Arama

Şark'ın en sevgili sultanı: Selahaddin Eyyubi

Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs, tarih boyunca pek çok savaşın temel nedeni oldu. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal olan bu belde, tarih boyunca en huzurlu ve adil günlerini Müslümanların idaresinde geçirdi. Hz. Ömer'den (RA) sonra Kudüs'ü ikinci kez fethederek Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi, İslam tarihinin en büyük liderleri arasında gösterilirdi. İşte Selahaddin'in ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün tarihi..

Şark’ın en sevgili sultanı: Selahaddin Eyyubi
Yayınlanma Tarihi: 2.10.2022 02:00:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 11:18
Sesli dinlemek için tıklayınız.

💠 Dünya tarihinde hakkında en çok kitap yazılan liderlerden biri Selahaddin Eyyubi idi. Eyyubiler hanedanının kurucusu Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında Tikrît'te doğdu.

💠 Babası Zengi hanedanlığında Tikrit, Ba'lebek ve Şam valilikleri yapmış Necmeddin Eyyub'dur. Şehzade gibi yetişen ve iyi bir eğitim alan Selahaddin, genç yaşlarda Haçlılara karşı yapılan seferlere katılarak Şam şahneliğine kadar yükseldi.

💠 Nureddin Zengi'nin ordu komutanı olan amcası Esedüddin Şirkuh'un kumandasında 1164 ve 1169 yıllarında Fatımi egemenliğindeki Mısır'a yapılan seferlere katılan Selahaddin, başarılı bir asker ve yönetici olarak öne çıktı.

💠 Nureddin Mahmud Zengi'nin vekili olarak Mısır'ı ve buraya bağlı yerleri, müstakil bir hükümdar gibi yönetmeye başlayan Selahaddin, kendisine ve Türklere karşı direnen Fatımiler ile onları destekleyen Haçlılarla mücadeleye girişti. Mısır'a tam anlamıyla hakim olan Selahaddin, orduyu yeniden teşkilatlandırdı.

💠 Sünni medreseleri ve yeni kurumlar açtı. Fatımi bürokrasisini kademeli şekilde tasfiye ederek, 1171'de Fatımi hilafetine son verdi.Selahaddin Eyyubi, 1170 ve 1173 yıllarında, Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı seferlere çıktı. Ayrıca 1173'te ağabeyi Turan Şah kumandasında Yemen ve Hicaz'a düzenlediği seferlerle bu şehirleri devletin eyaleti haline getirdi.

💠 Nureddin Mahmud Zengi, 1174'te ölünce yerine 11 yaşındaki oğlu El-Melikü's-Salih İsmail geçti. Selahaddin, Salih'e bağlı kaldı ve onun adına hutbe okuttu, para bastırdı. Salih'in de genç yaşta ölümünün ardından Selahaddin, 1181'de Fırat'ın doğusuna geçti, Diyarbakır, Urfa, Harran, Rakka, Habur, Ra'sul Ayn, Dera, Nusaybin gibi El-Cezira bölgesindeki şehirleri ele geçirdi ardından stratejik öneme sahip Halep'i alarak Kudüs yolunu açtı.

🔺 Selahaddin için Kudüs neden önemli?

Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal yerleri içinde barındırıyor. Önemli bir kısmı da Doğu Kudüs'te yer alıyor.

▶ Müslümanlar için üç kutsal şehir vardır. Bunlar Mekke, Medine ve Kudüs'tür. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. Mekke'deki Mescidu'l-Haram'a, Medine'deki benim bu mescidime ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya." [Buharî, Fadlus-Salâti fî Mescidi Mekke ve'l-Medîne, 6; Hac, 26; Savm, 67; Müslim, Hac, 288; Tirmizî, Salât, 243/326]

Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'tür. Peygamber Efendimiz (SAV) kendisine kıble olarak Kabe bildirilmeden önce Mescid-i Aksa'ya doğru yönelerek namaz kılıyordu.

▶ Peygamber Efendimiz (SAV)'in Medine'ye hicretinden bir buçuk sene önce Recep ayının 27. gecesi en büyük mucizelerden biri olan İsra ve Miraç hadisesi burada gerçekleşmiştir. "Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir."

▶ Recep ayının 27. gecesi Cebrail (AS), Peygamber Efendimizi (SAV) Mekke'den alıp, Burak adlı bir binek ile Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan da Cenab-ı Hakk'ın kudretine delalet edilen ayet ve bazı alametler birer birer gösterildi ve semaya çıkarıldı. Semaya çıkarılırken birçok peygamber ile görüştürüldü. Daha sonra Peygamber Efendimiz (SAV), rabbinin kelamını işitme şerefine erişti ve aynı gece içerisinde tekrardan Mekke'deki hanelerine geri götürüldü.

▶ Kudüs; Hz. Davud (as), Hz. Süleyman (as), Hz. İsa (as) ve daha birçok peygambere ev sahipliği yapmış bir şehir olmasıyla İslam dininde çok özel bir yere sahiptir.

▶ Emeviler, Abbasiler, Eyyübiler, Memlüklüler ve Osmanlılar'ın hakimiyetinde olan Kudüs yüzlerce İslami eserlerle donatılmıştır. Günümüzde işgal altında bulunan Kudüs, birçok eseri içinde bulundurmasıyla burasının İslam şehri olduğunu göstermektedir.

💠 Selahaddin bir yandan devleti dağılmaktan kurtarmak ve Orta Doğu'da İslam birliğini sağlamak için uğraşırken bir yandan da Haçlılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Temmuz 1187'de Hittin denilen yerde Haçlılarla yaptığı meydan savaşında büyük bir zafer kazandı. Haçlı ordusunu imha etti, bir kısmını da esir aldı.

💠 Bu zaferden sonra hızlı bir fetih hareketine girişerek, Filistin'de pek çok kaleyi ele geçirdi. Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü 52 şehri fethettikten sonra 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Miraç mucizesinin yıl dönümü olan 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs fethedildi.

💠 Selahaddin Eyyubi, diğer Hristiyanların yanı sıra Yahudilerin de şehre yerleşmesine izin verdi.

💠 Haçlılarca tahrip edilen Mescid-i Aksa'yı kendi elleriyle süpüren ve gül yağıyla yıkatan Selahaddin Eyyubi, Harem-i Şerif'i Hristiyanlara ait sembollerden arındırdı. Fetih sonrası Kubbetü's-Sahra'daki haçın da indirilmesinin ardından 88 yıl boyunca duyulamayan ezan sesi yeniden Kudüs semalarında yankılanmaya başladı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN