Arama

Peygamberimizin dedesi Kureyş reisi Abdülmuttalib

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli bir insan; Kureyş'in adil reisiydi. Reisliği döneminde gördüğü bir rüya üzerine Cürhümlülerin Mekke'yi terk ederken kapattıkları zemzem kuyusunun yerini bulmuştu. Fil Vakası'nda, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ile müzakerelerde bulunmuş ve büyük bir metanetle Kabe'yi sahibinin mutlaka koruyacağını ona hatırlatmıştı. Daha doğmadan yetim, küçük yaşta ise öksüz kalan Peygamber Efendimizi o himaye etmiş, yaşadığı müddetçe gereken ihtimamı göstermişti. Peki, Abdülmuttalib kimdir?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 8
ABDÜLMUTTALİB KİMDİR?
ABDÜLMUTTALİB KİMDİR?

Abdülmuttalib'in babası Hâşim, annesi Medineli Neccâroğulları'na mensup Selmâ'dır.

Babası Gazze'de öldüğünden 8 yaşına kadar annesiyle beraber Medine'de kaldı. Daha sonra amcası Muttalib yeğenini alıp Mekke'ye götürdü.

  • 2
  • 8
NEDEN ABDÜLMUTTALİB DİYE ANILDI?
NEDEN ABDÜLMUTTALİB DİYE ANILDI?

Bir başka rivayete göre ise Muttalib'e çocuğun kim olduğu sorulduğunda o, üstü başı pek düzgün olmayan Şeybe'yi o anda kölesi olarak tanıtmıştı.

Abdülmuttalib'i amcası yetiştirdi ve ölümüne yakın bir zamanda, "Babanın yerine sen lâyıksın" diyerek kabile reisliği görevini ona devretti.

  • 3
  • 8
GÖRDÜĞÜ RÜYA ÜZERİNE ZEMZEM KUYUSUNU BULDU
GÖRDÜĞÜ RÜYA ÜZERİNE ZEMZEM KUYUSUNU BULDU

Kâbe civarındaki bu kuyuyu, Kureyş'in karşı koymasına rağmen özel mülkiyetine geçirdi ve böylece sikâye olarak adlandırılan hacılara su dağıtma görevini elde etti.

Bu sırada Hâris'ten başka çocuğu olmadığı için baskılar karşısında kendisini savunmakta güçlük çekiyordu.

Mekke'yi ihya eden Kusay bin Kilab

  • 4
  • 8
ABDULLAH’IN YERİNE 100 DEVEYİ KURBAN ETTİ
ABDULLAH’IN YERİNE 100 DEVEYİ KURBAN ETTİ

Daha sonra beş hanımından on oğlu dünyaya geldi ve gördüğü bir rüya üzerine adağını yerine getirmek istedi.

Kurban adayını belirlemek maksadıyla oğulları arasında çektirdiği kura Peygamberimizin babası Abdullah'a çıktı. Ancak Abdullah'ın yerine yine kura usulüyle belirlenen yüz deveyi kurban etti.

  • 5
  • 8
KUREYŞ’İN KARAKTERLİ, İYİ KALPLİ VE ADİL REİSİYDİ
KUREYŞ’İN KARAKTERLİ, İYİ KALPLİ VE ADİL REİSİYDİ

Ömrünün sonuna doğru puta tapmayı terketmiş, içkiyi bırakmış, Kâbe'nin çıplak olarak tavaf edilmesini yasaklamıştı.

Allah'ın varlığına, ceza ve mükâfat yeri olarak ahiretin mevcudiyetine inanmış, zaman zaman Hira mağarasına çekilip ibadetle meşgul olmuştu.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN