Arama

Cenaze namazı şartları nelerdir? Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı duaları

Yayınlanma Tarihi: 24.03.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 09:50
Cenaze namazı şartları nelerdir? Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı duaları…

Cenaze namazı şartları nelerdir? Cenaze namazı nasıl kılınır sorularının cevapları merak edilen konulardan. Cenaze namazı, Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Ölen kişiye karşı yerine getirilmesi gereken dini görevlerin başında cenaze namazının kılınması gerekir. Yalnız bir kişinin bile bu namazı kılması ile farz yerine getirilmiş olur. Peki, cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı şartları nelerdir? Cenaze namazının hükümleri nelerdir? Cenaze namazı farz mıdır? Cenaze namazı duaları

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı nasıl kılınır konusu pek çok Müslüman tarafından sorulan sorulardan biri. Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır. Cenaze namazının rükünleri kıyam ve tekbirlerdir.

CENAZE NAMAZI ŞARTLARI NELERDİR?

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir.

Ayrıca Hanefi ve Malikilere göre bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası yahut başı ile birlikte en az yarısı bulunmalıdır. Şâfiîlere göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim ashab, ölen ve sadece eli bulunan bir sahabînin namazını kılmıştır. Canlı olarak doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır.

CENAZE NAMAZINDA KAÇ TEKBİR VAR?

Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah'a hamd ve senâ etmek, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.

CENAZE NAMAZI KILINIŞI

Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar "ve celle senâük" cümlesiyle birlikte "Sübhaneke"yi okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve "Salli-Bârik" duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle "Fâtiha" suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizî, Cenâiz, 39). Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

CENAZE NAMAZININ HÜKÜMLERİ NELERDİR?

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah'a senâ, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve ölü için duadan ibarettir.

Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: "Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlü'nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler." (Tevbe, 9/84).

Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resûlullah (s.a.s.), bir Müslümanın ölümü üzerine, "Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın." (Müslim, Cenâiz, 66) buyurmuştur.

CENAZE NAMAZI DUALARI

Daha önce de belirtildiği üzere cenaze namazında şu dualar okunur:

Sübhaneke (ve celle senâük* cümlesiyle okunması farzdır)

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük.

Salli-Bârik

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Cenaze duası

Allahümmağfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ...

Allahümme, men ahyeytehu minna fe-ehyihî ale`l-islâm ve men teveffeytehu minnâ fe-teveffehu ale`l-îman ve hussa hâze`l-meyyite bir-ravhı ve`r-râhati ve`l-mağfireti ve`r-rıdvân...

Allahümme in kâne muhsinen fe-zid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fe-tecâvez anhü ve lakkıhi`l-emme ve`l-büşrâ ve`l-kerâmete ve`z-zülfâ bi-rahmetike yâ erhame`r-râhimîn...

Cenaze duası bilinmiyorsa Fatiha ya da başka bir sure

Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en'amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN