Arama

Peygamberimize saygı konusunda mümine düşen görevler

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (sav) 23 yıllık risalet hayatı insanlara Allah'ın dinini tebliğ ve beyan ile geçti. Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. Yüce Allah'ın "Rasûlüm! Biz Sen'i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." diye hitap ettiği Peygamber Efendimiz Müslümanlara kılavuz oldu. Hz. İbrahim'in (AS) duası, Hz.İsa'nın (AS) müjdesi olan; "tüm insanlığa rahmet" olarak gönderilen Peygamberimize (SAV) saygı konusunda bir mümine düşen görevler nelerdir? Allah, fertlere ve toplumlara bu konuda ne tavsiye etmiştir? Peygamberimize karşı yapılan saygısızlık karşısında ne yapılmalıdır?

  • 1
  • 15
SON PEYGAMBER: HZ. MUHAMMED
SON PEYGAMBER: HZ. MUHAMMED

Nübüvvet konusu, İslam'da imanın üç temel esasından biridir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de Resûl-i Ekrem'in nebîlik konumuna temas eden ayetlerin bir kısmında, O'nun peygamberler silsilesinin son halkasını oluşturduğu belirtilir.

  • 2
  • 15
FERT VE TOPLUMLARI HAK DİNE KAVUŞTURMA GÖREVİ
FERT VE TOPLUMLARI HAK DİNE KAVUŞTURMA GÖREVİ

🔸 Peygamberlere gelen ilâhî emir ve yasakları tebliğ edip fert ve toplumları manevi arınmaya tâbi tutma, onlara kitap ve hikmeti öğreterek hak dini yaşayacak bir olgunluğa kavuşturma görevinin Hz. Muhammed'e de verildiği ifade edilir.

  • 3
  • 15
İBRAHİM’İN DUASI, İSA’NIN MÜJDESİ
İBRAHİM’İN DUASI, İSA’NIN MÜJDESİ

Bütün semavî din mensuplarının hürmetle anıp sahiplendiği Hz. İbrahim, oğlu İsmail ile birlikte Kâbe'yi inşa ederken sonraki toplulukların içinden bu görevleri ifa edecek bir elçi göndermesini Allah'tan dilemiştir.

🔸 Nübüvvetinin geçmişle bağlantısının ne olduğu hususunda sorulan bir soruya Peygamber Efendimizin verdiği cevap ilgili ayetlerin bir açıklaması mahiyetindedir:

"Nübüvvetimin tarihî kaynağı, atam İbrahim'in duası ve İsa'nın benim peygamber olarak gönderileceğimi müjdelemesidir."

Peygamberimizi konu alan 1 kitap 1 şiir

  • 4
  • 15
RESUL-İ EKREM’İN DİĞER PEYGAMBERLERLE OLAN MÜNASEBETİ
RESUL-İ EKREM’İN DİĞER PEYGAMBERLERLE OLAN MÜNASEBETİ

Resul-i Ekrem Efendimiz, kendisinin diğer peygamberlerle olan münasebetini mükemmel inşa edilen, fakat bir tuğlası eksik bırakılan binaya benzetir.

🔸 Sâffât suresinde Hz. Nuh'tan itibaren bazı peygamberlere ismen selam okunduktan sonra Allah'ın bütün elçilerine selam gönderilmiş, buna bağlı olarak Peygamberimiz de, "Bana selam okuduğunuzda Allah'ın diğer elçilerine de selam okuyun, zira ben de onlardan biriyim" demiştir.

  • 5
  • 15
HZ. MUHAMMED ‘TÜM İNSANLIK İÇİN’ RAHMETTİR
HZ. MUHAMMED ‘TÜM İNSANLIK İÇİN’ RAHMETTİR

Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Muhammed'in nübüvvetle görevlendirilip gönülleri gerçeklere açık olan topluluklara gönderilmesi ilâhî bir lütuf diye nitelendirilir.

🔸 Onun tebligatı ve oluşturduğu inançlı toplum, bunların tarih içinde oynadığı rol, bütün insanlık için bir rahmet olarak değerlendirilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN