Arama

Peygamberimizin en büyük destekçilerinden Hz. Abbas

Peygamber Efendimizin amcalarından olan Hz. Abbas, İslam'ın yayılmaya başladığı ilk günlerde Müslüman oldu. Geniş bir nüfuza sahip olan Hz. Abbas, Müslümanları himaye edebilmek için İslam'ı kabul ettiğini açığa vurmadı. Öyle ki, Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla ilgili karar ve davranışlarını Resul-i Ekrem'e ulaştırmak maksadıyla kasten hicret etmedi. Köle azat etmeyi seven, maddi servetiyle de İslam'a pek çok hizmette bulunan Hz. Abbas'ı Peygamberimiz çok severdi.

  • 1
  • 10
HZ. ABBAS KİMDİR?
HZ. ABBAS KİMDİR?

İlk gençlik yıllarından itibaren ticaretle meşgul oldu. Maddî durumunun iyi olması sebebiyle, Cahiliye döneminde Kâbe'yi ziyarete gelen hacılara su dağıtma (sikâye) ve onlara ziyafet verme (rifâde) görevlerini kardeşi Ebû Tâlib'den devraldı.

Ebû Tâlib'in geçim yükünü hafifletmek için Hz. Abbas Cafer'i, Peygamber Efendimiz de Hz. Ali'yi himayelerine almışlardı.

  • 2
  • 10
İSLAM’IN İLK GÜNLERİNDE MÜSLÜMAN OLDU
İSLAM’IN İLK GÜNLERİNDE MÜSLÜMAN OLDU

Geniş nüfuzunu kullanarak Müslümanları himaye etmek düşüncesiyle, Müslümanlığı kabul ettiğini açığa vurmadı.

Hatta Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla ilgili karar ve davranışlarını Peygamber Efendimize ulaştırmak maksadıyla kasten hicret etmedi.

  • 3
  • 10
PEYGAMBERİMİZİN KORUNACAĞINA DAİR TEMİNAT ALDI
PEYGAMBERİMİZİN KORUNACAĞINA DAİR TEMİNAT ALDI

Bununla beraber daima yeğenine arka çıkarak onu müşriklere karşı himaye etti.

622 yılında gerçekleşen İkinci Akabe Biatı'nda, Hz. Peygamber'i yalnız bırakmayıp müzakerelere katıldı; Medineli Müslümanlardan onun hayatını tehlikeye atmayacaklarına dair teminat aldı.

Peygamberimizin dedesi Kureyş reisi Abdülmuttalib

  • 4
  • 10
HZ. ABBAS BEDİR SAVAŞI’NDA ESİR DÜŞTÜ
HZ. ABBAS BEDİR SAVAŞI’NDA ESİR DÜŞTÜ

Böylece İslamiyet'in tebliğini müsamaha ile karşıladığını göstermiş oldu. Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almak zorunda kalan Abbas, bu savaşta esir düştü.

Kendisinin ve diğer akrabalarının fidyelerini ödeyerek Mekke'ye döndü.

  • 5
  • 10
KUREYŞLİLERLE İLGİLİ BİLGİLERİ GİZLİCE PEYGAMBERİMİZE ULAŞTIRDI
KUREYŞLİLERLE İLGİLİ BİLGİLERİ GİZLİCE PEYGAMBERİMİZE ULAŞTIRDI

Hayber'in fethini Resulullah'ın ona müjdelemesi, ikisi arasında gizli bir haberleşmenin öteden beri devam edegeldiğini göstermektedir.

Mekke'nin fethi için yapılan hazırlıklar tamamlandıktan sonra Müslüman olduğunu açığa vurması, onun gizli ve son derece önemli bir görevi üstlenmiş olduğunun bir başka delili sayılmalıdır.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN