Arama

Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık

Osmanlı tarihçiliğinin bir asırlık çınarı Halil İnalcık, "Hocaların Hocası" olarak ömrü boyunca pek çok tarihçi yetiştirdi, ardında birçok değerli eser bıraktı. "Tarihçilerin Kutbu", "Şeyhü'l Müverrihin" olarak anılan İnalcık, yaşamının son anına kadar araştırmaya ve yazmaya devam etti. Dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin bilim insanı arasında gösterilen İnalcık, hayata dair misyonunu şu sözlerle anlatmıştı: "Ben atalarımın tarihini temize çıkarmak misyonu ile çıktım. Benim hayatım bir vasıtadır, büyük bir fikri gerçekleştirmek için bir vasıtadır. Hayatımı bu misyona hizmet etmek için ayarladım…" 25 Temmuz 2016'da vefat eden Halil İnalcık'ı rahmet ve minnetle anıyoruz.

  • 1
  • 39
HALİL İNALCIK KİMDİR?
HALİL İNALCIK KİMDİR?

1916'da İstanbul'da doğan Halil İnalcık, yükseköğrenimine 1935'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (AÜDTCF) başladı.

1940'ta mezun olan İnalcık, Timur üzerinde hazırladığı bir seminerle Fuad Köprülü'nün dikkatini çekti, onun takdir ve tavsiyesiyle, AÜDTCF Yeni Çağ Kürsüsü'ne ilmî yardımcı tayin edildi.

  • 2
  • 39
SOSYOEKONOMİK TARİH YAZICILIĞININ İLK ÖRNEĞİ
SOSYOEKONOMİK TARİH YAZICILIĞININ İLK ÖRNEĞİ

1942'de Türkiye'de sosyoekonomik tarih yazıcılığının ilk örneklerinden biri olan Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı teziyle doktor unvanını aldı.

Aynı yıl, AÜDTCF Yeni Çağ Kürsüsü'ne asistan olarak atanan İnalcık, 1943'te Viyana'dan 'Büyük Ricat'e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı unvanlı teziyle doçentliğe atandı.

  • 3
  • 39
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA YOĞUNLAŞTI
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA YOĞUNLAŞTI

1945'te AÜDTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Şevkiye Işıl hanımla evlendi.

Araştırma sahasını doktora tezinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve ekonomik meselelerine yoğunlaştıran, İstanbul'da Osmanlı arşivlerinde ve Bursa şer'iyye sicilleri üzerinde araştırmalar yapan İnalcık, 1947'de Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi.

  • 4
  • 39
1950’LERDEN İTİBAREN ADINI DÜNYAYA DUYURDU
1950’LERDEN İTİBAREN ADINI DÜNYAYA DUYURDU

1952'de, Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği teziyle profesörlük pâyesi alan İnalcık, yaptığı çalışmalarla 1950'lerden itibaren, başta Amerika olmak üzere adını tüm dünyaya duyurmaya başladı.

  • 5
  • 39
70'Lİ YILLARDA DÜNYAYA AÇILDI
70’Lİ YILLARDA DÜNYAYA AÇILDI

1972'de, 30 yıl çalıştığı AÜDTCF'den emekli olmasının ardından, Chicago Üniversitesi'nin imtiyazlı profesör davetini kabul eden Halil İnalcık, Tarih Bölümü'nde profesör olarak çalışmaya başladı.

1973'te İngiltere'de yayınladığı Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ 1300-1600 adlı eseri, yedi Balkan diline ve Arapça'ya tercüme edildi. Ardından dünyanın birçok yerinde ilgi çeken seminer ve dersleriyle uluslararası alanda tanınan bir profesör haline geldi.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN