Arama

Balın zekatı var mıdır? Balın zekatı nasıl hesaplanır? Bal ve hayvan ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanır?

Zekat esasen mali bir ibadettir ve namazla birlikte İslam'ın iki temelini teşkil eder. Peki, balın zekatı var mıdır? Balın zekatı nasıl hesaplanır? Bal ve hayvan ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanır? Peygamberimiz balın zekatı hakkında ne demiştir? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, balın zekatı hakkında merak edilenleri derledik.

Balın zekatı var mıdır? Balın zekatı nasıl hesaplanır? Bal ve hayvan ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanır?
Yayınlanma Tarihi: 9.1.2019 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 15:18

BALIN ZEKATI VAR MIDIR? NASIL HESAPLANIR?

Fakihler, içinde yaşadıkları toplumların şart ve telakkilerini göz önünde bulundurmuş, bu metotlarının bir devamı olarak arı sahiplerinin elde ettiği balın zekâta tâbi tutulabilir bir zenginlik olup olmadığında farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Hanefî ve Hanbelî mezheplerinin balı zekâta tâbi tutması, diğer iki mezhebin ise aksi görüşte olması, esasen bundan kaynaklanır.

PEYGAMBERİMİZ BALIN ZEKATI HAKKINDA NE DEMİŞTİR?

Balın zekât mallarından olduğu ve baldan 1/10 nisbetinde zekât alınacağı görüşünü savunan Hanefî ve Hanbelî fakihleri, bu görüşlerini konu ile ilgili Hz. Peygamber'den rivayet edilen hadislerle "Bal arı tarafından bir toprak ürünü olan çiçek özlerinden elde edilir. Hububata zekât farz olduğu gibi bala da farzdır" şeklindeki kıyasla delillendirirler.

Şâfiî ve Mâlikî mezhebi fakihleri ise bu konuda sahih bir haberin mevcut olmadığını, balın süt gibi, bir hayvanın ürünü olduğunu, sütün zekâta tâbi olmadığında görüş birliği bulunduğunu, aynı şekilde balın da zekâta tâbi olmaması gerektiğini ileri sürerler. Ebû Hanîfe, ziraî mahsullerin zekâtı bahsinde ele aldığımız görüşüne uygun olarak balda da nisabın aranmayacağı, balın azından da çoğundan da zekât verilmesi gerektiği görüşündedir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN