Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Namazdan sonra okunacak tesbih ve zikirler! Namazdan sonra hangi dualar okunur? Tesbih çekerken ne söylenir?

Namazdan sonra okunacak tesbih ve zikirler! Namazdan sonra hangi dualar okunur? Tesbih çekerken ne söylenir?

Namaz, dinimizin şiarıdır. Namazlardan sonra, ciddi bir mazeret bulunmadığı durumlarda, yerinden hemen ayrılmayıp bir süre daha zikir ve tesbihata devam etmek sünnettir. Peki, namazdan sonra tesbih çekerken ne okunur? Namazdan sonra okunacaklar dualar, zikirler neler? Namazdan sonra tesbihatlar nelerdir? Namazdan sonra edilen dualar nelerdir? Namazdan sonra yapılacaklar nelerdir? Namazdan sonra tesbihat ve dua örneği...

Namazlardan sonra, ciddi bir mazeret bulunmadığı durumlarda, yerinden hemen ayrılmayıp bir süre daha zikir ve tesbihata devam etmek sünnettir. Hz. Peygamber (sav), namazların ardından bunun yapılmasını teşvik etmiş, bir kişi namaz kıldığı yerden ayrılmadıkça meleklerin ona dua etmeye devam edeceğini haber vermiştir.

Namaz nasıl kılınır?

Namazlardan sonra yapılan tesbihat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamber'in (sav) bizzat kendisi de, namazlardan sonra "estağfirullah, estağfirullah el-azîm ve etûbu ileyh" ve benzeri sözle üç kere Allah'a istiğfar ederdi ardından şöyle buyururdu:

"Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm"

"Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!" (Müslim, Mesâcid, 135)

  • 3
  • 10
-
-

"Alâ Rasulina salavat" denir. "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamına gelir.

Ardından "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." zikri çekilir.

Anlamı:

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Ayetel Kürsi'nin faziletleri

Namazlardan sonra 'Ayetü'l-kürsî'yi okumak menduptur. Zira Hz. Peygamber (sav), 'Ayetü'l-kürsî'yi özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okumuş ve Müslümanlara okumalarını öğütlemiştir.

  • 5
  • 10
Ayetel Kürsi Arapça okunuşu
Ayetel Kürsi Arapça okunuşu

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN