Arama

Düşünce dünyanıza ışık tutacak 70 kitap

İslam bilincimizi tazelemek, düşünce dünyamızı aydınlatmak ve bu anlamda fikirlerimizi diri tutmak pek çoğumuz için oldukça önemli. Ancak kimi zaman "ne okumalıyım?" sorusu da bu bilincin beraberinde getirdiği sorulardan biri. Fikir, sanat, kültür ve medya hayatımız, Batıda, Batı kültürü ile üretilenleri tüketmeye yöneltse de çağ aşacak ve öncü nesiller oluşturacak bilgilendirici eserlerin okunurluğunun arttırılması, yadsınamaz bir ihtiyaç. Siyerden edebiyata, iktisattan tarihe düşünce dünyanıza ışık tutacak 70 kitabı derledik.

  • 1
  • 66
YENİ DÜNYA DÜZENİNİN SEFALETİ - RASİM ÖZDENÖREN
YENİ DÜNYA DÜZENİNİN SEFALETİ - RASİM ÖZDENÖREN

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Edebi kişiliğinin yanı sıra Müslümanca düşünmek ve yaşamak meselesi etrafındaki özgün yaklaşımlarıyla da tanınan Özdenören, bu kitapta demokrasi, küreselleşme, yeni dünya düzeni, liberalizm, insan hakları ve laiklik kavramlarının Müslümanca bir eleştirisini yapıyor.

Ülkemizin tartışma gündemini çeşitli dayatmalarla işgal eden bu kavramlar karşısında İslami düşünüş gereken fikri ve ahlaki tavrı ortaya koyan yazar, kitabı boyunca ısrarla "yükselen değerlerin" sefaletini vurguluyor. Bu kavramların aslında yanlış kullanıldığına, ideolojilerin neye göre savunulduğuna, bu kavramların yeni dünya düzeninin yükselen değeri olamayacağına ışık tutuyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 2
  • 66
KUŞEYRİ - İLAHİ KELAM’IN SIRLARI - KUR’AN-I KERİM TEFSİRİ
KUŞEYRİ - İLAHİ KELAM’IN SIRLARI - KUR’AN-I KERİM TEFSİRİ

Tefsir, Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden terimdir; bu alandaki eserlerin ortak adıdır. Tarih boyunca pek çok İslam alimi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamış, olaylar üzerinden ele almış ve yorumlamıştır. Onlardan bir tanesi de mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi Abdülkerim Kuşeyri'dir.

Abdülkerim Kuşeyri'nin ünlü tefsiri Letâifü'l-İşârât (işaretlerin incelikleri), Fikriyat Yayınlarından kıymetli yazarımız Ekrem Demirli'nin çevirisi ile okuyucuyla buluşuyor. Bu tefsir, tasavvuf tarihinin ilk kapsamlı tefsirlerinden birisi. Bu itibarla kendisine kadar gelen süreçte sufilerin dini hayatın farklı alanlarıyla ilgili görüşlerini ihtiva ederek bütün bu görüşleri nasların etrafında toparlıyor. Kuşeyri'nin tefsiri, fıkıh-akide alanında ikincil yorum, ahlak alanında ise birincil yorum anlamına gelen bir işâri tefsir olarak kabul ediliyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 3
  • 66
VAROLUŞ FELSEFESİ HAREKET FELSEFESİ - NURETTİN TOPÇU
VAROLUŞ FELSEFESİ HAREKET FELSEFESİ - NURETTİN TOPÇU

Nurettin Topçu, oldukça önemli ve özgün bir mütefekkirdir. Onu özgün kılan nokta kuşkusuz kendi çağının hakim görüşüne karşı gerçekleştirmiş olduğu başkaldırıdır. Bu başkaldırıdaki hareket noktası da kuşkusuz Bergson ve Blondel'in Hareket felsefesidir.

Yaşadığımız yüzyılda tesirlerini bütün felsefe âlemine hatta bütün düşünce dünyasına yayarak genişleten varoluş felsefesinin doğuşu geçen asrın başlarındandır. Hatta onun hazırlıklarını Pascal'da bulmakmümkündür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pek acayip anlayışlara yol açan bu felsefenin esası şudur. Eski Yunan'dan beri felsefe, hakikat olarak eşyanın özünü araştırıyordu. Öz, duyularla tanınamayan, bir olan, hiçbir zaman değişmediği halde, değişen ve duyularla tanınan bütün varlıkların esası olan ve onları var kılan şeydir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 4
  • 66
YOKSULLUK İÇİMİZDE - MUSTAFA KUTLU
YOKSULLUK İÇİMİZDE - MUSTAFA KUTLU

Bedenî ve maddî hazlara bağlı bir mutluluk düşüncesini besleyip büyütüyoruz. Dünya muhabbetini sayısız teferruat ile zenginleştiriyoruz. Nefsin ihtirasları bizi her an değişik parıltılar yayan eşyaya doğru koşturuyor. Bu vahşi koşu modern dünyanın simgesidir.

Mustafa Kutlu'nun eşsiz kaleminden Yoksulluk İçimizde, kalbî olanı, aşkı ve öteleri dile getirerek hayatın hakikatine işaret ediyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 5
  • 66
GÜNÜMÜZDE MÜSLÜMAN GENÇLİĞİN VAZİFELERİ - YUSUF EL-KARADAVÎ
GÜNÜMÜZDE MÜSLÜMAN GENÇLİĞİN VAZİFELERİ - YUSUF EL-KARADAVÎ

Yusuf el-Karadavî'nin kaleme aldığı Günümüzde Müslüman Gençliğin Vazifeleri, İslam kültürünün yeni kuşaklara ulaştırılmasına yardımcı olabilecek yeni ve farklı bir serinin ürünüdür. İki Dil Bir Kitap adıyla yayınlanan bu seri, pek çok önemli eseri Arapça asıllarıyla beraber sunar.

İslam inanç ve kültürünün en önemli temsilcilerince kaleme alınmış kimi makale ve küçük eserlerin orijinal halleri ve tercümeleriyle bir arada sunulduğu bu yeni seri, Arapça öğreniminin gelişmesine katkı yanında kimi konulardaki temel düşünceleri okuyuculara sunmayı da hedefliyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN