Arama

I. Ahmed'in duası

Zor bir dönemde on dört yıl saltanatta kalan Sultan I. Ahmed Hak aşığı, peygamber sevdalısı dindar bir Müslüman olarak biliniyordu. Yüreğinden geçen sevgiyi Bahti mahlasıyla şiire döken büyük hünkar Efendimiz için birbirinden güzel naatlar yazdı. Bu naatların birinin sonunda yaptığı dua ise tüm İslam aleminin duası oldu. Sizin için Sultan I. Ahmed'in naatını günümüz Türkçesine uyarladık.

Hac yolunda bir karınca

1590 - 1617 yılları yaşayan Sultan I. Ahmed Osmanlı Devleti'nin mümtaz bir padişahı olduğu gibi samimi ve dindar bir kişiliğe sahipti. 14 yaşında tahta çıkan I. Ahmed on dört sene saltanat sürmüştü.

◾ Döneminde iç ve dış harekatların ivme kazandığı padişah, bilhassa Celalilerin üzerine giderek Anadolu'da var olan büyük isyanı bastırarak büyük bir refah sağladı.

Sultan Birinci Ahmed ve 14 sayısındaki gizem

Zevkten uzak, dindar bir hayat süren I. Ahmed Müslümanca bir hayat sürme ve salih bir kul olmanın çabası içinde olduğundan halk tarafından çok sevildi.

Söz ve şiire olan bağlılığı onu az ama öz yazan bir şair olarak tanımamızı sağladı. Divanı günümüzde Millet Kütüphanesi'nde bulunan I. Ahmed şiirlerinde "Bahtî" mahlasını kullandı.

I. Ahmed Divanı'ndan beyitler

Bahâr oldukta diller açılup bulsa n'ola kâmı

Bahtî

Günümüz Türkçesiyle

Bahar olunca gönüller açılıp mutluluğu bulsa nolur

Rebî' oldı Habîb-i Ekremün mevlûdi eyyâmı

Bahtî

Günümüz Türkçesiyle

İlkbahar en cömert sevgilinin doğum günüdür

Felekleri de germ oldı mey-i aşkıyla ol mâhun

Bahtî

Günümüz Türkçesiyle

Ay yüzlü peygamberin aşkıyla gökyüzü ısındı

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN