evvel dört rekât ve sabah namazından evvel iki rekât namaz kılmayı terk etmezdi.

(Buhârî, Teheccüd, 34)

Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav), nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekât (sünnet)ine önem verirdi.

(Buhârî, Teheccüd, 27; Müslim, Müsâfirîn, 94)

🔍 Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar!

Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav): "Sabah namazının iki rekât (sünnet)i, dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır." buyurdu.

(Müslim, Müsâfirîn, 96)

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN