Arama

Küresel adaletsizlik sadece aşı dağılımında mı?

Dünyada aşı dağılımındaki eşitsizlik ile birlikte küresel adaletsizlik konusu da gündeme geldi. Eşitsizliğin sadece aşı ya da ekonomik olduğunu söylemek ise bugünün dünyasında büyük bir yanılgı. Zira küresel adaletsizlik ve eşitsizliğin kökleri çok daha uzun bir geçmişe uzanıyor. Sömürgecilik nedeniyle yüzyıllar boyu Avrupa ülkelerinin tahakkümü altında yaşayan ülkeler, siyasi anlamda bağımsızlığa sahip olsalar dahi pek çok konuda köklerini yitirmiş, alt yapıdan mahrum kalmış ve emperyalist ülkelerin kurmuş oldukları ekonomik düzen içinde gelişme gösterememiş durumdalar. Peki, geçmişten günümüze modern dünya küresel adaletsizliği nasıl oluşturdu?

  • 1
  • 18
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK…
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK…

📌 "Özgürlük, eşitlik, kardeşlik" anlamına gelen "liberté, égalité, fraternité" 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali'nin simgeleşen söylemiydi.

Kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Devletlerin kaderini değiştiren, milletlerin siyasi birlik anlayışını dönüştüren; eşitlik, özgürlük, adalet ilkeleri ve söylemlerini yaygınlaştıran bir süreç oldu.

  • 2
  • 18
EŞİT OLDUĞUMUZA NE ZAMAN İNANDIRILDIK?
EŞİT OLDUĞUMUZA NE ZAMAN İNANDIRILDIK?

📌 Fransız İhtilali aynı zamanda "onlar gibi düşünmeyen" kişilerin özgürlüğü, eşitliği ya da adaletini kapsamıyordu.

Nitekim bu düsturlarla yola çıkan devrimciler, yalnızca 4 yılda 15 bin kişinin giyotinle idamına sebep olmuşlardı.

Buna karşın bu söylemlerin yaygınlığı uzun yıllar, geniş coğrafyalarda hüküm sürecekti. Öyle ki, her birimiz eşit olduğumuza, küreselleşen dünyanın hepimizi kapsadığına ve yeryüzünün daha adil bir yer olabileceği düşüncesine inanacaktık…

  • 3
  • 18
ETKİSİ YÜZYILLAR SÜREN SÖMÜRÜ DÜZENİ
ETKİSİ YÜZYILLAR SÜREN SÖMÜRÜ DÜZENİ

📌 Coğrafi keşiflerin etkisiyle Avrupa ülkeleri, denizaşırı yerlere ulaşmışlar; yeni kaynaklar bulmuşlar ve bu bölgeleri ele geçirerek istedikleri şekilde hüküm sürebilmişlerdi.

Doğal kaynaklar ve ucuz iş gücü, sömürgeci devletlerin ticaret ve zenginliğini artırırken, sömürülen devletler ise kendi kaynakları üzerinde söz sahibi olamamış, gelişmeleri engellenmiş ve etkisi yüzyıllar sürecek bir baskıya maruz kalmışlardı.

Masalların ardına gizlenen sömürge hikâyesi

  • 4
  • 18
SÖMÜRGECİ FAALİYETLERİ ARTTIRAN UNSURLAR
SÖMÜRGECİ FAALİYETLERİ ARTTIRAN UNSURLAR

📌 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan Endüstri Devrimi olarak da adlandırılan Sanayi Devrimi, sömürgeci faaliyetleri tırmandıran başka bir unsur oldu.

Buharlı makinelerin kullanılmaya başlanması, endüstriyel gelişmeyi sağlıyordu ve bu daha fazla kaynak, daha fazla iş gücü, daha fazla pazar ve daha fazla tüketici anlamına geliyordu.

Sömürgeci devletler ihtiyaç duydukları her unsuru sömürdükleri ülke üzerinden sağlıyor, buradaki halk üzerinde tahakküm kuruyor ve bu durumu meşrulaştırıyorlardı.

  • 5
  • 18
AVRUPA’DAN GÖÇ EDENLER YENİ BİR DÜZEN KURDULAR
AVRUPA’DAN GÖÇ EDENLER YENİ BİR DÜZEN KURDULAR

📌 Sömürgecilik büyük nüfus hareketlerine yol açtı.

Avrupa'dan sömürge devletlere yapılan gönüllü göçler, köleleştirilerek Afrika'dan ABD'ye taşınan 100 milyona yakın insan, bir sömürgeden diğer sömürgeye zorla yaptırılan göçler, bu durumun en ciddi örneklerini oluşturdu.

Öte yandan Avrupa'dan gelen çok sayıda insanın yerleştiği ülkelerde yerli halklar imha edildi.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN