Arama

Ruhi bir hastalık olarak ırkçılık

Bir kavmin diğer kavimlere göre daha üstün olduğunu iddia eden ırkçılık düşüncesi, dinimizce yasaklanmıştır. Yüce Allah'ın (CC) bizlere bildirdiğine göre üstünlük takvada yani dini hususlara karşı gösterilen hassasiyettedir. Peygamberimiz (SAV) hadis-i şerifleri aracılığıyla "Beyazın siyaha siyahın beyaza üstünlüğü yoktur" buyurarak hakikati dile getirir.

◾ Farklı sebeplerle bir kavmin başka bir topluluğa karşı uyguladığı her türlü baskıyı ifade eden ırkçılık, insanlık tarihinin en derin yaralarından biridir.

Allah Teala ayet-i kerimelerde "üstünlüğün ancak takvada" olduğunu belirtmiş, Efendimiz (SAV) de pek çok hadisinde ırkçılık hususunda Müslümanları ikaz etmiştir.

İçimizdeki düşman: Riya

◾ Esasında ruhi bir hastalık olan ırkçılık, kişinin doğuş itibariyle kendisini insanlardan üstün görme halidir. Bu düşünce yüce dinimiz İslam'da haram kabul edilir.

◾ Mühim olan Allah (CC) katındaki üstünlüktür. O da ancak takva, dini hususlara gösterilen titizlik iledir. Sizin için ırkçılık hususundaki ayet ve hadis-i şerifleri bir araya getirdik.

Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas

"Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız."

Hucurât Suresi 10. Ayet

Hucurât Suresi 10. Ayeti dinlemek mealini okumak için tıklayın

Hucurât Suresi 10. Ayet Tefsiri

Müminler hem bütün insanlıktan hem de iman kardeşlerinden sorumludurlar; dünyada haksızlığın engellenmesine (Âl-i İmrân 3/108), din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasına katkıda bulunmak (Nisâ 4/75; Hac 22/40), ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme kavuşturmak, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O'na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır."

Hucurât Suresi 13. Ayet

Hucurât Suresi 13. Ayeti dinlemek mealini okumak için tıklayın

Hucurât Suresi 13. Ayet Tefsiri

➡ Müslümanların dünya görüşlerini ve değer ölçütlerini dayandırdıkları âyetlerden biri de budur. Fertler, gruplar, kavimler, ümmetler, milletler siyasî, kültürel, biyolojik, coğrafî vb. farklarla birbirinden ayrılır; bu farklara bağlı olarak farklı kimlik sahibi olur, bu kimlikle tanınır ve tanışır. Ayrıca her biri kendi farkını, özelliğini bir gurur, değer ve övünç vesilesi yapar. Âyet farklı yaratılmanın "kimlik edinme ve bu kimlikle tanınma, tanışma" fonksiyon ve hikmetini onaylıyor.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"İşte âhiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır."

Kasas Suresi 83. Ayet

Kasas Suresi 83. Ayeti dinlemek mealini okumak için tıklayın

Kasas Suresi 83. Ayet Tefsiri

"İşte" diye çevirdiğimiz tilke kelimesi Arap dilinde genellikle büyük ve önemli şeylere işaret için kullanılır; burada nitelikleri hakkında daha önce bilgi verilmiş olan âhiret yurdunun önemli ve ebedî nimetlerle dolu olduğunu göstermektedir. Nitekim Hz. Peygamber âhirette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve akıllara gelmeyen güzel nimetlerin var olduğunu haber vermiştir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN