Arama

Kütüb-i Sitte'den yaşama dair hadisler

Hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden Kütüb-i Sitte'de yaşama ve ibadetlerin önemine dair pek çok nasihat vardır. Kur'an'dan sonra başvurulan ilk kaynak olan hadislerin derlendiği bu kitap, pek çok hadis-i şerifi konularla tasnif edilmiş şekilde aktarır. Kütüb-i Sitte'de en güvenilir kaynak olarak Buhari ve Müslim'in derlediği eserler görülmüş, bunlara "Sahihayn" adı verilmiştir. İslam'ın altı kitabı olarak bilinen Kütüb-i Sitte'den emanetin öneminden, cimriliğe, kıskançlık duygusundan hayaya kadar yaşama dair hadisler derledik.

  • 1
  • 12
Buhârî, Rikak: 35, İlm 2
Buhârî, Rikak: 35, İlm 2

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki:

"Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin."

"Emanet nasıl kaybolur?" diye sordular.

"İşler ehil olmayanlara teslim edilince" diye cevapladı."

Buhârî, Rikak: 35, İlm 2

💠

📌 Emanetin kaybı emin (güvenilir) kimselerin yok olması veya yok denecek kadar azalmasıyla meydana gelir. Yukarıdaki hadis, Buhârî'nin, Kitabu'l-İman bahsinde "Kıyamet ne zaman?" diye soran bir bedeviye cevap sadedinde zikredilmiştir.
"İşler" diye tercüme edilen kelimenin aslı "emr"dir. Dine müteallik hilafet, memurluk, kadılık, müftülük vs. bütün hizmetleri ifade eder. Hadis, bu mühim hizmetlere liyakatli kimselerin getirilmesindeki lüzuma dikkat çekiyor.

En güvenilir hadislerin derlendiği kaynak: Kütüb-i Sitte

  • 2
  • 12
Ebu Dâvud, Büyü: 81
Ebu Dâvud, Büyü: 81

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şu sözünü rivayet etmiştir:

"Sana emanet bırakanın emânetini geri ver. Sana ihânet edene ihânet etme"

Ebu Dâvud, Büyü: 81

💠

📌 Hadis, emanete ihânet edilemeyeceğini kesin bir üslupla ifade eder. Bir kısım âlimler, "emanet bırakan kimse sana hiyanet etmiş bile olsa -yukarıdaki hadisin zâhirine göre- hıyanete hıyanetle mukabele edemezsin" demiştir. Bazıları ise, emanet, hiyanet ettiği mal cinsinden ise, gasbettiği miktarınca malını alabileceğini söylemiştir.

İshak Danış ve Nüvid Candaner'in

Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği

"Mealli Hatim"

  • 3
  • 12
Buhârî, Zekat: 25
Buhârî, Zekat: 25

Ebu Musa (radıyallahu anh)'nın rivayetine göre Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: "Emîn bir Müslüman mal muhafızı olsa ve vazîfesini dürüstlükle yapsa, şöyle ki, kendisine (sadaka vs. nevinden) emredileni gönül hoşluğuyla eksiksiz ve tam olarak yerine verse, sadakayı veren iki kişiden biri olur."

Nesâî, hadisin başında şu ziyadeyi kaydetti: "Mü'min kişi, diğer mümine karşı duvar gibidir, birbirlerini takviye ederler."

Buhârî, Zekat: 25

💠

📌 Bu hadisi Buhârî: "Efendisinin emriyle müfsid olmadan tasaddukta bulunan hâdimin sevabı" adını verdiği babta kaydeder. Âlimler, mal sâhibinin emriyle hizmetçinin veya kocasının emriyle kadının, gönül hoşluğu ile vereceği sadakadan aynen mal sâhibi gibi sevab kazanacağını söylemişlerdir. Kadının, kocasının malından, gıyabında eksilme belli olmayacak kadar verebilir, fazlası için izin alması gerekir demişlerdir. Hâzin ve hâdim izinsiz sadaka veremezler.

Namaz ibadetinin dinimizdeki önemi hakkında ayet ve hadisler

  • 4
  • 12
Ebu Dâvud, Zekât, 46
Ebu Dâvud, Zekât, 46

İbnu Ömer anlatıyor: "Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize hitab ederek şöyle buyurdular:

"Sıkılık huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helâk oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar hemen cimrileşiverdiler, sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler, doğru yoldan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar."

Ebu Dâvud, Zekât, 46

💠

📌 Sıkılık diye tercüme edilen kelimenin aslı "şuhh"dur. Cimriliği de içine alan bir huyu ifade eder. Bu huy, pek çok fenalıkların kaynağı durumunda olan bencilliğe benzetilebilir. Nitekim bencil insan, maddî mânevî her imkânı kendi kaprislerini tatmine sarf ederek pek çok beşerî müesseseleri yıkar, sosyal bağları koparır.

Aile hakkındaki hadis-i şerifleri okumak için tıklayın

  • 5
  • 12
Tirmizî, Bir: 41
Tirmizî, Bir: 41

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"İki haslet vardır ki bir mü'minde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk."

Tirmizî, Bir: 41

💠

📌 Hadis-i şerif, bu iki vasfın mü'minde beraberce bulunmaması gereğini ifade etmektedir. Her mü'minin bu hallerle
imtihan edildiği söylenebilir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), müminleri cimriliği prensip olarak benimseme kötü huyuna karşı uyarmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'den 40 ayet ile gönül yapmak

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN