Arama

Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden Osmanlı şehzadeleri

Şehzade, Osmanlı Devleti'nde padişahların erkek çocukları için kullanılan bir unvandır. Anadolu beyliklerinde de görülen Çelebi unvanının devamıdır. Şehzadelerin doğumu, öğrenime başlaması, evlenmesi, bürokraside görev alması, veliaht olması belli mertebelere göreydi. İşte, Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden Osmanlı şehzadeleri...

Şehzadegan Hocası Maarif Nazırlarından Kemal Paşa (sağda), Şehzade Mehmed Seyfeddin Efendi (önde), Şehzade Mahmud Şevket Efendi (solda), Şehzade Selim Efendi (sağda)

Türklerin millet olarak tarih sahnesine çıkıp, devlet yapılarını oluşturmaları Mete Han yönetimindeki Büyük Hun İmparatorluğu zamanında gerçekleşti. Bu yüzden daha sonraki dönemlerdeki birçok uygulama Oğuz töresi olarak adlandırıldı. Günümüzde bazı araştırmalarda, Oğuz töresine göre devletin hanedanın ortak malı olduğu söylenir. Ancak bu yanlıştır. Ortak olan devlet değil yönetimdi. Türk devlet yönetimine göre devlet hanedan üyeleri tarafından ortak olarak idare edilirdi.

Şehzade Mehmed Selim Efendi

Devlet başkanı seçiminde, kesin kurallara bağlanmış bir sistem yoktu. Hanedanın her üyesinin devlet başkanı olma hakkı vardı. Genelde devletin merkezine ilk olarak ulaşıp, ordu ve hazineyi kontrol altına alan şehzade devlet başkanı olurdu. Veraset sisteminin olmaması tarih boyunca devamlı olarak kaosa sebep oldu.

Sultan Abdülhamid'in evlatlarına nasıl kıyıldı?

Şehzade Mehmed Şevket Efendi

Şehzadelik tabiri Osmanlı Devleti'nde padişahların erkek çocukları için kullanılan bir unvandır. Anadolu Beyliklerinde de görülen Çelebi unvanının devamıdır. Farsça şâh ile (hükümdar) zâde (oğul) kelimelerinden meydana gelen şehzâde hükümdar (padişah, halife, sultan vb.) oğlunu ya da bunların ailesinden gelen erkek çocukları ifade eder. Şehzadelerin doğumu, öğrenime başlaması, evlenmesi, bürokraside görev alması, veliaht olması belli mertebelere göreydi.

Şehzade Mehmed Seyfeddin Efendi

Osmanlı devlet düzeni içerisinde ilk dönemlerden itibaren şehzadelere oldukça önem verilirdi. Osmanlı padişahlarının oğulları bütün askeri, siyasi, idari işleri öğrenirlerdi. 17 yaşına geldiklerinde sancaklara gönderilir, lala dediğimiz tecrübeli bir devlet adamının gözetiminde işleri öğrenirlerdi.

Şehzade Seyfeddin Efendi

Şehzadeler kendi sancaklarında zeamet ve tımar tevcih edebilir, berat ve hüküm verebilir, askerleriyle birlikte savaşlara katılabilirlerdi. Şehzade sancakları içerisinde en meşhur olan il ise Manisa idi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN