Arama

Kitaplar Ramazanda da en iyi dostumuz olsun

Kitaplar Ramazanda da en iyi dostumuz olsun

On bir ayın sultanı, canımız cananımız ’e kavuştuk. Dilimizi, nefsimizi ona teslim ettik. Biliyoruz ki bu mübarek ay bizim için etkisi bütün yılı kapsayacak bir eğitim ayıdır. Peki, ezanı beklerken oturup hiçbir şey yapmamak yakışır mıydı? Yakışmazdı elbette… Ramazan Kur'an ayı, okumaksa Allah’ın emri. Bol bol okumak lazım geldiği için ve bu bekleyiş sürecinin daha verimli geçmesini sağlamak için “Ramazan’da okuyabileceğimiz kitap” listesi hazırladık.

TEFHİMUL KUR'AN
Ebu'l Ala El-Mevdudi

Her kavme gelen Peygamberlerin, indirilen sahife ve kitapların hepsi tek bir mesajı iletmek istemiştir insana: "Allah birdir ve O'ndan başka ilah yoktur." Yani Tevhid, varlığın hayat kaynağıdır. Kur'an, insan tarihinin şahit olduğu bütün Peygamberlerin ve Kutsal Kitapların bu evrensel mesajını doğrulayan, tamamlayan son ilahi kitaptır. Şu halde insanoğlu, ilahi bilgi ve tebliği ancak bu kitabı okuyarak, onu anlamaya çalışarak öğrenebilir; ruhunu, dünyasını ve geleceğini aydınlatabilir.

TveK'dan satın almak için tıklayın…

GELİN BU DÜNYAYI DEĞİŞTİRELİM
Ebu'l Ala El-Mevdudi

Mevdudi 'den bir kitap daha önerelim ve kitabın bize cevabını verdiği soruları şöyle sıralayalım:

"Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bu dünyada Müslüman olarak bizim durumumuz nedir? Kokuşmuş ve değersiz Batı medeniyetinin kültürel köleliğini kabule doğru giden güya bağımsız Müslüman toplulukların bu hareketlerini durdurabilir miyiz? Bu çağda bir İslâm inkılâbı mümkün müdür? Süreci, metodu ve tekniği nedir? Hangi zayıflık ve güçsüzlük bizi gerçek müslüman olmaktan alıkoyuyor?"

HİKEM-İ ATAİYYE
Ataullah İskenderî

Uçsuz bucaksız bir eser olan Hikem-i Ataiyye'yi anlayabilmek için entelektüel bir birikim yeterli olmaz. Tasavvufi terimlere aşina olunmalıdır. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler bilinmelidir. İslam tarihine bir aşinalık illaki gerekir.

Konuyla ilgili, tarihi metinleri okumak için derlediğimiz sözlüklerimize göz atabilirsiniz:

TARİHİ METİNLERİ OKUMAYA YARDIMCI SÖZLÜKLER

Hikem-i Atâiyye sadece tasavvuf terimlerinden oluşan bir tavsiye veya nasihat kitabı değil. Ataullah İskenderî 'nin 262 hikmetli sözünden oluşan ferahlatıcı bir eser. Zihnî olmaktan ziyade hayata ve uygulamaya dönüktür. Tamamen tecrübelere dayanılarak yazıldığı için hayattan gelir, insana gider…

TASAVVUF VE AHLAK EĞİTİMİ
İmam Hasan el-Benna

Bu eser aldığı darbelerle fikri ve maneviyatı sarsılmışlara yol gösteriyor ve birçok Müslümana tasavvufi konularda, İmam Hasan el-Benna'nın yaklaşımını sunuyor.

İlmin ıstılahlarını, derecelerini ve aşamalarını iyi bilen Hasan el-Bennâ, bu ilim hakkında mutedil yazılar yazmıştır. Hicri 1352 yılında İhvan-ı Müslimîn Gazetesi'nin haftalık dergisinde "Tasavvuf ve Ahlâk" başlığıyla ve değişik başlıklar altında, yine bu ilmin konularıyla ilgili birçok makale yazdı.

TEZKİRET'ÜL EVLİYA
Feridüddin Attar

Feridüddin Attar'ın (k.s) meşhur eseri Tezkiretü'l-Evliya, Prof. Dr. Süleyman Uludag'ın çevirisiyle Semerkand Yayınları tarafından yayına hazırlandı. Asırların eskitemediği bu eserde Allah dostlarının hayat hikâyeleri, ibret verici menkıbeleri yer alıyor. Tasavvufî ve ahlâkî bilgiler ansiklopedisi niteliğindeki bu eser Ehl-i Sünnet'in temel tasavvuf kaynaklarındandır.

Tezkiretü'l-Evliya'da engin bir insan sevgisi, ırk ve inanç farkı gözetmeyen bir insanperverlik, derin bir dinî müsamaha vardır. İnsanlığın gösterdiği farklı tezahürler bir yana bırakılarak, bütün insanlarda bir ve aynı olan öz ve cevher üzerinde ısrarla durulmuş ve bu husus ifade edilmeye gayret edilmiştir.

TveK'dan satın almak için tıklayın…

HAZRETİ ALİ CENKLERİ

İslam dinini kabul edişimizden beri okunagelen ve toplum hayatımızda en etkili metinlerden. Hazreti Ali'nin kahramanlıklarının anlatıldığı eserlerin genel adıdır. yüzyıllar boyunca halkın en çok sevdiği, okuduğu kitaplardan. Bu hikâyeler aynı zamanda geleneğimizde önemli bir yer tutan, toplu okumaların da en çok tercih edilen eserleridir. Kahvelerde, köy odalarında bir kişinin okuduğu, diğerlerinin dinlediği bu eserler, halk için hem eğlence hem de bir tür eğitim kaynağı olarak işlev görmüştür.

Bu eserlerle gazaya hazırlanmış, gazaya gidenlerin coşkusunu bu eserlerle yaşamış, bu eserlerle şehit olan müminler için gözyaşı dökmüş, bu eserlerle Müslümanların kazandığı zaferlere sevinmiştir.. Hazreti Ali Cenkleri kitabının konusu, Hazreti Ali'nin kahramanlığı ve Müslümanlığı yayma mücadelesidir. Bu eserler, Müslüman Türk coğrafyasının her köşesine yayılmış ve en çok okunan kitaplar arasında yer almıştır.

Ali bin Ebî Talib el-Kureyşî el- Haşimî olarak bilinen Hazreti Ali, Hicret'ten yirmi bir sene önce doğmuştur. Peygamberimizin (sav) damadı ve amcasının oğludur. Hazreti Hatice'den sonra ilk inanan ve Peygamberimizle (sav) birlikte ilk kez namaz kılan da Hazreti Ali'dir. Peygamberimiz (sav) Medine'ye hicret ederken yatağında yatmış ve onun yokluğunu gizlemiştir. Ensar-Muhacir kardeşliği ilan edilirken Hazreti Ali'yi Peygamberimiz (sav) kendine kardeş seçmiştir. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber savaşlarında kahramanlıklar göstermiş, İslam sancağını taşımıştır. Bir sabah namazı vaktinde Haricî Abdurrahman b. Mülcem tarafından zehirli bir hançerle yaralanmış ve aldığı yaranın etkisiyle 28 Ocak 661 tarihinde vefat etmiştir. (dünyabizim)

​İSLAM DEKLARASYONU
Aliya İzzetbegoviç

Bugün kamuoyuna sunduğumuz bildiri, yabancılara ve şüphe içinde olanlara, İslâm'ın şu veya bu sistemin, şu veya bu düşünce grubunun üzerindeki üstünlüğünü ispatlayacak bir metin değildir. Bildiri, hangi tarafta olduklarını apaçık bir biçimde kalplerinde hisseden ve nereye ait olduklarını bilen Müslümanlara yöneliktir. Bu gibi insanlar için bu bildiri, onların sevgisi ve aidiyetinin ne gibi görevler yüklediği hakkında gerekli sonuçların çıkarılması için bir çağrıdır.

Aliya İzzetbegoviç ile ilgili kitapları TveK'dan satın almak için tıklayın…

İSLÂM'IN DİRİLİŞİ
Sezai Karakoç

"Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin."

Her Müslümanın umudunu kaybetmemesi, mücadelesine devam etmesi açısından her kütüphanede bulunması gereken bir kitap.

TveK'dan satın almak için tıklayın…

ZAMANIN BEHRİNDE RAMAZAN HİKÂYELERİ
Dr. Necdet Subaşı

Zamanın Behrinde Ramazan Hikâyeleri, edebiyatın şimdiye kadarki en iyi örneği. Necdet Subaşı, Türkiye'nin yakın dönem Ramazanlarına kişisel penceresinden bir bakış atıyor. Sıradan bir ailenin farklı yaşlarında iftar, sahur, oruç, teravih, fitre, zekât ve teravih sonrası, öncesi yaşadıklarını anlatıyor.

"80'lere daha varmamıştık. Henüz yeni yetme bir üniversiteliydim ve iftarı o zamanlara has bir şekilde herkes gibi ben de kendi evimde, ailemle birlikte yapardım. Aile içi yakınlıklar haricinde dikkat çekici davetler olmazdı. İftarlar evde yapılırdı, iftara gitmekten çok iftara çağırmak akılda kalırdı. Aileler arasında protokol yoktu, sadece özel misafirlere açılan göstermelik havalı yemek masalarının, porselen takımlarının evlerde bir yerlere tıkılması için epeyce bir zamanın geçmesi gerekecekti. Yer sofrasında olurduk, kapıyı çalan lafı uzatmazdı, gelir sofraya otururdu. Yemekte herkese bir kaşık bulunurdu. 'Tanrı misafiri' diye bir şey vardı ve iftar yemeğinin varsa bir lezzeti, biraz da o, gelenin dualarıyla teşrif ederdi."

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR
Arif Nihat Asya

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

TveK'dan satın almak için tıklayın…

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN