Arama

İslamiyet'te ruhla ilgili bilgiler nelerdir? Ruhun mahiyeti nedir? İslamiyet’te ruh anlayışı nasıldır?

Yayınlanma Tarihi: 29.01.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 14:27
İslamiyet’te ruhla ilgili bilgiler nelerdir? Ruhun mahiyeti nedir? İslamiyet’te ruh anlayışı nasıldır?

İnsan, kendisine canlılık kazandıran ruh ve ona mekan teşkil eden beden olmak üzere iki unsurdan meydana gelir. Bunlardan beden duyulur aleme, ruh ise duyular ötesi aleme ilişkin birer gerçektir. Peki, İslamiyet'te ruhla ilgili bilgiler nelerdir? İslamiyet'te ruhla ilgili bilgiler nelerdir? Ruhun mahiyeti nedir? Diyanet’in İlmihal-2 “İslam ve toplum” kitabında yer alan bilgilere göre, İslamiyet’te ruh anlayışı hakkında merak edilenleri derledik.

İSLAMİYET'TE RUHLA İLGİLİ BİLGİLER NELERDİR?

İnsan, kendisine canlılık kazandıran ruh ve ona mekân teşkil eden beden olmak üzere iki unsurdan meydana gelir. Bunlardan beden duyulur âleme, ruh ise duyular ötesi âleme ilişkin birer gerçektir. Ruhun mahiyeti, iç yüzü ve beden ile bağlantısı öteden beri insanlığı en çok düşündüren konulardan biri olduğu gibi, eski ve yeni felsefî akımları ve İslâm bilginlerini de bir hayli meşgul etmiştir. Kur'an âyetleri ruhun varlığından haber vermekte, onun Allah'ın emirlerinden biri olduğunu ve insanlara bu konuda az bir bilgi verildiğini bildirmektedir (el-İsrâ 17/85).

İSLAMİYET'TE RUH ANLAYIŞI NASILDIR?

Bu ifade insanın dünyada ruhun mahiyetini kavramasının imkânsızlığına, çünkü bunun bir bakıma insanın kendi kendini tam anlamıyla çözmesi demek olduğuna işaret etmektedir. İnsanın yaratılış evrelerinden söz eden âyetlerden (el-Mü'minûn 23/12-14) ve Hz. Peygamber'in anne karnındaki cenine belli bir zaman diliminden sonra ruh üflendiğini belirten açıklamalarından (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 6; "Kader", 1; Müslim, "Kader", 1), ruhların cesetlerden sonra yaratıldığı anlaşılmaktadır.

RUHUN MAHİYETİ NEDİR?

Ruhun mahiyeti konusunda yukarıda temas edilen âyet ve hadislerle sınırlı bir naklî bilgiye sahip olunduğuna, bunlarda da daha fazla ayrıntı verilmediği özellikle vurgulandığına göre, İslâm bilginlerinin bu hususta ileri sürdükleri görüş ve teorilerin bir yorum ve tahmin mahiyetinde olduğu, diğer din toplumlarının kültürlerinden de bazı unsurlar içerdiği söylenebilir. Müslüman toplumlarda ruh etrafında oluşan kült ve çeşitli inanışlar da böyle bir yapıya sahiptir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN