Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Sultan Abdülhamid'in mirası öncü kurum; Bakteriyolojihane-i Şahane

Sultan Abdülhamid'in mirası öncü kurum; Bakteriyolojihane-i Şahane

Üç kıtanın hükümdarı olan Sultan II. Abdülhamid, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen hamlelere imza attı. Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmak için çabaladı, mücadele etti. Bu hamlelerinden biri de günümüzdeki hastanelerde bulunan mikrobiyoloji servislerin temelini oluşturan Bakteriyolojihane-i Şahane idi. İşte Osmanlı'nın ilk bilimsel araştırma kurumu olan Bakteriyolojihane-i Şahane hakkında bilinmesi gerekenler...

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1894 yılında Gülhane bölgesinde kurulan hastane, 1896 yılında Nişantaşı Hüsrev Gere Caddesi'ndeki Ferik Süleyman Paşa Konağı'na taşınmıştır.

1885 yılında Pasteur'ün kuduz hastalığı üzerine yaptığı çalışmalar Sultan II. Abdülhamid'in dikkatini çekmiş ve bu alanda yapılan çalışmaları yakından izlemek amacıyla 1886 yılında Tıbbiye Mektebi Dâhiliye Muallimi Dr. Aleksander Zoeros Paşa başkanlığında, Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü ve Zooloji Muallimi Dr. Hüseyin Remzi Beylerden oluşan üç kişilik bir heyet Pateur'ün yanına gönderildi.

Sultan II. Abdülhamid, bu heyetle birlikte Pasteur'e verilmek üzere, bir devlet nişanı ve laboratuvarına yardım için 10.000 Frank para yardımda bulunmuştu. Paris'te Pasteur'ün yanında 6 ay kalan ve kuduz hastalığı aşısının hazırlanması ve kullanılması konularındaki tüm bilgileri öğreten heyet, 1887 yılında yurda döndükten sonra da bu hastalık üzerindeki Darül-kelb Ameliyathanesinde aşı yapımına başlamıştı.

Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü ile Dr. Hüseyin Remzi Beyler de Pasteur ve Chamberland'ın eserini "Mikrob Emrazı Sariye ve Şarboniyenin Vesaili Sirayeti ve Usulü Telkihiyesi" adı altında tercüme edip 1887 yılında yayımladılar.

Tıp mekteplerinde 1891'de okutulmaya başlanan bakteriyoloji dersi, veteriner mekteplerinde ancak 193'ten sonra ve Dr. Rıfat Hüsamettin Bey tarafından okutulmaya başlanmıştır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN