Arama

Rasim Özdenören eseri "Çözülme"den 40 alıntı

Rasim Özdenören Çözülme adlı eseri ile Anadolu insanına, sosyal değişimlere, ölümden yalnızlığa kadar birçok konuya değinir. Hem birey hem ailede meydana gelen bu değişimlerin toplumu nasıl etkilediğini kuvvetli imgelerle okuyucuya aktarır. 'Kendimize yabancılaşmamızın' aile boyutunda ne tür çözülmelere yol açtığını gözler önüne serer. İçinde toplam dört adet öykü barındıran bu eser, ismini son öyküden alır.

"Yakınmak, ömrün bir parçasını boşuna harcamaktır."

Sf.25

Rasim Özdenören

📌 "Edep ile edebiyat" anlayışının öncüsü olan "Yedi Güzel Adam"ın müstesna öykücüsü Rasim Özdenören, İslami düşüncenin deneme ve öykü sütunlarını ayakta tutan önemli bir isimdir. Ömrü boyunca Müslümanların bilinçlenmesi, var olan sistemi sorgulaması ve bir düşünce sistematiği oluşturması için çalışan Özdenören, deneme ve öykü sahasında Yedi Güzel Adam'ın öne çıkan ismi oldu. Usta yazar, eserleri ile Müslüman kuşakların kitap okumalarında ve düşünmelerinde ciddi bir pay sahibi oldu.

Rasim Özdenören'in Hayatı

"Alıp başımı gideyim. Nereye Allah bilir."

Sf.42

Rasim Özdenören

📌Özdenören, lise yıllarından itibaren içinde bulunduğu çevre ve yapmış olduğu okumalar vesilesiyle edebiyatın farklı türleri ile ilgilenerek önemli denemeler ortaya koyar. Bu serüvenin en olgun dönemi ise lise yıllarına tekabül eden, "Yedi Güzel Adam" dönemidir. Aynı edebi meclisi paylaşan bu müstesna insanlar; denemeden öyküye, eleştiriden şiire edebiyatımızın her dalında eser vermeye gayret eder. Ancak Özdenören'in ustalığı, sonradan başladığı öykü alanında olur.

"Sükûn, sanki, içlerinde bir dinamit örüyordu."

Sf.29

Rasim Özdenören

📌Özdenören öyküleri, milletimizin ahvalini ortaya koyan, derli toplu birer vesikadır. Toplumsal gerçekçiliği ve ruha dokunan meseleleri bilhassa öykülerinde işleyen yazar, bu hassasiyetleri sebebiyle okurlar tarafından çok sevilir. Öykü zamanla onun için bir yaşama ve kendini ifade etme biçimi halini alır.

"Zaman, acıma bilmez çarklarını, her gün bir şeyleri silip götürerek durmadan döndürmüştür."

Sf.23

Rasim Özdenören

📌 Usta öykücü ilk eserlerinde; bireysel temalar, sıkıntılar üzerinde durarak bireye dikkat çeker. Kendi içerisinde yaptığı sorgulamalar ve yaşadığı kırılmalar Özdenören'in sanat yaşamının ilk bölümünü teşkil eder. Bu süreç uzun sürmez ve Özdenören'in sanat anlayışı kısa bir süre sonra toplumsal bir hüviyete kavuşur.

Sorgulayan bir edebi kalem: Rasim Özdenören

"Ama insan, gene de eskir. Eskimeyen zamandır."

Sf.24

Rasim Özdenören

📌1979'da yayınlanan "Gül Yetiştiren Adam" başlıklı uzun hikâye ile Özdenören'in sanatı, toplumsal bir çizgiye gelir. Yazar artık kendi içsel yolculuğunu bir noktaya getirerek gözlerini toplumsal sorunlar üzerine diker.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN