Arama

İmam Gazali'nin çağlara öğüdü: "Ey Oğul"

"Hüccetül'l İslam" sıfatı ile bilinen İmam Gazali, telif ettiği eserlerle hem zararlı dini gruplara karşı ehl-i sünneti savundu hem de kendisinden sonra nesilleri ihya edecek kıymetli alimler yetiştirdi. İlim talebelerine ayrıca ehemmiyet gösteren Gazali'nin bir mektubu seneler içinde büyük bir şöhrete ulaştı. "Ey Oğul" adıyla müsemma olan bu eser, asırlar boyunca talebelere yol gösterdi.

Hüccetü'l İslam İmam Gazali yazdığı eserler ve yetiştirdiği talebeler ile hem zararlı fikri akımların önünü kesen hem de ortaya onlarca kıymetli eser koyan bir karakterdir.

Gazali'nin bir talebesi ile mektuplaşması olarak bilinen "Eyyuhel veled" ya da Türkçesi ile "Ey Oğul" isimli müstesna eseri günümüzde dahi öğrenciler için bir kılavuz metindir.

Nahvi mi, Gazali mi? Türkiye'de ilk defa Fikriyat araştırdı

1058 - 1111 yılları arasında İmam Gazâlî'nin tam adı, Muhammed b. Ahmed El- Gazzâlî el- Tûsî'dir. Bugün Meşhed olarak bilinen Tus şehrinde doğan İmam, devrin önemli ilim merkezlerinde bulunarak İslami ilimlerin her alanında eğitim aldı.

◾ İslam tarihi metinlerinde ve tezkirelerde öne çıkan anlayışa göre İmam Gazâlî, yüksek bir anlayış kapasitesine sahip, ezber yeteneği kuvvetli bir alimdir.

Hüccetü'l İslam olarak anılan Gazâlî, "Ehl-i Sünnet"e karşı olan akımlara karşı gösterdiği çaba ile İslam tarihi içerisinde önemli bir yer tutar.

Gazali'den hayata dair 20 unutulmaz alıntı

◾ Yetiştirdiği alimler ve mücadelesi ile tanınan İmam Gazali, eserleri ile İslam'ın berrak bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunan büyük alimlerdendir.

◾ İlmin hemen hemen tüm dallarında eserler telif etme gayreti içerisinde olan İmam, bu çok yönlülüğü ile kendisinden sonra gelen alimlere örnek teşkil eder.

Hüccetü'l İslam ne demek?

Huccet, hüccet kelimesi delil anlamına gelir. "İslam'ın Delili" manasına gelen tamlama İmam Gazâlî'nin ilmi ve mücadeleci karakterini yansıtan bir sıfattır.

İmam Gazali'den mutlaka okumanız gereken kitaplar

Ey Oğul

Nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Ey Oğul

İlmin hülasası ibadet ve taatın ne demek olduğunu bilmektir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN