Arama

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
Temmuz 15, 2017
Mescid-i Aksa’da Akan Kanlar

İslâm'ın kutsal mekanlarının üçüncüsü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı yüreğinde taşıyan şehir, elli yıldır Yahudi işgali altında inlerken son zamanlarda yaşadığımız hadiseler ve içinde bulunduğumuz diğer sıkıntılar bize bu boynu bükük şehri ve mübarek mescid'i unutturdu adeta… Mahzun, mazlum, esir, her gün şehitler veren, bağrında milyonlarca mağdur ve mazlum barındıran Filistin'in başkenti Kudüs… İslam dünyasının kanayan yarasının sürekli kan damlatan kalbi Kudüs… Bu şehrimiz, tarihimiz boyunca defalarca saldırıya ve işgale maruz kalmıştır. Ama bu seferki işgal çok daha sıkıntılı çok daha iztırap dolu bir işgal oldu.

Hz. Resül, Peygamberimiz Muhammed'den (sallallahu aleyhi ve sellem) İsra ve Miraç yadigarı olan, Cenab-ı Allah'ın bu ümmete tevdi' ettiği kutsal şehir… İslamî fetihten sonraki tarih diliminde iki kez esir düştü. Haçlılar beşinci/onbirinci yüzyılda bir dönem bu kutsal mekanı işgal ettiler. Fakat bu işgal uzun sürmedi… Zira İslam ümmeti bu acıya fazla dayanamazdı, bu zilleti kabullenemezdi. Bu mübarek şehrin işgalini ve esaretini bir asra yakın bir müddet kalbinde ızdırab taşıyarak sabırla yeniden fethetmeyi azmetti ve bu azmini gerçekleştirdi. Ümmetin dava sahibi imanlı mensupları bu işgale karşı direnmeyi bir görev kabul ettiler. Nihayet Salahaddin el-Eyyubî gibi şanlı bir Müslüman kumandan bu şehrimizin işgalini ve esaretten kurtulması meselesini kendisine bir hedef bir dava ve bir dert edinmişti. Bunun için bu ilk işgal uzun sürmedi. Salahaddin tarafından Kudüs'ün yeniden fethedildiği günler öncesinde yaklaşık yarım asır süren heyecan, sıkıntı, ızdırap dolu bir dönem yaşandı.

Bu işgal günlerinde ümmetin kalbi hep Kudüs için atıyordu. Şairler Kudüs için şiir yazıyorlardı. Marşlar Kudüs için besteleniyordu. Anneler bebeklerini uyutur ve avuturken Kudüs ninnileri ve marşları söylüyordu. Gençlerin ağzında hep Kudüs vardı. Kudüs'ün işgali zihinleri işgal ediyordu. Her dava sahibi Müslüman'ın kalbinde Kudüs vardı. Kalplere hâkim olan bu mübarek belde, orduları harekete geçiriyor, konferans ve toplantılar Kudüs için yapılıyordu. İlim adamları öğrencilerine, kumandanlar askerlerine hep Kudüs'ü hatırlatıyor ve esaretinin bitmesi gerektiğini zihinlerinde sürekli tutmalarını istiyorlardı.

Kısaca her mü'min ve her Müslüman "ben Kudüs için ne yapabilirim?" sorusunu kendi kendine soracak duygu ve sorumluluğu taşır olmuştu. İlim adamları, devlet adamları, kumandanlar, askerler, esnaf ve tüccar, sanaatkâr, âmir-memur, genç-ihtiyar, anneler babalar ve çocuklar herkes, herkes bu soruyu soruyor ve sorumluluktan kurtulmanın yollarını arıyordu. "Ben Kudüs İçin ne yapabilirim?"

Zira Kudüs'ün işgal altında olması bütün İslam ümmetini sorumluluk altında tutuyordu. Herkes bu durum karşısında bir sorumluluk taşıyor ve kendi kendisine bir konum biçmeyi de görev kabul ediyordu. Çünkü ümmetin ilk kıblesi haçlıların işgali altındaydı. "Ben Kudüs için ne yapabilirim?" sorusunu hep kendi kendisine soran ümmetin ferdleri bazen bu cevabı yine kendileri buluyorlardı. İşte ümmet olarak bu sorumluluğu iliklerimize kadar hissettiğimiz zaman Kudüs kurtulacaktır.

Haçlı işgalinin sürdüğü o günkü elim dönemde Atabeklerden Nureddin Mahmud Zengi zamanında yaşayan Halepli bir marangoz bu soruyu kendi kendine sorunca cevabını yine kendi mesleği ve imkanları içinde bulmuştu. Bir marangoz Kudüs'ü nasıl kurtarır veya oturduğu Halep'teki dükkânından bu şehrin işgalden kurtulması için ne yapabilirdi? Savaşa mı gitmesi gerekir, belki yaşlı idi ve yaşı savaşmaya müsait değildi. Belki çoluk çocuğunu emanet edeceği kimse yoktu. Ama "Ben Kudüs için ne yapabilirim?" sorusunu da zihninden asla eksik etmezdi. Bir marangoz Kudüs için ne yapabilir diye sürekli düşünürken zihni Kudüs'ün fethi ile meşgul olduğundan hatırına hemen bir görev gelir. Benim de görevim budur der: "Ben bir marangozum, yarın Allah'ın izniyle Kudüs fethedilecek ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacaktır. Ama ne yazık ki zalim haçlılar bu mescidin minberini yok etmişlerdi. O halde ben de bu yüce mescide güzel bir minber yapabilirim. Bir marangoz olarak benim de bu şehre katkım bu olabilir."

Bir mü'minin düşüncesi, bir Müslüman'ın zihni budur. Her insanın kendi çapında kendi imkanlarıyla yapabilecekleri bir şeyler vardır. Önemli olan neyi yapabileceğini düşünmektir. Bu kahraman marangoz, minberi aylar süren hummalı bir çalışma sonunda yapar bitirir ve dükkanının bir köşesine koyar. Ben hayatta iken Kudüs işgalden kurtulur ve Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşursa kendi ellerimle bu minberi götürür yerine yerleştiririm, yok eğer ben o fetih günlerinde hayatta olmaz isem, Müslümanlar bu minberi o mübarek şehri fethedecek olan kumandana teslim etsin ve Mescitteki yerine yerleştirilsinler. Bu minber tam kırk iki yıl o marangozun dükkanında beklemişti. Sonra Kudüs Salahaddin el-Eyyübi tarafından fethedilince olayı bilen bu büyük kumandan derhal Haleb'e bir ekip gönderip minberi Kudüs'e getirtir ve yerine yerleştirir. Minber 26 Receb 583 /1187 tarihinden 21 Ağustos 1969 tarihine kadar tam 782 yıl yerinde kalır. Ancak Mescid-i Aksa Siyonist işgalin fanatikleri tarafından yakılınca sadece birkaç parçası elde kalır. Bu gün bu parçalar örnek alınarak minber yeniden Türkiye'de yapıldı.

Minberini yaptıysak da bu gün Kudüs hâlâ işgal altındadır ve hem de elli yıldan beri süren bir Siyonist işgal… Irkçı, zorba, faşist ve batının desteğini arkasına almış, alabildiğine şımarık ve küstahça tavrıyla insafsızca zulmüne devam eden Yahudi işgali… Ve bunun karşısında büyük bir İslam dünyası, eli kolu bağlı olarak duruyor. Bu toprakları 7 Haziran 1967 tarihinde kaybettiğimizde Filistin ile ilgili böyle bir direniş ve bilinç var olmadığı gibi o günün İslam dünyasının başında daha çok dışa bağımlı ve ABD ile Avrupa'nın kuyrukluğunu ve ajanlığını yapan bir yönetim silsilesi vardı. Bugün oluşan İslamî hareket ve İslamî bilinç yönetim kadroları üzerinde belli ölçüde de olsa bir etki yapmış ve genel halk kitlesinde önemli bir düzeyde Filistin'i dava edinme bilinci ortaya çıkarmıştır. Bu bilinç ile Halepli marangozun sahip olduğu bilinç hemen hemen aynı ortak paydaların bilincidir. O günlerde haçlı işgaline son verme heyecan ve gayreti vardı. Bu gün de bilinçli Müslümanların Filistin'e sahip çıkma ve Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtarma arzusu ve gayreti vardır. Bu konuda hassas olan ve elinden geldiğince gayret eden Müslümanlar "Kudüs için ben ne yapabilirim" sorusunu sürekli olarak kendi kendilerine sormak zorundadırlar. Her Müslüman bu soruyu zihninde sürekli olarak canlı tutarsa, önümüzdeki yıllar Kudüs'ün geleceğinin daha da aydınlık günlere taşınacağı anlamını verecektir.

Aynen Kudüs'ün haçlı işgalinden kurtarıldığı günlerde olduğu gibi herkes Salahaddin el-Eyyubi'nin taşıdığı bilinç ve sahip olduğu duyguya sahip olursa bu mübarek şehir, elbette esaretten kurtulacaktır. Salahaddin Kudüs işgali günlerinde şöyle düşünüyordu:

"Kudüs işgal altında iken bir Müslüman nasıl olur da gülebilir, Kudüs işgal altında iken bir Müslüman nasıl olur da rahat uyku uyuyabilir, Kudüs işgal altında iken bir Müslüman nasıl olur da rahat bir yemek yiyebilir ve rahatça bir su içebilir…"

Eğer bugün de bu ümmetin bütün ferdleri bu duyguyla yaşar ve bunu hayatının bir parçası haline getirirse, etrafı Allah tarafından mübarek kılınmış olan bu şehir, Yahudilerin kirli ellerinden kurtulacaktır. İşgalin ellinci yılında, elinden bir şey gelmiyorsa "farzet ki körsün bir taş al ve at… Elinden bir şey gelmiyorsa günde bir ekmek parasını da mı bu dava için, Kudüs ve Filistin için ayıramıyorsun?… Her Müslüman'ın bu konuda bir şeyler yapabileceğine inanıyorum…Ancak elli yıldır süren bu işgali unutmaz isek…

Geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksanın avlusunda üç Kudüslü kardeşimiz şehid edildi ve 1967 den bu güne kadar ilk defa Cuma namazına kapatıldı, Bu bizi iyice düşündürtmeli değil midir?

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN