Arama

Müslümanca konuşma üslubu

Söz ve onun meydana getirdiği konuşma fiili, insanlar için büyük bir nimet ve çetin bir sınavı ifade eder. Müslümanın bir tanımı da daima ağzından çıkan kelimelere dikkat eden, etrafındaki kişileri dili ile rahatsız etmeyendir. Nasıl konuşmamız gerektiğini üslup ve yöntem olarak Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah (SAV) ise hadis-i şeriflerinde detaylıca anlatır. Sizler için bir Müslümanın konuşma üslubunu araştırdık.

Müslümanca konuşma üslubu

◾ Bir Müslüman konuşma, toplumsal fiiler gibi temel meselelerde hem öncü hem de örnek olmak zorundadır. Çünkü Yüce Allah (CC) güzel söz söylemeyi, çirkin olandan kaçınmayı öğütler.

Resul-i Ekrem (SAV) pek çok hadis-i şerifinde güzel söz söylemeyi, insanları kırmamayı ve lanet okumamayı bizlere salık verir.

Ruhun melekesi: Sabır

"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır."

İsrâ Suresi 53. Ayet

İsrâ Suresi 53. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

İsrâ Suresi 53. Ayet Tefsiri

Âyette dolaylı bir mukayese anlamı vardır. Şöyle ki: 46-51. âyetlerde müşriklerin kendileri gibi düşünmeyenlere karşı kibirli, kaba, alaycı ve suçlayıcı bir tavır takındıklarına işaret edilmişti. Burada ise müminlerin konuşmalarında bir güzellik ve incelik bulunması gerektiği belirtilmekte, müşriklerle ilişkilerinde ve konuşmalarında bile terbiye ve nezaket kurallarına riayet etmeleri öğütlenmektedir. Çünkü bu davranış biçimi insan olmanın bir gereğidir; ayrıca kötü söz ve davranış insanın aslî fıtratına aykırı olduğu için genellikle bu tür olumsuz söz ve davranışlar insanları tepki psikolojisine iter;.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Hz. Ebu Zerr (RA) anlatıyor:

"Resulullah (SAV) buyurdular ki:

"Bir kimse diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir."

(Buhârî, Edeb 44)

Resulullah'ın hadislerini okumak için tıklayın

Hz. Ebu Hureyre (RA) anlatıyor:

"Resulullah (SAV)'a:

"Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!" denilmişti. Şu cevabı verdi: "Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!"

(Müslim, Birr 87)

Resulullah'ın hadislerini okumak için tıklayın

Semüre İbnu Cündüb (RA) anlatıyor:

"Resulullah (SAV) buyurdular ki:

"Birbirinize, Allah'ın laneti, Allah'ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın."

(Ebu Davud, Edeb 53 - Tirmizî, Birr 48)

Resulullah'ın hadislerini okumak için tıklayın

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN