Arama

Vitir namazı nasıl kılınır? Vitir namazı farz mıdır? Vitir namazının kılınışı

Yayınlanma Tarihi: 04.01.2019 00:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 16:38
Vitir namazı nasıl kılınır? Vitir namazı farz mıdır? Vitir namazının kılınışı…

Vitir namazı, yatsı namazının ardından, günün kılınan son namazıdır. Peygamber Efendimiz, günün son namazının tek (vitr) olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir. Peki, vitir namazı nasıl kılınır? Vitir namazı farz mıdır? Vitir namazı ne zaman kılınır? Vitir namazının kazası kılınır mı? Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre, vitir namazı hakkında merak edilenleri derledik.

Vitir (vitr) Arapça'da çiftin karşıtı olan "tek" anlamındadır. Hz. Peygamber, günün kılınan son namazının tek (vitr) olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir (Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 53).

VİTİR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Resul-i Ekrem, vitir namazının kılınma vaktine ilişkin olarak, sabah namazının sünnetinden biraz önceki vakti, yani sabah namazı vaktinin girmesine yakın bir vakti önermiş (Tirmizî, "Vitr", 12; Ebû Dâvûd, "Vitr", 8), bununla birlikte gece uyanamayacağından endişe edenlerin yatmadan önce kılabileceklerini belirtmiştir (Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 21).

VİTİR NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Ebû Hanîfe vitir namazının vâcip olduğunu söylerken, Ebû Yûsuf ve Muhammed ile diğer üç mezhep imamı bunun müekked sünnet olduğunu söylemişlerdir. Vitir namazının vakti, yatsı namazının sonrasından fecrin doğmasına kadardır. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre, fecirden sonra kılınmaz.

Mâlik, Şâfiî ve Ahmed'e göre ise, sabah namazını kılmadığı müddetçe, fecirden sonra da vitir namazı kılınabilir. Vitir namazı Hanefîler'e göre akşam namazı gibi bir selâmla kılınan üç rekâttan ibaret olup akşam namazından farkı, bunun her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ve son rekâtta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunmasıdır. Bu tekbiri almak ve Kunut duasını okumak Ebû Hanîfe'ye göre vâciptir ve hangisi terkedilse sehiv secdesi gerekir. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre Kunut duası okumak sünnettir.

VİTİR NAMAZI FARZ MIDIR?

Mâlik, üç rekât vitir namazı kılmayı müstehap görmüştür. Bu üç rekâtın arası selâmla ayrılmalıdır, yani her birinde selâm verilmelidir. Mâlikîler'e göre vitir bir rekât olarak da kılınabilir.

Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir, binek nereye yönelirse yönelsin, sakınca yoktur. Çünkü Hz. Peygamber bunu binek üzerinde kılmıştır. Bu husus, vitir namazının farz olmadığına da gerekçe yapılmaktadır. Şöyle ki; Hz. Peygamber hiçbir farz namazı binek üzerinde kılmadığı halde, vitiri binek üzerinde kılmıştır. Öyleyse vitir namazı farz değildir.

VİTİR NAMAZININ KILINIŞI

Hanefîler'e göre Kunut duası sadece vitir namazında okunur. Şâfiî ve Mâlik'e göre, her zaman sabah namazının farzında rükûdan sonra ayakta Kunut duası okunabilir. Bu Kunut duası, Mâlikîler'e göre müstehap, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Sabah namazında Kunut duasını okuyan bir Şâfiî veya Mâlikî imama uyan Hanefî, susup bekleyebileceği gibi içinden Kunut duasını da okuyabilir.

VİTİR NAMAZININ KAZASI KILINIR MI?

Vitir namazı, müstakil bir namaz olduğu için yatsı namazıyla birlikte kazâya kaldığı vakit kazâ edilmesi gerekir.

VİTİR NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR

Kunut duası:

Allâhümme! İnnâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk; ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l-hayra kullehü neşkuruke, velâ nekfüruk; ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allâhümme! İyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi'l-küffâri mülhık.

Bu duayı okuyamayan kimse "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç kere "Allahümmağfir lî" veya üç kere "Yâ Rabbi" der.

AMAZAN'DA VİTİR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Vitir namazı tek kılınır. Cemaatle kılınması sadece Ramazan ayına mahsustur. Diğer günlerde vitir namazını, yatsı namazını kılıp uyuduktan sonra gecenin sonuna doğru kılmak daha faziletli olmakla birlikte Ramazanda cemaatle kılmak gecenin sonuna bırakmaktan evlâdır.

VİTİR NAMAZINDA KUNUT DUASINI UNUTMAK

Bir kimse vitirde Kunut duasını okumadığını rükûdan sonra anlasa, secdeden önce veya sonra olması fark etmez, dönüp Kunut duası okumaz; namazın sonunda sehiv secdesi yapar.

Kunut okumadığını rükû esnasında hatırlasa sahih olan rivayete göre dönüp Kunut okuması gerekmez. İster dönüp Kunut okusun, isterse dönmeyip namazına devam etsin, sehiv secdesi gerekir.

VİTİR NAMAZINDA TEKBİRİ UNUTMAK

Kunut tekbirinin terkinden dolayı sehiv secdesi gerekip gerekmediği konusunda imamlardan rivayet olmadığı için kimi âlimler Kunut tekbirinin terkedilmesi durumunda sehiv secdesi gerekmediğini, kimileri de bayram namazına kıyasla sehiv secdesi gerekeceğini söylemişlerdir.

Vitir kılan kimse, üçüncü rekatta Fâtiha ve sûre okumadan Kunut okuyup rükûa varsa ve Fâtiha ile sûre okumadığını bu esnada hatırlasa kıyama dönerek Fâtiha ve sûre okur.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN