Arama

Abdülkadir Geylani’den 25 alıntı

Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşayan âlim, mutasavvıf ve İslam filozofu Abdülkadir Geylani, "Evliyaların Sultanı" olarak anılır. Yaşadığı dönemde, bin kadar eseri bulunduğu belirtilse de bugün ona nispet edilen eserlerin sayısı 50 civarındadır. Tasavvuf anlayışı Kur'an ve sünnete dayanan Abdülkadir Geylani, 25 alıntıyı derledik.

Ey evlâd! Yalnız kaldığın zaman, seni kötü işten koruyacak duyguya muhtaçsın. Ayak kaymasını önleyecek tedbirin olmalı. Hakk'ın her an seni kontrol ettiğini içinden sezmelisin. Bu düşünceler varlığını sarmalı. Anlattıklarımıza şiddetle ihtiyacın vardır. Benliğini bu öğütlerle donattıktan sonra nefisle cenge çıkman kabil olur.

Her kim nefsini bilir, onun uygunsuz arzularına muhalif kalırsa, gerçekten Rabbini bilmiş ve ona uymuş olur.

Eğer bir şeyden korkmuyorsan onu bilmiyorsun demektir. Korku ilmin ta kendisidir. Korkmayan bilgi sahibi değildir. Korkan korktuğu şeyin âlimidir.

Kendini ilgilendiren konular, ilgilendirmeyen konularla oyalanmayacak kadar çoktur.

Ey evlâd! Kalbin karışmadığı dilin bilgisi hiçtir. Kalbin yaya kaldığı bilgi ile bir adım bile atman kabil olmaz. Yol dediğimiz kalp yolculuğudur. Yakınlık, sırların birleşmesidir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN