Arama

Esma-i Hüsna Ne Demek? Allah'ın isimleri sırasıyla anlamı ve fazileti

Esma-i Hüsna'yı okumak, anlamak ve özümsemek bir Müslüman için çok önemli bir gayedir. Çünkü insanların sosyal ve psikolojik sorunlarının dahi temelinde; Allah'ı doğru tanımamak doğru anlamamak doğru içselleştirememek vardır. Esma-i Hüsna, kelime anlamıyla en güzel isimler demektir. Buna göre, Esma-i Hüsna ne demektir? Allah'ın 99 ismi nedir? Allah'ın güzel isimlerinin anlamı ve fazileti nedir? Esma-i Hüsna'nın faziletleri nelerdir? Allah'ın 99 ismi ve anlamları… Esma-i Hüsna oku…

  • 1
  • 13
Esma-i Hüsna Ne Demektir?
Esma-i Hüsna Ne Demektir?

▪ Esma-i Hüsna'yı okumak, anlamak ve özümsemek bir Müslüman için çok önemli bir gayedir. Çünkü insanların sosyal ve psikolojik sorunlarının dahi temelinde Allah'ı doğru tanımamak doğru anlamamak doğru içselleştirememek vardır. Esma-i Hüsna'yı bilmek, diğer yandan da ruh ve akıl sağlığımız için büyük önem taşır.

Esma-i Hüsna, kelime anlamıyla en güzel isimler demektir. Rabbimizin isimlerinin, insanlar tarafından bilinebilenlerini içerir. Buna göre, Esmaü'l Hüsna ne demektir? Allahın 99 ismi nedir? Allah'ın güzel isimlerinin anlamı ve fazileti nedir? Esmaül Hüsna'nın faziletleri nelerdir? Allah'ın 99 ismi ve anlamları… Esmaül Hüsna oku…

Esmaül Hüsna ne demektir sorusu sık soruluyor. Allah'ın 99 ismi olan Esmaü'l Hüsna tabiri Allah'ın en güzel isimlerini muhteva eder. Esma kelimesi, isim kelimesinin çoğuludur ve "isimler" manasına gelir. Hüsna ise "güzel, en güzel" anlamını taşır. Manevi anlamda Yüce Allah'ın kudretini ve sıfatlarını anlatan isimlerin muhtevasını idrak etmek Müslümanlar için büyük önem taşır. Esmaü'l Hüsna'yı bilmek manevi anlamda hikmetlidir.

ESMA-İ HÜSNA - ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİNİN SIRASIYLA VİDEOLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 13
Esma-i Hüsna anlamı nedir?
Esma-i Hüsna anlamı nedir?

Esma-i Hüsna, kelime anlamıyla en güzel isimler demek. Ve Rabbimizin isimlerinin, insanlar tarafından bilinebilenlerini içerir. Çünkü sınırsız sayıda ismi olduğunu bir Hadis-i Şerif'ten biliyoruz. Efendimiz (SAV) bir duasında; "Allah'ım Sana en güzel isimlerinle iltica ediyorum, hatta kendine sakladığın ve hiç kimseye söylemediğin isimlerinle de iltica ediyorum" der.

▪ Allah'a nispet edilen isimlerin sayısı 100'den fazladır. Kur'an'ı Kerim'de bu ilahi isimlere yer verilmiş, bazı hadislerde de Allah'a nispet edilen isimler yer almıştır. Esmaü'l Hüsna terkibi, Allah'ın 99 ismini ifade eder.

Cenab-ı Hakk'ın varlığının sonsuzluğu, tabi ki isimlerinin de sonsuzluğunu zorunlu kılıyor. Çünkü her isim, başka bir boyut demek. Onu sınırlayamayacağımıza göre isimleri de sonsuz, demektir bu.

Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisi - Fikriyat özel

  • 3
  • 13
Esmaül Hüsna'nın faziletleri
Esmaül Hüsna’nın faziletleri

Allah Teâlâ'nın en güzel isimlerini bilmek şu demek:

Bir; hiç kimseyi tanıyamayacağın kadar detaylı Rabbini tanıyabilirsin.

İkincisi sana sürpriz yapmayacak. Yani ben Rauf'um demiştim ama şakaydı, demeyecek. Hiç değişmeyecek, dolayısıyla müthiş bir güven ilişkisi var. Rabbimin hiç değişmeyeceğini biliyorum.

Fikriyat.com'un Kur'an-ı Kerim uygulaması için tıklayın

  • 4
  • 13
Allah'ın 99 ismi nedir?
Allah’ın 99 ismi nedir?

Esma-i Hüsna bilmek, insanın yaratılıştaki ve kendi hayatında olup, biten kişisel hikâyesindeki güzellikleri de görmesine yardım edeceğini düşünüyorum.

▪ Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Rad suresinde "Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyurmuştur. Bu nedenle Allah'ı sık sık anmak, onun en güzel isimleri olan Esmaü'l Hüsna'da geçen adlarını zikretmek gerekir.

Araf suresinin 205'inci ayetinde "Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma" buyurulmuştur.


Türkçe ilk manzum Esma-i Hüsna nedir?

Gazzâli'nin "El-maksadü'l-esnâ fi şerhi esmâ'illâhi'l- hüsnâ"sıdır. Gazzâli'yi, Ebû Bekir ibnü'l-Arabî "El-emedü'l-aksâ" ile, onu da Fahreddin er-Râzî "Levâmiu'l-Beyyinât" adlı eseriyle takip etmiştir.

  • 5
  • 13
Çocuklara Allah’ın isimleri verilebilir mi?
Çocuklara Allah’ın isimleri verilebilir mi?

▪ Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi de ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek "Çocuklarınıza güzel isim koyunuz." (Ebû Davud, Edeb, 69) buyurmuştur.

▪ Çocuklara Allah'ın isimlerini vermeye gelince, hemen belirtmek gerekir ki Allah'a has isimler aynı lafızla çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara Allah'ı hatırlatacak isimler verilecekse başına "kul" anlamına gelen "abd" kelimesi eklenerek "Abdullah" (Allah'ın kulu), "Abdurrahman"(Rahman'ın kulu), "Abdurrahim"(Rahim'in kulu), "Abdülkâdir"(Kâdir'in kulu) gibi isimler verilmelidir.

▪ Allah Teala'nın "esma-i hüsna"sından "Kerim, Latif, Rauf…" gibi isimler ise Allah'ın dışında kulların da vasıflandığı müşterek isimler olduğundan Allah'a has olmayan bu isimler çocuklara ad olarak verilebilir. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 598)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN