Arama

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili ayet ve hadisler

Peygamberimiz, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmiş ve müminlerin dikkatli olmasını, bu hastalıklara tutulanların bir başkasına hastalığı bulaştırmaması için önlemler alması gerektiğini vurgulamıştır. Müslümanlara bulaşıcı hastalığa sebep olan zararlı hayvanlarla mücadele etmelerini ve mikropların üremesini önleyecek temizlik kurallarına da özen göstermelerini emretmiştir. İşte İslam'da temizlik ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili ayet ve hadisler…

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili ayet ve hadisler

İslam dininin tebliğinden sonra Peygamber Efendimizin işaret ve teşvikleriyle dini ilimlerin yanında tıp bilimi de gelişti. Hz. Muhammed'in tıbba dair hadisleri tabip gözü ile ele alınırsa, bir bölümünün genel tıp konuları, bir kısmının da tedavi edici hekimliğe ait ilaç tarifleri olduğu görülür. Bu hadisler bugünkü tıbbi telakkilerimize uygunluk göstermesinden başka, Arap yarımadasındaki tıbbi uygulamaları düzeltmek ve tababete ilmi bir hüviyet kazandırmak gibi önemli bir rol oynar.

Öyle ki İslam, insanın maddi ve manevi gelişmesinin yanı sıra ruh ve beden sağlığını korumayı da amaç edinmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için de fert ve topluma zararlı şeyleri yasaklamış, faydalı olan şeyleri de emretmiştir.

Ayet ve hadislerle İslam'da temizlik dosyamızı okumak için tıklayın

Kâinatın düzeni ve işleyişi "Sünnetullah" denilen ilâhî kanunlara göre cereyan eder. Cenâb-ı Hak bu kanunları sonsuz kudretiyle ve ilmiyle belirlemiştir. Toprağın, rüzgârın, suyun ya da ateşin kendine has bir yapısı ve dengesi vardır. İnsanoğlu bu yapıyı bilerek ve bu dengeyi koruyarak yaşamak durumundadır.

Hz. Peygamber, insanoğlunun oluşturduğu ilk toplumdan başlayarak günümüze kadar karşılaştığı her türlü zorluk ve sıkıntıları atlatmak için gayret etti. Hastalık insanın her zaman maruz kaldığı bir durum olduğundan bundan kurtulmak için hem tedavi yollarını hem de bu yolların gerçekleştirilebileceği kurumları araştırmış ve zaman içinde bu kurumları kurmuştur.

Bulaşıcı hastalıklar konusunda Peygamberimizin uyarıları ve tavsiyelerini Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın kaleminden okumak için tıklayın

Peygamberler de insanlığı tevhit inancına çağırmalarının yanı sıra insan sağlığına büyük önem vermiş ve insan hayatını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarla dönemin şartlarına göre mücadele etmişlerdir. Bu durumun en açık örneğini Efendimizin hayatında görmekteyiz. Hz. Peygamber, hastalıklar hakkında şöyle buyurmuştu: "Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın."

FİKRİYAT KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN
CÜZ, MEAL VE AŞR-I ŞERİF DİNLEMEK- OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

En hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de şifası bulunacaktır. Nitekim Resûl-i Ekrem'in buyurduğu gibi "Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir." Buhârî, Tıb, 1. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır.

Mümin, sıkıntılar karşısında elinden geldiği ve gücü yettiği kadar mücadele eder. Aklını, bilgisini, tecrübesini kullanarak tedbirini alır. Sonrasında ise imanı gereği, teslimiyet ve tevekkül ile hareket eder. Uğradığı musibetten sabrederek ve güçlenerek çıkar. Nimete şükür, mihnete sabır göstererek ilâhî imtihanı kazanır.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN