Arama

Kalbi temizlemek mümkün mü?

Ayet-i kerimelerde imanın yeri olarak zikredilen kalp, Cenab-ı Hakk'ın iki evinden biridir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav), Yüce Allah'ın yere göğe sığmayıp müminin kalbine sığdığını buyurur. Yaptığımız ameller ile gönlümüzü temizlediğimiz, kirlerden arındırdığımız müddetçe yaşantımız doğru bir yola girer. Fakat kalbin hasta, bozuk olma durumunda insanın tüm amelleri sakıncalı duruma düşer. Peki, kalbi temizlemek mümkün müdür?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 9
ALLAH’IN İKİ EVİNDEN BİRİ
ALLAH’IN İKİ EVİNDEN BİRİ

🔹 Kur'an-ı Kerim'de toplam 132 kez geçen kalp, insan bedeninin merkezini ifade eder. Ayet-i kerimelerde düşünen, akleden ve imanın yeri olarak zikredilen kalp, Efendimizin (sav) tabiri ile düzelmesi durumunda insanı doğru yola sevk eder.

🔹 Allah'ın evleri, mescidler ve insanların kalbidir. "Kâ'be bunyâd-ı Halîl-i Âzer'est/ Dil nazargâh-ı Celîl-i ekberest" yani Kâbe'yi inşa eden Hz. İbrahim (as), insanın kalbinin mimarı ise yüce Allah'tır.

🔹 Bir hadis-i kutside Peygamber Efendimiz (sav), Cenab-ı Hakk'ın yere göğe sığmayıp müminin kalbine sığdığını ifade eder. Bundan dolayı kalp kırmak, yüce Allah'ın merhamet ve inayetinden uzak kalınmasına sebep olabilir. Tasavvufta seyr-i süluk denilen yolun ilk dersi de incitmemek üzerinedir.

(x) Kalbi temizleyen davranışlar

(x)💠

(x)BİR BİLGİ:
(x)*Seyr-i süluk nedir?:
(x)İnsanı Hakk'a ulaştıran tavır, amel, ibadet, fiil, hareket ve davranış tarzlarıdır.

(x) 🔹 19. yüzyılda yaşamış İslam âlimlerinden Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi, incitmemeyi dizelerinde şöyle vurgular:

"Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme
Esîr-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme
Tarîk-i aşkda bî-çâre-i hicrânı incitme
Sabır kıl her belâya hâne-i Rahmân'ı incitme
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme"

(x) Kalp nedir?

(x)💠

(x)BİR BİLGİ:
(x) *Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi kimdir?
(x) Halk arasında "Alvar imamı" ve "Efe hazretleri" unvanıyla tanınan Muhammed Lütfi Efendi, ömrü boyunca halkı irşad etmeye adadı. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazan Lutfi Efendi'nin şiirleri ölümünden sonra oğlu Seyfeddin Mazlumoğlu tarafından derlenerek Hulâsatü'l-hakayık adıyla yayımlandı.

  • 3
  • 9
CENAB-I HAKK’IN TECELLİ MAKAMI
CENAB-I HAKK’IN TECELLİ MAKAMI

🔹 Kalp, aynı zamanda arş-ı Rahmân'dır. Nasıl ki bir sultan tahta çıkıp himayesindekilere hükmediyorsa, Allah da (CC) kullarının kalbinde tecelli eder.

🔹 Resulullah (sav),"Bilin ki! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki; o iyi (doğru ve düzgün) olursa bütün vücut iyi (doğru ve düzgün) olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki! O kalptir." buyurarak bizlere Allah'ın (CC) istediği hayatı yaşayabilmemiz için kalbimizi terbiye etmemiz gerektiğini söylemiştir.

(x) Manevi temizliğin merkezi: Kalp

💠

(x) BİR BİLGİ:
(x) *Arş-ı Rahmân nedir?
(x) Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Allah'ın tasarruf dairesi, makamı.

🔹 Yaptığımız ameller ile kalbimizi temizlediğimiz, kirlerden arındırdığımız müddetçe vücudumuz, manevi yaşantımız doğru bir yola girer. Fakat kalbin hasta, bozuk olma durumunda insanın tüm amelleri sakıncalı olur. Zamanla Hak yolunda sebat eden kalp, selim bir kalp olur. Bu da içerisinde Allah korkusu ve sevgisi dışında bir şey bulunmaması demektir.

(x) 🔹 Bu bağlamda, yine Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin Nutk-i Şerîf'indeki şiirlerinden birinde "Tecellîhâne-i Mevlâ gönüldür" ibaresi geçer.

  • 5
  • 9
YÜCE ALLAH'I ANAN BİR KALP
YÜCE ALLAH’I ANAN BİR KALP

🔹 Gönüldeki her hüzün, hayatın bir parçası ve sonlu varlık oluşumuzun doğal sonucudur. İnsanoğlu çağlar boyunca türlü sıkıntı ve huzursuzluklarla karşılaşır. Gönlün ferahlaması, sükunet ve Allah'ı (CC) anan bir kalbe sahip olmak ise yalnızca O'nu (CC) tesbih etmek ile mümkündür.

🔹 Hüzün, insanın tekâmülünü körükleyip hızlandıran bir duraktır. Bu bakımdan, sıkıntılarımıza ibret ve hikmet nazarıyla bakmalıyız. Canımız yansa da zorluklar doğru yorumlandığında bizi büyüten tarafları olacaktır. Vakt-i merhunu geldiğinde, hayrı ortaya çıkacaktır.

(x)💠

(x) Dua, bazen dilin sustuğu, kalbin Rabbiyle konuştuğu anlardır…

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN