Arama

Kur’an okurken meleklerin dinlediği sahabe; Üseyd bin Hudayr

Üseyd bin Hudayr, Medine'de Müslüman olan ilk sahabelerden biriydi. Üseyd'in Müslüman olması çevrede İslam'ın büyük kabul görmesini sağladı. İyi bir okçu ve yüzücü olmasının yanında okuma yazma bildiği için "kamil" unvanıyla tanındı. Üseyd, Hz. Peygamber'in katiplerinden biri ve zaman zaman danıştığı kişilerdendi. Kur'an okurken gökte gördüğü parıltıyı anlattığı zaman Efendimiz "Ey Üseyd! Onlar meleklerdi; seni dinlemeye gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi." buyurmuştu. Peki, Üseyd bin Hudayr Peygamber Efendimizden neden kısas istedi?

  • 1
  • 11
ÜSEYD BİN HUDAYR KİMDİR?
ÜSEYD BİN HUDAYR KİMDİR?

◾Üseyd bin Hudayr, Evs kabilesindendi. Babası Hudayr el-Ketâib, annesi Ümmü Üseyd bint Seken'di. Babası kavminin ileri gelenlerinden biriydi ve hicretten önce gerçekleşen Buas Savaşı'nda öldürüldü.

  • 2
  • 11
NASIL MÜSLÜMAN OLDU?
NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

◾Üseyd bin Hudayr, Birinci Akabe Biatı'ndan sonra Medine'ye gönderilen Mus'ab bin Umeyr sayesinde İslam ile şereflendi. Müslüman olan Medineliler, Peygamber Efendimizden İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretecek bir muallim istedi. Hz. Peygamber tarafından vazifelendirilen Mus'ab, Medine'ye gittiğinden bir süre sonra Müslüman olanlar çoğalmaya başladı.

◾Evs kabilesinin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz bunun önünü almak için Mus'ab'ı şehirden çıkarmak istedi. Üseyd elinde mızrağı, öfkeli bir şekilde Mus'ab'ın olduğu yere doğru yürümeye başladı. Onu gören Es'ad bin Zürare: "Bu gelen kavminin efendisi, en akıllı ve en olgun kişisidir. O Müslüman olursa çok kişi İslam'a girer. Ona iyi davran." diye bilgi verdi.

Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları

🔸Hiddetli bir şekilde topluluğa gelen Üseyd "Bu sizin yaptığınız nedir? Niçin bizim zayıflarımızın akılları ile oynuyorsunuz? Eğer sağ kalmak istiyorsanız burayı terk edin." dedi. Mus'ab "Ey kavminin efendisi hele gel yanımıza bir otur. Söylediklerimizi bir dinle, şayet beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen kabul etmezsin" diyerek Üseyd'i sakinleştirdi. Üseyd, mızrağı yere dikip oturduktan sonra Mus'ab ona Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak İslam'ı anlattı.

Müslümanlara kurulan tuzak: Biri Maune faciası

🔸Bir süre sonra Üseyd, "Söylediklerin ne kadar güzel. Müslüman olmak istediğinizde ne yaparsınız?" diye sordu. Mus'ab ona: "Boy abdesti alıp elbiselerini temizlersin ve Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in (sav) Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet edersin." diye cevap verdi.

Bunun üzere Üseyd, kalkıp gitti ve temizlenmiş olarak geri geldi. Kelime-i şehadeti getirerek Müslüman oldu.

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

🔸Üseyd bin Hudayr'ın Müslüman olması çevrede İslam'ın büyük kabul görmesini sağladı. Yetmiş kişinin katıldığı İkinci Akabe Biatı'nda Peygamberimiz tarafından seçilen on iki vekilden biriydi. Burada Evs kabilesini temsil ediyordu.

Üseyd, Bedir dışında bütün savaşlara katıldı. Bedir'e de savaş amacıyla gidildiğini bilmediği için katılamadı. Durumu Peygamberimize arz ederek mazeretinin kabul edilmesini diledi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN