Arama

Selçuklu ve Osmanlı’da hizmet veren ünlü hekimler

Tıp ilmi, İslam uygarlığının altın çağında kurumsallaşmaya başlamıştır. O dönemde pek çok tabip yetişmiş ve gelecek nesillere faydalı olacak tıp eserleri kaleme almışlardır. Müslüman tıp alimlerinin bu mirasının taşıyıcısı ise Selçuklu ve Osmanlı devletlerindeki hekimler olmuşlardır. Kurulan hastanelerin hemen yanına tıp eğitimi veren medreseler kurulmuş; doktorlar uygulamalı olarak yetiştirilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı'da hizmet veren ünlü hekimleri derledik.

  • 16
  • 22

🔷🔹 İbn Sina ve İbn Baytar'dan istifade edilerek yazılan bu eserde belirli bir sistem çerçevesinde hava, su, mevsimler, yiyecekler, giyecekler, meskenler, diyet, ortopedik cerrahi operasyonlara yönelik bilgiler ile tüm hastalıkların tedavilerine yönelik bilgiler yer almaktadır.

Bu eser, zamanın hekimleri tarafından yaygın olarak istifade edilmiş ve tıp medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

  • 17
  • 22
SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN (1386-1470)
SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN 1386-1470

🔷🔹 15. yüzyılda Anadolu'da yetişen, âlim ve hekim bir aileye mensup olan Sabuncuoğlu Şerafettin'in, hekimliğinin yanında hattatlıkla da uğraştığı bilinir.

Sabuncuoğlu Şerefettin, memleketi Amasya'da 17 yaşında iken hekimliğe başlamış ve burada 14 sene darüşşifa hekimliği yapmıştır.

📌 Savaşlarda kullanılan ilginç tedavi yöntemleri

  • 18
  • 22

🔷🔹 Yapmış olduğu 14 yıllık darüşşifa hekimliğini Amasya'da İlhaniler zamanında Anber bin Abdullah hastanesinde icra etmiştir. Sabuncuoğlu Şerefettin'in tıp alanında önemli çalışmalarından biri, yılan zehrine karşı bulduğu ilaçtır.

Sabuncuoğlu Şerefettin'in bulduğu bu ilacı, horozlarda ve kendi üstünde denediği bilinir.

  • 19
  • 22
SALİH BİN NASRULLAH (17. YÜZYIL)
SALİH BİN NASRULLAH 17. YÜZYIL

🔷🔹 Önceleri Hristiyan kökenli olup daha sonra İslamiyet'i kabul eden Salih bin Nasrullah, Halep'te tıp eğitimini alarak Fatih Darüşşifasında başhekimlik yapmış, ayrıca kadılık ve kazaskerlik görevlerinde bulunmuştur.

  • 20
  • 22

🔷🔹 Tıp ilmine büyük katkılar sağlayan "Gayet al-Beyan fi Tedbir-ı Beden al İnsan" adlı eserin sahibidir.

Ayrıca Salih bin Nasrullah, batı tıp ilmini Osmanlı'ya tanıtan ilk tıpçı unvanına da sahiptir.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN