Arama

Saray Ramazanlarının vazgeçilmez adeti: Huzur Dersleri

Osmanlı'da, Ramazan ayında yapılan ''Huzur Dersleri''nin, padişahın huzurunda yapılan dersler anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Ya da Sultan Abdülhamid Han zamanında bu derslerin ikindi namazından sonra haftada iki gün esasına göre Yıldız'daki Çit Kasrı'nda yapıldığını ve sultanın yüksekçe bir mindere oturduğunu biliyor muydunuz? Sizler için, saray Ramazanlarının vazgeçilmez adeti olan Huzur Dersleri'ni derledik.

  • 1
  • 21
HABER OKUMA KILAVUZU
HABER OKUMA KILAVUZU
  • 2
  • 21
HABER OKUMA KILAVUZU
HABER OKUMA KILAVUZU
  • 3
  • 21
HUZUR DERSİ NE DEMEK?
HUZUR DERSİ NE DEMEK?
  • 4
  • 21
OSMANLI KÜLTÜRÜNDE İLİM
OSMANLI KÜLTÜRÜNDE İLİM

Kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı padişahları gerek ilmî ortamı canlandırmak, kültürel gelişmeyi sağlamak, gerekse iktidarlarını çeşitli kesimler nezdinde desteklemek ve hânedanın meşruiyetini ortaya koymak gibi düşüncelerle huzurlarında ilmî toplantılar yapmak üzere etraflarına ulemâyı toplama, hatta özel hoca edinme konusuna önem vermişlerdir.

Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren bizzat padişahın da katıldığı ilmî sohbetler ve tartışmalar büyük bir yoğunluk kazanmıştır.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.