Arama

Hulefa-i Raşidin dönemi ile ilgili bilinmesi gereken 15 önemli olay

Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatından sonra başlayan ve yaklaşık olarak 30 yıl süren Hulefa-i Raşidin döneminde İslam alemi açısından birçok önemli olay vuku bulmuştur. Bu yazımızda sizler için Hulefa-i Raşidin döneminde gerçekleşen 15 önemli olayı derledik.

Hicri birinci asır Hz. Muhammed'e (sav) nübüvvet verilmesinden on üç yıl sonra miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlamaktadır. Bu olay, İslam tarihi açısından bir kırılma noktası ve yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilir. Hicretten sonraki beş yıl içerisinde Bedir (624), Uhud (625) ve Hendek (627) gibi üç büyük savaşta müşriklerle karşı karşıya gelinmiş, İslam zor şartlar altında var olma savaşı vermiştir.

Peygamberimizin son günleri nasıl geçmişti?

  • 2
  • 5
HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ
HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ

📌 632 yılında Hz. Muhammed'in ebedi âleme göç etmesinin ardından 661 yılına kadar Dört Halife Dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde ilk olarak Hz. Ebu Bekir (r.anh) 2 yıl kadar halifelik yapmıştır.

📌 Hz. Ebu Bekir bu iki yıllık süreçte, Hz. Muhammed (sav)'in vefatından sonra ortaya çıkarak kendinin peygamber olduğunu iddia eden ve devlete zekât vermek istemeyen kişilerle savaşmıştır.

📌 Aynı zamanda hafızların farklı olaylarda vefat etmesi ve sayılarının azalması sebebiyle dağınık haldeki sahifeleri bir araya toplayarak Kur'an'ı cem etmiştir. Bu şekilde Kur'an ilk defa iki kapak arasında bir araya getirilerek kitap halini almıştır.

📌 Hz. Ebu Bekir, aynı zamanda istişareye çok önem verir ve önemli devlet meselelerinde muhakkak diğer sahabi efendilerimizle istişare ederdi.

Hz. Ebubekir'in hayatı

  • 3
  • 5
HZ. ÖMER DÖNEMİ
HZ. ÖMER DÖNEMİ

📌 İkinci halife Hz. Ömer (r.anh) on yıl boyunca halifelik yapmıştır. Adaleti ile meşhur halife Kudüs, Suriye ve Mısır gibi çok önemli toprakları İslam coğrafyasına katarak İslam Devleti sınırlarını oldukça genişletmiştir.

📌 Hz. Ömer dönemine İslam devletinin teşkilatlanma dönemi diyebiliriz. Bu dönemde devlete ait malların toplandığı ve muhafaza edildiği Beytülmal inşa edilmiştir. Burada toplanan malların harcanmasının düzenlenmesi için de Divan Teşkilatı kurulmuştur.

📌 Hz. Ömer zamanının en belirgin özelliği izlenilen fetih politikasıdır. Bu dönemde İslam ordusunun askerleri Anadolu'ya kadar ulaşmışlardır.

📌 Hz. Ömer döneminde aynı zamanda Kufe, Basra ve Fustat gibi çok önemli medeniyet merkezleri kurulmuştur.

Hz. Ömer nasıl şehit edildi?

  • 4
  • 5
HZ. OSMAN DÖNEMİ
HZ. OSMAN DÖNEMİ

📌 Üçüncü Halife Hz. Osman (r.anh) on iki yıl boyunca halifelik yapmıştır ve bu dönemde Hz. Ebu Bekir zamanında oluşturulan ana Mushaf'tan hareketle Kur'an'ı Kerim çoğaltılmış ve farklı İslam başkentlerine gönderilmiştir.

📌 Hz. Osman zamanında deniz fetihleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İslam'ım ilk ağır teçhizatlı deniz ordusu bu dönemde kurulmuş ve birçok deniz zaferi elde edinilmiştir. Bu zaferlerin en meşhurlarından biride Kıbrıs'ın fethidir.

📌 Hz. Osman döneminin özellikle son altı yılında birçok fitne çıkmış ve isyanlar bastırılmaya çalışılmıştır. Bu dönemin en büyük problemlerinden biri Abdullah b. Sebe ve faaliyetleridir.

Hz. Osman'ın hayatı…

  • 5
  • 5
HZ. ALİ DÖNEMİ
HZ. ALİ DÖNEMİ

📌 Hicri 35. yılda Hz. Osman'ın öldürülmesinin ardından Hz. Ali (r.anh) halife olmuştur. Hz. Ali toplamda dört yıl halifelik yapmıştır. Ancak ne yazık ki bu dönemde ilk siyasi ve toplumsal bölünmeler baş göstermiştir.

📌 İslam âlemi hem Hz. Osman'ın katledilmesinin verdiği huzursuzluk ve fitne faaliyetleri sebebiyle Cemel ve Sıffin olayları yaşanmıştır.

📌Cemel ve Sıffin gibi Müslümanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar dolayısıyla ciddi bir kırılma noktası yaşanmış ve toplum Şii, Emevi ve Harici olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

📌Hz. Ali'nin hariciler tarafından öldürülmesiyle Dört Halife Dönemi son bulmuştur.

Hz. Ali ne zaman, nasıl öldü?

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN