Arama

Teoman Duralı'nın Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti kitabından alıntılar

Prof. Dr. Teoman Duralı, ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından biri. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlattı ve geniş kitlelere sevdirdi. Felsefe denilince ilk akla gelen isimlerden olan çağımızın önemli mütefekkirlerinden Teoman Duralı, Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti eserinde, bu medeniyetin tarihi ve sistematik yönden tahlilini gerçekleştiriyor. Yaşadığımız dünya düzeninin, bizler doğmadan çok daha önce belirlendiğinin altını çiziyor.

İnsanlık, şaşmazcasına tekörneğe göre tek boyutta biçimlenmektedir; o da, İngiliz ile onun devamı olan Amerikan hayat üslubu ve insan ile dünyaya bakma tarzıdır.

İngiliz-Yahudi medeniyetinin kurumlaşmış felsefesi, insancı -dünyacı dünya- görüşünün içerisini maddî ilişkiler ağıyla doldurmakla kalmayıp onu da açmış, açıklığa kavuşturmuştur. İngiliz-Yahudi medeniyetinin indinde maddî ilişkiler ağı, üretim-tüketim dengeleriyle dokunmuştur.

Haksızlık etmekten kaçınmak, taraf tutmamak anlamına gelmez. Tarafsızlık, ahlaksızlıktır. Haksızlık etmekse, adaletsizliktir, yani zulümdür.

Okunması gereken Teoman Duralı kitapları

İlkece, İslam, Allah tebliğinin verisidir. Buna karşılık ideoloji, insan dimağının eseri olan felsefe-bilim çıkışlıdır. Bu ikisi, şu halde, birbirine zıttır. İkisinden birini öbürüne indirgemek, felsefe-bilim bakımından saçma; din yönündense, küfürdür. Ne İslam'ı ideolojileştirebilirsiniz ne de ideolojiyi İslâmileştirmeğe mezunsunuz.

Kültürü harap olmuş bir toplumun, maddî direnci de kırılır. İşte, bir tarafta maneviyatı silinip maddî direnme gücü sıfırlanmış, dolayısıyla da sömürgeleştirilmiş bir dünya, öbür yandaysa, yeryüzünün tekmil nimetini devşiren bir anavatan.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN