Arama

Hz. Zeyd kimdir? Zeyd bin Harise'nin hayatı... Peygamberimiz Zeyd ile nereye gitti?

Zeyd bin Harise, Peygamberimizin (sav) risaletini ilk tasdik edenlerden hatta bazı rivayetlere göre erkeklerden ilk Müslüman olan kişidir. Hz. Zeyd, Peygamberimizin azadlısı olduğu halde, O'nun yanından bir an olsun ayrılmamış, hizmetinde bulunmuş ve hiçbir yerde görmediği şefkati, merhameti, adaleti, keremi, yardımı, muhabbeti tatmıştı. Resulullah'ın (sav) evlatlığı ve azadlısı Zeyd bin Harise'nin esirlikten emirliğe yükselen ibret dolu yaşamını derledik.

  • 1
  • 16
ZEYD BİN HARİSE KİMDİR?
ZEYD BİN HARİSE KİMDİR?

Peygamberimize (sav) vahyin gelmesinden 35 yıl kadar önce doğdu. Aslen Yemen menşeli Kelb kabilesindendir.

🔸 Hz. Peygamber'den (sav) sadece 10 yaş küçük olduğu halde evlatlığı olmasından dolayı önceleri Zeyd bin Muhammed diye anılırdı.

  • 2
  • 16
‘HİBBU RESULİLLAH’ LAKABIYLA TANINIRDI
‘HİBBU RESULİLLAH’ LAKABIYLA TANINIRDI

🔸 Ancak evlâtlıkların öz babalarının adıyla anılmasını emreden âyet (Ahzâb, 5) indikten sonra babası Hârise'nin adıyla anılmaya başlandı.

Resulullah tarafından çok sevildiği için "hibbü Resulillâh" lakabıyla tanınırdı.

Ahzâb suresi, 5. ayet:
"Evlâtlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur, fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir."

Ahzâb suresi, 5. ayetin tefsiri

İslam'a göre himayeye muhtaç çocuklara bakmak, onları beslemek, büyütmek sevaptır ve şerefli bir insanlık ödevidir. Sevgili Peygamberimiz "Kimsesiz çocukları koruması altına alan kimse ile ben, cennette yan yana iki parmak gibi beraber olacağım" buyurmuştur (Müslim, "Zühd", 42). Ancak bunu yapmak için çocuğun kendi soy kütüğü ile ilişkisini kesmek, öz ana babasını unutturmak kimsenin hakkı olmadığı gibi kanunî mirasçıların arasına katmak, aile içinde mahremiyet bakımından öz evlât gibi davranmak da doğru ve gerekli değildir. Bunun yerine İslâm'ın tavsiyesi, koruma altına almak, bakmak, büyütmek, ihtiyaçlarını karşılamak; hukuk ve helâl-haram kuralları bakımından ona öz çocuk gibi değil, bir din kardeşi gibi muamele etmektir.

Ahzâb suresi, 5. ayetin tefsirin devamını okumak için tıklayın

  • 3
  • 16
KAÇIRILIP BİR KÖLE OLARAK PANAYIRDA SATILMIŞTI
KAÇIRILIP BİR KÖLE OLARAK PANAYIRDA SATILMIŞTI

🔸 Cahiliye döneminde henüz çocukken annesi Su'dâ ile birlikte Benî Ma'n'daki akrabalarını ziyarete giderken Benî Kayn mensupları tarafından kaçırıldı ve Ukâz panayırında köle olarak Hz. Hatice'nin yeğeni Hakîm bin Hizâm'a satıldı.

Hakîm onu Mekke'ye götürdü ve halası Hatice'ye, Hz. Hatice de Resulullah'a hediye etti.

🔍 Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

  • 4
  • 16
HAC İÇİN MEKKE’YE GELENLER ZEYD’İ TANIMIŞLARDI
HAC İÇİN MEKKE’YE GELENLER ZEYD’İ TANIMIŞLARDI

🔸 Diğer bir rivayete göre ise Zeyd'i kaçıranlar Mekke'nin Bathâ semtinde satmak istediklerinde Hz. Peygamber (sav) kendisini görmüş ve Hatice'ye onu satın almasını tavsiye etmiş, o da satın alıp Resul-i Ekrem'e hediye etmiştir.

Zeyd'in kabilesinden hac için Mekke'ye gelenler kendisini görüp tanıdılar ve dönüşte durumu ailesine bildirdiler.

  • 5
  • 16
ZEYD RESULULLAH’IN YANINDA KALMAYI TERCİH ETTİ
ZEYD RESULULLAH’IN YANINDA KALMAYI TERCİH ETTİ

Babası Hârise ile amcası Kâ'b yanlarına Zeyd'in fidyesini de alarak Mekke'ye geldiler, Resûl-i Ekrem'den (sav) onu geri istediler.

🔸 Resûlullah (sav), Zeyd'i ailesiyle görüştürdü ve dilerse kendileriyle gidebileceğini söyledi. Fakat Zeyd, Resûlullah'ın (sav) yanında kalmayı tercih etti.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN