Arama

Avrupa tıbbını Osmanlı hekimlerine tanıtan Salih Bin Nasrullah

Alim hekimlerden olan Salih Bin Nasrullah, 17. yüzyılda Batı tıbbındaki teknikleri Osmanlı'ya tanıttı. Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapan Nasrullah, ortaya koyduğu eserlerle IV. Mehmed'in takdirini kazandı. En bilinen eseri Gayetü'l-beyan fi tedbiri bedeni'l-insan'da günümüz için de geçerli sayılan pek çok kıymetli tavsiyelerde bulundu. Peki, aynı zamanda şair kimliği ve güzel sesiyle de tanınan Nasrullah'ın eserinin tıp tarihi açısından önemi neydi?

  • 1
  • 16
SALİH BİN NASRULLAH’IN HAYATI
SALİH BİN NASRULLAH’IN HAYATI

💊Tıp alanında çok önemli eserler yazan Salih Bin Nasrullah, Halep'te doğdu. Hayatının ilk dönemleri hakkında fazla bilgi bulunmasa da sonraki yıllarda göstereceği başarılar sayesinde tarih sahnesindeki yerini aldı.

💊17. yüzyılın ünlü hekimi Nasrullah, Hristiyan inancından sonra İslamiyet'i kabul ederek Halep'te tıp eğitimi aldı. Halep'te Bîmâristânü'l-Argūnî el-Kâmilî'de tıp eğitimi gören Nasrullah burada hekimbaşılığa kadar yükseldi.

Selçuklu ve Osmanlı'da hizmet veren ünlü hekimler

💊Halep Valisi İbşir Paşa'nın mahiyetinde bulunan Nasrullah, Halep'ten ayrıldı ve Paşa ile birlikte sonrasında iyi vazifelerde bulunacağı İstanbul'a gitti.

💊İmparatorlukta IV. Sultan Mehmed'in saltanatın yaşandığı dönemdi.

  • 3
  • 16
BULUNDUĞU GÖREVLER
BULUNDUĞU GÖREVLER

💊İstanbul'a gelen ünlü hekim ilk etapta hassa hekimi daha sonra ise Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yaptı. Burada hastaların tedavisinde gösterdiği üstün başarılar, av düşkünü IV. Mehmed'in de kulağına gitti.

💊Böylece Sultan'ın takdirini kazanarak ihsanlarına nâil oldu ve hekimbaşılığa getirildi. Osmanlı topraklarında on dört yıldan fazla bir süre hekimbaşılık görevini yürüttü.

💊Nasrullah, hayatı boyunca hassa hekimliği, İstanbul kadılığı, saray tabipliği görevlerinde bulundu.

Bilime yön veren Müslüman alimler ve icatları

  • 4
  • 16
SALİH BİN NASRULLAH TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?
SALİH BİN NASRULLAH TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

💊Nasrullah tıp tarihi açısından pek çok yeniliğe imza attı. 17. yüzyılda Osmanlı henüz Avrupa tıbbı ile tam manasıyla haşır neşir değildi.

💊Doğu tıbbının etkisi altında olan Osmanlı, 17. Yüzyılda birtakım hekimler vasıtasıyla Batı'dan etkilenmeye başladı. İşte bu öncü hekimlerden biri de Salih bin Nasrullah'dı.

💊Latince'yi iyi bilmesi sebebiyle 17. yüzyıla kadar gelen klasik İslâm tıp ve eczacılık uygulamalarının günümüze ulaşmasına katkıda bulunmuştu.

💊Yaptığı katkılar yalnızca bunlarla da sınırlı değildi. Osmanlı tıbbının modernleşmesine öncülük etti.

Müslüman alimlerin sağlık ile ilgili çalışmaları

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN