Arama

Yahya Kemal çevresinde toplanan edebi okul: Dergah dergisi

Dergah, Yahya Kemal'in fikir, görüş, zevk ve estetik anlayışı doğrultusunda çıkan kültür, sanat ve edebiyat dergisiydi. İçerikte yerli ve milli kaynakların yaşatılması hususunda birçok çalışma yapıldı; döneminde bir okul görevi gördü. Dergah yazarları bilhassa 1920'lerde çeşitli neşir faaliyetleriyle Türkiye'de de yayılan ve taraftar bulan pozitivizm ve materyalizme karşı sergiledikleri tutumla dikkatleri üzerilerine çektiler. Peki, edebiyatımıza yeni bir bakış açısı getirmeye çalışan Dergah dergisi yazarlarının düşünceleri nelerdi?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 10
EDEBİ BİR OKUL: DERGAH DERGİSİ
EDEBİ BİR OKUL: DERGAH DERGİSİ

📚Dergah, 1921-1923 yılları arasında Yahya Kemal'in fikir, görüş ve estetik anlayışı doğrultusunda çıkan kültür, sanat ve edebiyat dergisiydi. Dergide yerli ve milli kaynakların yaşatılması hususunda birçok çalışma yapıldı ve döneminde bir okul görevi gördü. Millî Mücadele'nin başladığı bir dönemde çıkan dergi, bu yönüyle devrine tanıklık eden değerli bir vesika niteliğindeydi.

📚15 Nisan 1921 - 5 Ocak 1923 tarihleri arasında on beş günde bir olmak üzere toplam 42 sayı neşredilen derginin mesul müdürü Yahya Kemal'in öğrencilerinden Mustafa Nihat'tı.

Milli Mücadele yıllarıydı. Dergi bu yılların ümit ve heyecan dolu havası içerisinde büyük ölçüde Yahya Kemal'in fikir, görüş ve estetik anlayışı doğrultusunda çıktı

İslami fikriyatın öncü dergileri

  • 2
  • 10
POZİTİVİZM VE MATERYALİZME KARŞI DURUŞ
POZİTİVİZM VE MATERYALİZME KARŞI DURUŞ

Derginin en önemli çıkış noktası 20. yüzyılın başlarında Türkiye'de de sanat ve edebiyat alanında yaygınlaşan pozitivizm ve materyalizme karşı gösterdiği duruştu.

📚Bu karşı duruşu Bergson'un akıl yerine sezgiyi önceleyen görüşleri ekseninde sundular. Fransız filozof Bergson'un etkisi derginin hemen hemen bütün yazarlarında karşımıza çıktı. Bilhassa Mustafa Şekip, Bergson'un görüşlerinden etkilenerek dergide şu düşünceyi savundu:

Müslüman Türk halkını Anadolu'da düşmana karşı canla başla sürdürdüğü mücadelede başarılı kılan; pozitif ilim ve teknoloji değil, taşıdıkları ortak millet ruhuydu.

  • 3
  • 10
DERGİYE İSİM VERME KONUSUNDAKİ FARKLI GÖRÜŞLER
DERGİYE İSİM VERME KONUSUNDAKİ FARKLI GÖRÜŞLER

📚 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal isimli biyografik denemesinde derginin adı konusunda Ahmet Hâşim'in "haşhaş" ismini önerdiğini, buna karşılık Yahya Kemal'in "İthaf" şiirinin etkisiyle bu ismin verildiğini belirtir. İki şairin karşılaştırılması için bu iki sözcüğün bir zemin oluşturabileceğine dikkati çeker.

Gerçekten de "haşhaş", bir belirsizliği, hayal âlemini, Baudelaire, Rimbaud gibi Fransız sembolist şairlerini çağrıştırırken, "dergâh" ve onun ilhâm kaynağı olan "İthaf" şiiri eski kültürün, metafizik değerlerin simgesi olan bir kurumun adıdır. Bu sözcükler konusundaki tercihler, iki şairin sadece şiire ve edebiyata değil, dünyaya bakışlarındaki farkı da gösteriyordu.

7 güzel adamın çıkardığı Mavera dergisinin kuruluş hikayesi

  • 4
  • 10
YAHYA KEMAL'İN GÖRÜŞLERİ ETRAFINDA ŞEKİLLENEN DERGİ
YAHYA KEMAL’İN GÖRÜŞLERİ ETRAFINDA ŞEKİLLENEN DERGİ

📚Dergi büyük oranda Yahya Kemal'in fikirleri doğrultusunda şekilleniyordu. Yahya Kemal başyazar olduğu dergide sadece edebî ve fikrî muhtevalı makaleler yazmakla kalmamış, çok defa diğer yazarlara da yön vererek mecmuanın politikasını tayin etmişti.

Yahya Kemal uzun yıllar Paris'te yaşamış ve burada ünlü tarihçi Albert Sorel'den dersler almıştı.

📚Yahya Kemal, "1071'den sonra Anadolu'ya, sonra Rumeli'ye, daha sonra İstanbul'a yerleşerek yepyeni bir millet olduğumuz" tezini ortaya attı.

📚Yahya Kemal'in bu tezi, sanat ve kültürü, yerli ve milli kaynaklarda arayan; bu kaynakları Türk tarih ve coğrafyasında şekillendiren farklı bir anlayıştı. Ünlü şair bu görüşleri doğrultusunda Şark ruhunu yeniden canlandırmayı amaçladı.

Papirüs dergisinin çıkış öyküsü

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN