Arama

Peygamberimizin "cesur savaşçı" dediği sahabe: Sabit bin Kays bin Hatim

Sabit bin Kays bin Hatîm, Müslümanlar için büyük ibretler barındıran Uhud Gazvesi'nde kahramanca savaşan; muharebede 12 yerinden yaralanan bir sahabeydi. Öyle ki Peygamber Efendimiz bu savaş sırasında kendisine "cesur savaşçı" anlamına gelen "hâsir" diye seslenmişti. Sabit bin Kays, Uhud'un ardından pek çok savaşa katılmış; Müslümanlar arasında çıkan fitne olaylarında Hz. Ali'nin yanında yer almıştı.

  • 1
  • 11
SABİT BİN KAYS BİN HATÎM KİMDİR?
SABİT BİN KAYS BİN HATÎM KİMDİR?

📌 Sabit bin Kays bin Hatîm, Evs kabilesinin Benî Zafer koluna mensuptur.

➡ Babası, Cahiliye devrinin ileri gelen şairlerinden olup İslamiyet'in ilk yıllarında Mekke'ye geldiğinde Resûlullah onu dine davet etmiş, Müslüman olan eşi Havvâ bint Yezîd bin Seken'den uzak durmasını ve ona iyi davranmasını istemişti.

Müslümanların ilk ticaret merkezi: Suku'l İslam

  • 2
  • 11
ANNESİ PEYGAMBERİMİZE BİAT EDENLERDENDİ
ANNESİ PEYGAMBERİMİZE BİAT EDENLERDENDİ

📌 Bu konuda Resûl-i Ekrem'e söz veren Kays Müslüman olmak için süre isteyerek Medine'ye döndü; fakat Müslüman olamadan Evs ile Hazrec arasındaki savaşlarda öldü.

➡ Sâbit'in annesi Peygamberimize biat edenlerdendi. Sâbit bin Kays'ın sahâbîlerden Cemîle bint Sâbit bin Ebü'l-Aklah ile evlendiği, ancak daha sonra onu boşadığı kaydedilir.

  • 3
  • 11
PEYGAMBERİMİZ UHUD’DA ONA ‘CESUR SAVAŞÇI’ DİYE SESLENDİ
PEYGAMBERİMİZ UHUD’DA ONA ‘CESUR SAVAŞÇI’ DİYE SESLENDİ

📌Uhud Gazvesi'nde büyük kahramanlıklar gösteren Sâbit bin. Kays bu savaşta 12 yerinden yaralandı.

➡ Bundan dolayı Resûl-i Ekrem ona "hâsir" (cesur savaşçı) diye seslenerek iltifat etti. Resûlullah'ın bu gazvede kendisine "hâsir" diye hitap ettiği sahâbînin Sâbit'in kardeşi Yezîd bin Kays olduğu da rivayet edilir.

Fikriyat e-kitapta yer alan eserlere ulaşmak için tıklayın

  • 4
  • 11
UHUD SAVAŞI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?
UHUD SAVAŞI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

📌Uhud Savaşı, Bedir Savaşı'nın ardından Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaştı. Savaşa adını veren Uhud dağı, Medine'nin kuzeyinde Mescid-i Nebevî'ye yaklaşık 5 kilometre mesafededir.

➡ Hicretin ikinci yılı olan 624 yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Gazvesi'nde ağır bir yenilgiye uğrayan müşrikler intikam almak için hazırlık yapmaya başladılar.

  • 5
  • 11
BEDİR SAVAŞI’NIN İNTİKAMI İÇİN TOPLANDILAR
BEDİR SAVAŞI’NIN İNTİKAMI İÇİN TOPLANDILAR

📌Bedir'de Müslümanların hücumundan kurtulan Ebû Süfyân idaresindeki kervan Mekke'ye ulaşınca mal sahipleri bütün kârlarını savaş için harcamaya karar verdiler.

➡ Amr bin Âs ve Resûlullahın Bedir'de fidye almadan serbest bıraktığı şair Ebû Azze el-Cumahî'nin de aralarında bulunduğu dört kişilik bir heyet Mekke çevresindeki kabilelerden asker toplamak amacıyla görevlendirildi.

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN