Arama

Hz. İsa kimdir ve ne zaman doğmuştur? Hz. İsa hayatı ve mucizeleri...

Yayınlanma Tarihi: 29.04.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 11:26
Hz. İsa kimdir ve ne zaman doğmuştur? Hz. İsa hayatı ve mucizeleri...

Hz. İsa topraklarında, milattan üç yıl önce veya sonra dünyaya gelmiştir. Annesi, Kur’an-ı Kerim’de on dokuzuncu sureye adını veren Hz. Meryem’dir. Hz. İsa aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de üçüncü sureye adını veren Al-i İmran ailesi soyundan gelmektedir. Marangozluk zanaatı ile geçimini sağlayan Hz. İsa, Kur’an-ı Kerim’de çok kez zikredilen peygamberler arasındadır. Miladi takvim Hz. İsa’nın doğumu temel alınarak oluşturulmuştur. Peki Hz. İsa kimdir? Hz. İsa ne zaman doğdu? Hz. İsa kaç yaşında öldü? Hz. İsa hayatı ve mucizeleri...

📌 İSA VE MESİH NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

▪ İsa ismi Süryanice kökenli bir kelime olup mübarek anlamına gelmektedir. Hz. İsa aynı zamanda İsa Mesih olarak da anılır. M-s-h kelimesi ise Arapça kökenli olup el sürmek anlamına gelmektedir. Hz. İsa'ya Mesih denmesinin sebebi Allah'ın izni ile elini sürdüğü hastaları iyileştirmesinden ileri gelmektedir.

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN CÜZ VE SURELERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

📌 HZ. İSA KUR'AN-I KERİM'DE KAÇ DEFA ZİKREDİLMİŞTİR?

▪ Hz. İsa, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden çokça zikredilen ve hayatının farklı dönemlerinden farklı ayrıntılar aktarılan bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de İsa kelimesi farklı bağlamlarda toplamda 25 defa kullanılmıştır. Hz. İsa'nın lakabı olan "Mesih" kelimesi ise 11 yerde geçmektedir. Hz. İsa Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda "Meryem'in oğlu" anlamına gelen "İbn Meryem" tamlamasıyla da zikredilmektedir.

📌 HZ. İSA'YA KAÇ YAŞINDA PEYGAMBERLİK VERİLMİŞTİR?

▪ Hz. İsa 30 yaşında iken kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve İncil vahyedilmiştir. Yahudilik dininin ifsada uğrayıp yüksek derecede tahrife maruz kaldığı bir dönemde insanları tevhit dinine davet etmek üzere görevlendirilmiştir. Ancak kavminin içerisindeki görevini ancak 3 yıl gibi kısa bir zaman sürdürebilmiş ve daha sonra ilahi koruma altına alınmıştır. Ulu'l azm peygamberler arasında yer alan Hz. İsa tevhit mücadelesi boyunca kendisinden sonra "Ahmed" adında bir peygamberin geleceğini sıklıkla tekrarlamıştır.

ULU'L-AZM PEYGAMBERLER KİMLERDİR?

Ulu'l-azm Kur'an-ı Kerim'de, görevlerinin tüm zorluğuna ve kavimlerinden gördükleri ağır eziyet ve işkenceye rağmen tevhit dinine davet konusunda sabır ve istikrarla vazifelerine devam eden Hz. Muhammed, Nûh, İbrâhim, Mûsâ ve Îsâ (as) peygamberler için kullanılan bir vasıflandırmadır.

📌 HZ. İSA NASIL BABASIZ OLARAK DÜNYAYA GELMİŞTİR?

▪ Hz. Meryem, annesi tarafından doğduğu andan itibaren Allah-ü Teala'ya adanmış ve Mescid-i Aksa'da hizmet etmiştir. Çocukluğundan genç kızlığına kadar mabedden ayrılmayan Hz. Meryem eniştesi Hz. Zekeriyya ve kuzeni Hz. Yahya himayesinde büyümüştür. Üstün derecede iffet ve takva sahibi olan Hz. Meryem hiçbir zaman evlenmemiştir. Beşeri bir zevac gerçekleştirmemesine rağmen Hz. İsa'yı dünyaya getirmesi tamamen Allah-ü Teala'nın irade ve mucizesi ile gerçekleşmiştir.

KUR'AN-I KERİM SAYFAMIZDAN RAMAZAN MUKABELESİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

▪ Hz. İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi asırlardır tartışma konusu olmuş Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini bu konu hakkında farklı açıklamalar ve itikatlara sahiptir. Hz. İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi Al-i İmran suresinin 59. ayet-i kerimesinde şu şekilde açıklanmıştır:

▪ "Allah nezdinde Îsâ'nın durumu Âdem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona "ol" dedi ve oluverdi."

▪ Ayet-i kerimede zikredildiği üzere Allah-ü Teala'nın babasız olarak bir bebeği yaratmaya gücünün yetmesi hiçte garipsenecek bir şey değildir. Sonuç itibari ile tüm insanlığın babası Hz. Âdem, annesi ve babası olmadan Allah tarafından yaratılmış ve dünyaya gönderilmişti.

YAHUDİ VE HRİSTİYANLAR HZ. İSA'NIN BABASIZ OLUŞUNU KABUL EDERLER Mİ?

▪ Ancak ne var ki Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber olmasına rağmen Yahudiler hiçbir zaman için Hz. İsa'nın bir peygamber olduğunu kabul etmemişler ve onu sıradan insan kategorisine sokmuşlardır.

▪ Aynı şekilde teslis inancıyla Hz. İsa'yı Tanrı seviyesine yükselten Hristiyanlar dahi onun babasız bir şekilde dünyaya gelme mucizesini kabul etmemişler ve bu konu hakkında akla hayale gelmedik açıklamalar ve delillendirmeler ortaya koymaya çalışmışlardır.

Diyanet tefsirinin bu konuya getirmiş olduğu açıklama ise şu şekildedir:

▪ İslâm âlimleri bu âyeti açıklarken, mümin kişi için Hz. Îsâ'nın bu şekilde dünyaya gelmiş olduğunu kabullenmede bir sorun bulunmadığını belirtip başlıca iki hususa işaret ederler:

a) Bu, "mümkinât"tandır; yani meydana gelmesi aklen imkânsız denebilecek bir husus değildir. Yüce Allah da bütün mümkinâta kadirdir. Peygamber'in haber verdiği bir hususta müminin tereddüdü olmaz.

b) Âyet-i kerîmede işaret edildiği üzere Hz. Âdem'in anasız ve babasız meydana gelmesi kabul edildiğinde, Hz. Îsâ'nın da babasız dünyaya gelmesi kolaylıkla kabul edilir.

PEYGAMBERLER TARİHİ SAYFAMIZDAN KUR'ANDA İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

📌 HZ. İSA'NIN DİĞER MUCİZELERİ NELERDİR?

▪ Hz. İsa dünyaya gelme şekli ve tevhit mücadelesi boyunca Allah'ın izni ile birçok mucize göstermesi itibariyle oldukça ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Hz. İsa'yı dünyaya getirdikten sonra kavminin arasına dönen Hz. Meryem çok sert bir tepki ile karşılanınca henüz kundaktaki Hz. İsa dile gelmiş ve annesinin masum ve iffetli olduğunu teyit ederek onu savunmak için Kur'an-ı Kerim'in naklettiği şu sözleri söylemişti:

▪ "Ben Allah'ın kuluyum; O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı; yaşadığım sürece bana namazı, zekâtı ve anneme saygılı olmayı emretti; beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır." (Meryem Suresi 30,31,32,33. ayetler)

Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın bebekken konuşması haricindeki çamurdan yaptığı kuş şekline üfleyip onu canlandırma, anadan doğma âmâ ve alacalıyı iyileştirme, Allah'ın izniyle ölüleri diriltme gibi göstermiş olduğu diğer mucizeler Maide suresinin 110. ayet-i kerimesinde şu şekilde zikredilmektedir:

▪ "Ey Meryem oğlu İsâ! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla! Seni Rûhulkudüs'le (Cebrâil) desteklemiştim de hem beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkâr edenler 'Bu düpedüz bir büyü!' dediklerinde İsrâiloğulları'nın sana zarar vermelerini önlemiştim."

▪ Diğer mucizeleriyle birlikte Hz. İsa'nın kendisinin hak peygamber olduğunu kanıtlamak için kavminin evlerinde yediği ve biriktirdiği şeyleri haber verdiği Âl-i İmrân suresinin 49. ayetinde şu şekilde dile getirilmiştir:

▪ "Onu İsrâiloğulları'na elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: "Kuşkuya yer yok, işte size rabbinizden bir mûcize ile geldim; size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar ona üflerim, Allah'ın izni ile derhal kuş oluverir; yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim; ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır."

E-KİTAP SAYFAMIZDAN RİYÂZU'S SÂLİHÎN OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

📌 HZ. İSA ÇARMIHA GERİLEREK Mİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR?

Hz. İsa'nın vefatı, ölüm şekli, çarmıha gerilmesi veya öyle olduğunun sanılması göğe yükseltilmesi, tekrardan gönderilecek olması gibi konularda farklı din ve itikatlar arasında oldukça tartışmalı bir konudur.

▪ Yahudiler tevhit mücadelesi boyunca Hz. İsa'yı tasdik etmemişler ve onu türlü eziyetlere maruz bırakmışlardır. Yahudilerle de ki bu düşmanlık Hz. İsa'yı yakalayıp çarmıha asma suretiyle öldürmeye kadar ileri gitmiştir.

İslam'a göre Hz. İsa çarmıha gerilmemiştir. Bu bilgi Nisa suresinin 157 ve 158. ayetlerinde şu şekilde teyit edilmektedir:

"Allah elçisi Meryem oğlu Îsâ'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lânetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat öldürdükleri onlara Îsâ gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedir; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler, bilâkis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir"

Elmalılı Hamdi Yazır'ın, Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde yapmış olduğu açıklamaya göre bu ayet-i kerimelerin tefsiri şu şekildedir:

Bu benzetme meselesinde çeşitli rivayetler vardır ki, başlıca iki görüş vardır:

  1. Kelamcıların birçoğu demiştir ki, Yahudiler Hz. İsa'yı öldürmek istedikleri zaman Allah onu göğe kaldırdı. Yahudi reisleri de halkın fitneye düşmesinden korktular, bir insan tuttular, öldürüp astılar ve insanlara: "Mesih işte bu" diye aldatarak ilan ettiler. Çünkü halkın çoğunluğu onu şahsen değil, ancak ismiyle tanıyorlardı.
  2. "İsa gibi gösterildi" demek, İsa'nın benzeri birine ilka olundu, başka bir insan ona benzetildi, ona benzer bir şekle konuldu demektir demişler ve bunda dört görüş nakletmişlerdir:
  1. Yahudiler Hz. İsa'nın arkadaşlarıyla beraber filan evde bulunduklarını öğrendikleri zaman başlarında bulunan Yahuda, kendi adamlarından Taytayus adında birine eve girip İsa'yı öldürmek üzere çıkarmasını emretmiş; o da girmiş. Allah Teala da Hz. İsa'yı evin tavanından çıkarıp o adamı ona benzettirmiş, bundan dolayı onu Hz. İsa zannetmişler, tutup asarak öldürmüşler.
  2. İsa'yı gözetmek için bir adam görevlendirmişler, İsa dağa çıkmış ve göğe yükseltilmiştir. Allah o gözcüyü ona benzettirmiş, onu yakalamış öldürmüşler, "ben İsa değilim" dese de dinlememişlerdir.
  3. Yahudiler Hz. İsa'yı tutmaya azmettikleri zaman ashabından on kişi beraberinde bulunuyormuş. "Onlara benim kılığıma sokulmaya razı olup cenneti satın alacak kim var?" diye sormuş. İçlerinden birisi de "ben" demiş. Bundan dolayı Allah onu İsa'ya benzettirmiş, çıkarılmış öldürülmüş ve İsa yükseltilmiş.
  4. Birisi İsa (as)'ın ashabından olduğunu iddia edermiş ve münafıkmış. Gitmiş Hz. İsa aleyhine Yahudilere yol göstermiş ve onu tutmak için Yahudilerle birlikte girmiş. Allah-u Teâla da onu ona benzettirmiş, bundan dolayı o öldürülüp asılmış.

Elmalılı Hamdi Yazır'ın dile getirdiği olasılıklardan görüldüğü üzere Hz. İsa'nın akıbeti konusunda söz birliği yoktur. İslam itikatine göre Hz. İsa Yahudiler tarafından öldürülmemiş, Allah-ü Teala tarafından korunma altına alınmıştır.

Unutmamak gerekir ki Hz. İsa asla Hristiyanlık dininin kurucusu değildir. Bütün hak peygamberler kavimlerini tevhit dini olan İslam'a çağırmış olup kendileri de Müslümanlardır. Bakara suresinin 177. ayetinde buyrulduğu üzere Müslüman olarak bizler bütün peygamberlere iman eder ve onların arasında ayrılık yapmayız.

▪ İslam dini Hz. İsa'yı ne Yahudilerin inandığı gibi sıradan bir insan kabul eder ne de Hristiyanların düşündüğü Tanrı mertebesine yükseltir. Hz. İsa Allah tarafından Ruhu'l Kuds yani Cebrail ile desteklenen ve daha anne karnında iken bile harikulade meziyetlere ve özelliklere sahip hak bir peygamberdir.

Allah'ın salat ve selamı Hz. İsa'nın ve diğer bütün peygamberlerin üzerine olsun...

FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN