Arama

Fitnenin söze dökülmüş hali: İftira

Dinimiz, fertlerin terbiyesi üzerinden toplumsal huzur düzenini sağlama gayesindedir. Bu amacın yegane durağı ise kişinin nefsini kontrol altına alması ve fitneden uzak durmasıdır. Çok açık bir şekilde kul hakkı olan iftira, kişinin yapmadığı bir fiili yapmış gibi muamele görmesi, suça isnad edilmesidir. Bu sebepten dolayı iftira, atmak fiili ile anılır. Çünkü bu eylemde bir masumun hakkı yenir ve toplumsal düzen dayanağının en büyük düşmanı olan kötülük hareketlenmiş olur.

➡ İslam, insanların refahı ve huzuruna büyük kıymet atfeder. Huzur ortamının bölünmemesi ve sürekliliğe sahip olması, İslam tarihi boyunca önemsenen bir mesele olmuştur.

➡ Fitneyi uyandıran sebeplerden birisi de toplumu bölen ve huzursuz eden iftiradır. Asılsız olarak bir masuma suç atfetmek olarak tanımlanan iftira, Hak Teala tarafından yasaklanmıştır.

Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

➡ Resulullah (SAV) "Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sormuş; ashâb, "Allah ve Resûlü daha iyi bilir." deyince, "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır." buyurmuştur. "Söylediğim şey kardeşimde bulunan bir özellik ise ne buyurursunuz?" diye sorulunca Hz. Peygamber, "Söylediğin şey onda varsa onun hakkında gıybet etmişsindir. Ama eğer yoksa ona iftira etmiş olursun." cevabını vermiştir.

( Müslim, Birr, 70)

➡ Bizzat Efendimiz (SAV), iftiranın büyüklüğüne dikkat çekerek ashabını uyarmıştır. Huzura dayalı bir düzen içerisinde iftira, en büyük düzen karşıtlarından birisidir.

Merak edilen dini sorular

"Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir."

Âl-i İmrân Suresi 94 . Ayet

🔍 Âl-i İmrân Suresi 94 . Ayetin mealini dinlemek ve okumak için tıklayın

Âl-i İmrân Suresi 94. Ayet Tefsiri

➡ Oysa bu yiyecekleri Hz. Mûsâ'ya indirilmiş olan Tevrat haram kılmıştır. Bu âyetler yahudilerin söz konusu iddialarının asılsız olduğunu ortaya koymuştur (Şevkânî, I, 401-402). Muhammed Abduh âyeti daha farklı açıdan ele almaktadır. Ona göre âyette anlatılan İsrâil'den maksat Hz. Ya'kub'un kendisi değil İsrâil halkıdır. Nitekim kendileri İsrâil ismini bu anlamda kullanırlar. Halkın bu yiyecekleri kendilerine haram kılmasından maksat da haram kılınmasına sebep olacak kötülükleri işlemiş olmalarıdır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur."

Nisâ Suresi 48. Ayet

🔍 Nisâ Suresi 48. Ayetin mealini dinlemek ve okumak için tıklayın

Nisâ Suresi - 48 . Ayet Tefsiri

➡ Yukarıda Ehl-i kitap'tan bahsedildikten sonra "Allah Teâlâ'nın şirk dışındaki bütün günahları dilerse affedeceğini" bildiren âyetin gelmesi sebebiyle bazı müfessirler, bu âyetin öncekilerle ilgisi bulunduğunu düşünmüşler, buradaki mağfiret (bağışlama) kavramının ne mânaya geldiği sorusuna cevap aramışlardır. Bu cevaplardan birine göre burada bağışlanan ceza –tabii felâketler, mağlûbiyet, esaret gibi– kâfirlere dünyada verilen cezadır. Allah bu cezayı müşriklerden kaldırmaz, diğerlerinden isterse kaldırır. Bir başka açıklamaya göre ise bağışlama "müsamaha, hukuk dahilinde yaşama hakkı verme" mânasına gelmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun âyetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler.

En'âm Suresi 21. Ayet

🔍 En'âm Suresi 21. Ayetin mealini dinlemek ve okumak için tıklayın

En'âm Suresi 21. Ayet Tefsiri

➡ Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun âyetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN