Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • İslam İlmihali
  • Tevekkül ne demektir? Tevekkülle ilgili örnekler nelerdir? Tevekkülle ilgili ayetler nelerdir? Tevekkülle ilgili hadisler nelerdir?

Tevekkül ne demektir? Tevekkülle ilgili örnekler nelerdir? Tevekkülle ilgili ayetler nelerdir? Tevekkülle ilgili hadisler nelerdir?

Tevekkül, Müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur. Tevekkül eden kimse Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuş, kaderine razı bir kimsedir. Ancak, hiçbir şey yapmadan kaderine razı olmak İslam'ın tevekkül anlayışıyla bağdaşmaz. O halde, Tevekkül ne demektir? Tevekkülle ilgili örnekler nelerdir? Tevekkülle ilgili ayetler nelerdir? Tevekkülle ilgili hadisler nelerdir? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, tevekkül hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri sizler için derledik.

Tevekkül ne demektir? Tevekkülle ilgili örnekler nelerdir? Tevekkülle ilgili ayetler nelerdir? Tevekkülle ilgili hadisler nelerdir?
Yayınlanma Tarihi: 23.1.2019 14:58:22

TEVEKKÜL NE DEMEKTİR?

Sözlükte "güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek" anlamlarına gelen tevekkül terim olarak, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah'a bırakmak demektir.

TEVEKKÜLLE İLGİLİ ÖRNEKLER NELERDİR?

Meselâ bir çiftçi önce zamanında tarlasını sürüp ekime hazırlayacak, tohumu atacak, sulayacak, zararlı bitkilerden arındırıp ilâçlayacak, gerekirse gübresini de verecek, ondan sonra iyi ürün vermesi için Allah'a güvenip dayanacak ve sonucu O'ndan bekleyecektir. Bunların hiçbirisini yapmadan "Kader ne ise o olur" tarzında bir anlayış tembellikten başka bir şey değildir ve İslâm'ın tevekkül anlayışıyla bağdaşmaz.

Tevekkül, Müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur. Tevekkül eden kimse Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuş, kaderine razı bir kimsedir. Fakat kadere inanmak da tevekkül etmek de tembellik, gerilik ve miskinlik demek olmadığı gibi, çalışma ve ilerlemeye mâni de değildir. Çünkü her Müslüman olayların, ilâhî düzenin ve kanunların çerçevesinde, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olup bittiğinin bilincindedir. Yani tohum ekilmeden ürün elde edilmez. İlâç kullanılmadan tedavi olunmaz. Salih ameller işlenmedikçe Allah'ın rızası kazanılmaz ve dolayısıyla cennete girilmez. Öyleyse tevekkül, çalışıp çabalamak, çalışıp çabalarken Allah'ın bizimle olduğunu hatırdan çıkarmamak ve sonucu Allah'a bırakmaktır.

TEVEKKÜLLE İLGİLİ AYETLER NELERDİR?

Yüce Allah bir âyette "...Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever" (Âl-i İmrân 3/159) buyurmuş, müminlerin bir başka varlığa değil, yalnızca kendisine güvenmelerini emretmiş, çünkü tevekkül edene kendisinin yeteceğini bildirmiştir (bk. Âl-i İmrân 3/122, 160; el-Mâide 5/11; et-Tevbe 9/51; İbrâhim 14/11; et-Tegabün 64/13; et-Talâk 65/3).

TEVEKKÜLLE İLGİLİ HADİSLER NELERDİR?

Hz. Peygamber de devesini salarak tevekkül ettiğini söyleyen bedevîye "Önce deveni bağla, Allah'a öyle tevekkül et" (Tirmizî, "Kıyamet", 60) buyurarak tevekkülden önce tedbirin alınması için uyarıda bulunmuştur.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN