Arama

Allah'ın mümin kuluna verdiği ilham: Muvafakat-ı Ömer

İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer, Resul-i Ekrem'in en yakın dostlarından biriydi ve Peygamberimiz çeşitli konularda sık sık onunla istişare ederdi. Hz. Ömer, İslam'ın hükümleri konusunda ileri görüşlülüğü ile ön plana çıkmış, onun bu özelliği nazil olan ayetlerle teyit edilmiş; bu ayetler "Muvafakat-ı Ömer" olarak adlandırılmıştı. İslam dinindeki bazı hükümler konusunda ileri görüşlülük gösteren Hz. Ömer'in firasetine oğlu Abdullah da "dediği mutlaka çıkar" şeklinde işaret etmişti. Allah'ın mümin kuluna verdiği ilhamla Hz. Ömer'in daha nazil olmadan evvel temenni ettiği o ayetler…

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 16
HZ. ÖMER PEYGAMBERİMİZE EN YAKIN SAHABİLERDENDİ
HZ. ÖMER PEYGAMBERİMİZE EN YAKIN SAHABİLERDENDİ

Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Hz. Ömer, aynı zamanda vahiy kâtiplerinden ve Resûlullah'a en yakın sahabilerdendi. Peygamber Efendimiz ile yakın bir dostluğu vardı.

Gerçekleştirdiği fetihlerle birçok toprak ve kabileyi İslam'a kazandırdı; idari, iktisat, hukuk ve eğitim gibi birçok alana İslam'ın emirlerini uygulayarak tüm insanlara kıymetli bir miras bıraktı.

  • 2
  • 16
İSLAMİ HÜKÜMLER KONUSUNDA İLERİ GÖRÜŞLÜYDÜ
İSLAMİ HÜKÜMLER KONUSUNDA İLERİ GÖRÜŞLÜYDÜ

Bazı düşüncelerini Peygamber Efendimize, açarak bu konuda bir ayetin ya da hükmün olup olmadığını danışmıştı.

Onun bu görüşlerinin ilerleyen zamanlarda nazil olan ayetlerle de teyit edildiği görülür. Bu ayetlere "Muvâfakat-ı Ömer" denilir.

(x) Hz. Ömer nasıl Müslüman oldu?

  • 3
  • 16
‘ALLAH, GERÇEĞİ ÖMER’İN KALBİ ÜZERE YARATTI’
‘ALLAH, GERÇEĞİ ÖMER’İN KALBİ ÜZERE YARATTI’

Peygamber Efendimiz, Hz. Ömer'in hakkında, "Allah, gerçeği Ömer'in lisanı ve kalbi üzere yarattı"; "Allah'ın emirleri konusunda ümmetimin en kuvvetlisi Ömer'dir"; "Muhakkak ki şeytan senden korkar, yâ Ömer!" demiş, "Ey Allahım! Ömer'in kalbinden haset ve hastalıkları çıkar ve onu imana tebdil et" şeklinde dua etmiştir.

  • 4
  • 16
İLHAM VE FİRASET MÜMİNİN VASIFLARINDANDIR
İLHAM VE FİRASET MÜMİNİN VASIFLARINDANDIR

Muvafakat-ı Ömer olarak anılan ayetler kimi zaman "keramet" olarak anılmış; ancak İslam âlimleri bu olayı müminin alametlerden hareketle hüküm çıkarması anlamına gelen "firaset" olarak nitelemişlerdir.

Zira Hz. Osman'ın yanına gelen bir kişinin gelmeden önce mahreme baktığını anlaması üzerine o şahsın, "Hz. Peygamber vefat ettikten sonra vahiy ile mi karşılaşıyorum!" diye hayret etmesini ve Hz. Osman'ın "Bu vahiy değil firasettir" demesini firasetin mümkün ve meşru olduğuna delil saymışlardır.

(x) "Bir mucize: Fil Vakası" videomuzu izlemek için tıklayın.

  • 5
  • 16
‘ÜÇ DİLEĞİM ALLAH’IN VAHYİNE UYGUN GELDİ’
‘ÜÇ DİLEĞİM ALLAH’IN VAHYİNE UYGUN GELDİ’

Abdullah bin Ömer, babasının faziletini anlatırken "Babam Ömer bin Hattab, bir konuda "Ben onu şöyle zannediyorum" desin de, aynen çıkmadığı vaki olmasın, mutlaka çıkar" şeklinde ferasetine işaret eder. Bu açıdan ilham ile firaset, müminin vasıflarındandır.

Nitekim Hz. Ömer'in "Üç şey hakkındaki dileğim Allah'ın vahyine uygun geldi" (ben Rabbime muvafakât ettim) sözü bunu destekler. Bu rivayette Hz. Ömer şu üç hususu anlatır:

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN