Arama

Türk Folklorünün Öncü İsmi Ahmet Kutsi Tecer Hakkında 10 Bilgi

Öğretmen, şair ve folklor araştırmacısı Ahmet Kutsi Tecer, edebiyatımızda yaptığı çalışmalarla aslında var olan fakat fark edilmemiş bir alanı keşfetti. Anadolu'daki cevheri tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için büyük çaba sarf eden bu isimle ilgili 10 bilgiyi sizler için derledik.

🔹 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğan şairin babası Abdurrahman Bey, aslen Erzincan - Kemaliyelidir. Babasının Kudüs'te Duyûn-i Umûmiye Reisi olarak görev yaptığı yıllarda doğan Tecer'e Kutsi ismi doğduğu bu kutsal şehrin bir hatırası olarak verilmişti.

"Orda bir köy var, uzakta
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür."

Ahmet Kutsi Tecer - Orda Bir Köy Var Uzakta

Tarık Buğra'nın hikayelerinde yaşamından izler aramak

🔹 Öğretmenlik görevi için atandığı Sivas'ın bir âşıklar diyarı olduğunu fark eden Ahmet Kutsi, Sivas'ın Deliktaş köyünden olan Âşık Ruhsatî'nin şiirlerinden etkilenmiş, onun bir şiirinde geçen Sivas Tecer dağını, soyadı olarak seçmiştir.

"Orda bir yol var, uzakta
O yol bizim yolumuzdur.
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur."

Ahmet Kutsi Tecer - Orda Bir Köy Var Uzakta

🔹1930-1932 yılları arasında Ahmet Hamdi Tanpınar'la birlikte "Görüş" adında bir şiir mecmuası çıkarmıştır.

"Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar: - Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki, ben onu,
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin."

Ahmet Kutsi Tecer - Nerdesin

Ömer Tuğrul İnançer'in sözleri

🔹 Vezin ve kafiyeyi şiir için önemli sayan şair, bu konuda farklı düşünenlere katılmadı. Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirine yakından tanıklık ettiği Ahmet Kutsi Tecer'in halk şiirinin en çok rağbet gören koşma türünü rediften kurtararak modernleştirdiğini ifade eder.

"Gün olur sürüyüp beni derbeder,
Bu ses rüzgarlara karışır gider.
Gün olur peşimden yürür beraber,
Ansızın haykırır bana: -Nerdesin?"

Ahmet Kutsi Tecer - Nerdesin

🔹 1940'lı yıllarda Garip hareketinden önce Türk şiirinde sadeleşme hareketinin öncülerinden biri olur. Özellikle "Nerdesin", "Orda Bir Köy Var Uzakta" ve "Halay" şiirleri, adının halk tarafından duyulmasında ve edebiyat camiasında yer edinmesinde etkili olmuştur.

"Bütün sevgileri atıp içimden,
Varlığımı yalnız ona verdim ben.
Elverir ki bir gün bana derinden,
Ta derinden bir gün bana ''Gel'' desin."

Ahmet Kutsi Tecer - Nerdesin

Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN