Arama

Peygamberimizin ibadet hayatı

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin bizzat yaptığı ibadetler, İslam ilminin ve hükümlerin bir dayanağını oluşturur. Kulluk şuuru en yüksek seviyede olan Efendimiz (sav), Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edilmesi gerektiğini ümmetine tavsiye ederdi. Hz. Peygamber (sav), gündelik yaşamının bir kısmını ibadetlere, bir kısmını kendisinin ve Müslümanların işlerine, bir kısmını ise aile işlerine ayırarak ölçü ve dengeyi sağlardı. Peki, Efendimizin nafile ibadetleri nelerdi? İşte Peygamber Efendimizin (sav) dilinden düşürmediği dualar eşliğinde, Müslümanlara örnek olan ibadet hayatı...

"Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namaz kıl; muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkor"

(Ankebut suresi, 45. ayet )

Yüce Allah, Kalem suresinin 4. ayetinde Peygamber Efendimiz (sav) için "ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin" buyurur. Bu yüce ahlaka eriştirilen Peygamberimiz yine Kur'an-ı Kerim'de bize "en güzel örnek" olarak tanıtılır.

Peygamber Efendimiz (sav), her hususta olduğu gibi ibadet hayatı konusunda da inananlar için en güzel örnektir. İslam ilminin ve hükümlerin bir dayanağı da bizzat O'nun yaptığı ibadetlerdir.

Resullah (sav), gündelik yaşamının bir kısmını ibadetlere, bir kısmını kendisinin ve Müslümanların işlerine, bir kısmının ise aile işlerine ayırarak ölçü ve dengeyi sağlamıştır.

Okunuşu: "Allâhümme elhimnî ruşdî ve e'ıznî min şerri nefsî."

Anlamı: "Allah'ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru."

(Tirmizî, De'avât, 70)

Efendimiz bu duasında, yüce Allah'tan iki şey istemiştir. Biri her işte doğru olanı yapabilmesi, diğeri nefsin kötü arzularından kendisini koruyabilmesidir.

"Ey Muhammed! Onların dediklerine sabret; güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatlerinde ve gündüzleri de tesbih et ki, Rabbinin rızâsına eresin"

(Tâhâ 130. ayet)

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerîm'de Hz. Peygamber'e hamd, tesbih, secde, ibadet, kulluk, ibadette sabır gibi hususlarda bazı emir ve yükümlülükler verdi. Ayrıca bazı ibadetlere işaretle Resûl-i Ekrem'den onları yerine getirmesini istedi.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde Hz. Peygamber'in şahsında bütün Müslümanlara yönelik bir kısım emir ve tavsiyeler bulunurdu. Nitekim pek çok ayet-i kerimede de namaz, bütün müminleri kapsayacak tarzda bazen tek olarak, çoğu yerde de zekâtla birlikte emredildi.

Okunuşu: "Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr."

Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle."

(Hâkim, De'avât, No:1878)

Bu duasında Peygamberimiz, kendisine rızık vermesini, rızkını bereketli yapmasını, tükettiği nimetin yenilerini ve daha iyilerini vermesini ve kendisini kanaatkâr yapmasını Allah'tan istemektedir.

Rızık nedir?

  • 5
  • 28
Peygamber Efendimizin ilk namazı
Peygamber Efendimizin ilk namazı

"Ey bürünüp sarınan (resulüm), kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı, kalbini tertemiz tut. Kötü şeyleri terke devam et"

(Müddessir Suresi, 1-5. ayetler)

Müddessir suresindeki âyetlerin nüzulünden sonra Hz. Peygamber (sav), Cebrail'in tarifiyle abdest alıp namaz kıldı.Daha sonra Hz. Hatice'ye de abdest aldırıp namaz kıldırdı. Bu dönemde namaz, sabahın erken ve akşamın geç vaktinde olmak üzere günde iki vakitte ikişer rek'at olarak kılınırdı. İlk namazda Cebrail, sabahleyin Kâbe civarında Hz. Peygamber'e imamlık yaptı. Daha sonra namazlar Hz. Peygamber'in imametiyle devam etti.

Hemen ilk gün akşam vaktine cemaat olarak Hz. Hatice, ertesi gün Hz. Ali katıldı. Hz. Ali, akşamleyin Hz. Peygamber ile Hz. Hatice'yi namaz kılarken görmüş, davete uyarak ertesi gün o da büyük bir çocuk iken cemaate katılmıştı. Daha sonra Zeyd b. Hârise ve Hz. Ebû Bekir bu cemaate eklendi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN