Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğumu, Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu mukaddes gün, 2023 senesinde 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili'ne mahsus bir oruç ibadeti var mı? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte, 2023 Mevlid kandili orucu...

MEVLİD KANDİLİ'NİN MAHİYETİ

🔸 Müslümanlar için büyük ehemmiyeti olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşrif ettiği gündür. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olarak ihya edilmektedir.

🔸 Efendimizin (SAV) doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül Salı günü, İslam alemi tarafından idrak edilecektir.

*Rebiülevvel ayı

Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiülevvel, Arapça kökenli olan "Rebî" kelimesinden türeyip "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir.

Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi

MEVLİD KELİME KÖKENİ

🔸 Müslümanları ibadete teşvik eden ve bu görevlerini yerine getirdiklerinde çok sevap aldıkları geceler, kandil olarak bilinmektedir.

🔸 Arapça kökenli kandil sözcüğü, "sıvı halde bulunan yağa batırılmış bir fitilin yanması halinde, ışık veren aydınlatma aletine" verilen isimdir. Mevlid ise yine Arapça kökenli bir kelime olup "viladet" yani doğmak fiilinden türeyen bir isim olmuştur.

🔸 İlk başta sadece normal bir doğum anlamına gelirken daha sonra "Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği zaman, gün" olarak kayıtlara geçer.

PEYGAMBERİMİZ (SAV) NE ZAMAN DOĞDU?

🔸 Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu gündür. İşte bu kutlu tarih, MS. 20 Nisan 571'dir. Hicri takvimle bu tarih, Rebiülevvel ayının 12. gününe tekabül etmektedir.

🔸 Resul-i Ekrem (SAV), İslam tarihçilerinin pek çoğuna göre Yemen valisi Ebrehe'nin, İslam'ın kutsal merkezi Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve aynı zamanda Fil Vak'asının meydana geldiği yıl doğduğu bilinmektedir.

*Hicri takvim nedir?

Müslümanları kapsayan Hicri takvimin 1 yılı 354 ya da 355 gündür ve toplam 12 kameri aydan oluşmaktadır. Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvimdir.

*Ebrehe kimdir?

Ebrehe, Habeşistan'daki Aksum Krallığı'nın Yemen valisidir.

*Fil Vak'ası

Ebrehe'nin, Hz. Muhammed'in (SAV) doğumundan 52 gün önce Kabe'yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine filleriyle birlikte yürümesi ve bunun üzerine Allah (CC) tarafından gönderilen ebabil kuşları vasıtasıyla bozguna uğratılmasını anlatan olaydır.

İslam tarihi boyunca Mevlid Kandili

MEVLİD KANDİLİ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

🔸 Mevlid Kandili ilk olarak hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fatımi Devleti döneminde ihya edilmeye başlanır.

🔸 Hz. Muhammed (SAV), Ashab-ı Kiram, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde herhangi bir kutlama yapılmadığı bilinmektedir.

*Şii Fatımi Devleti

Bir Arap devleti olan Şii Fatimiler, Tunus'ta kurulduktan sonra devletin merkezi Kahire'ye taşınır. Şii Fatimiler; Fas, Cezayir, Libya, Malta, Sicilya, Sardinya, Korsika, Tunus, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'ye hakim olur.

*Abbasi Devleti

Abbasiler, Emevilerden sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan Müslüman Arap hanedanlığıdır.

*Emeviler

Dört halife döneminde kurulan İslam devletidir.

MEVLİD KANDİLİ'NİN TARİHİ

🔸 Osmanlı döneminde de büyük ehemmiyet ile kutlanan Mevlid Kandili'nin kutlanması, hicri üçüncü asıra yani 816- 913 yılları arasına tekabül etmektedir. Bu da başta ülkemizde ve diğer Müslüman ülkelerde Mevlid'in ne kadar derin geçmişinin olduğunu göstermektedir.

Mevlid Kandili'nde ne oldu?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN