Arama

Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?

Osmanlı'da başta askerler olmak üzere bütün devlet görevlilerinin kılık kıyafetleri çok renkli ve zengin bir görünümdeydi. Çeşitli şekil ve renkteki kıyafetler, Osmanlı hayatına ait sahnede arz-ı endam ederlerdi. Bunlardan biri de ilmiye sınıfının giydiği mavi çizme örneğiydi. Sizler için, Osmanlı'da mavi renk çizme giyme adetini araştırdık.

  • 1
  • 9
Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?
Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?

Osmanlı'da başta askerler olmak üzere bütün devlet görevlilerinin kılık kıyafetleri çok renkli ve zengin bir görünümdeydi. Saray görevlileri sadrazamlar, paşalar, divan kâtipleri, harem ağaları, ihtisap memurları, bostancı başları, *asesler, askerler, ilmiye sınıfı mensupları, görevlerine münasip çeşitli şekil ve renkteki kıyafetleri ile Osmanlı hayatına ait sahnede arz-ı endam ederlerdi. Bu şekiller ve renkler bazen kişilerin sahip oldukları unvanlara ve sosyal konumlarına göre sembolik anlamlar da taşır.

Ases: Osmanlı Devleti'nde şehirlerde geceleri dolaşan güvenlik kuvveti.

  • 2
  • 9
Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?
Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?

Divan şiirinde hakikat ve mecaz paralelliği halinde yer alan sosyal yaşama ait unsurlardan birisi de şeyhülislamların, daha doğrusu ilmiye sınıfı mensuplarının mavi çizme giydikleri bilgisidir. Bu teşrifat kuralının çok önemli bir sembolik değeri vardır. O da, Osmanlı sisteminde ilim adamlarına verilen yüksek değer ve onların rütbece adeta gökyüzünün üzerinde kabul edilmiş olmalarıdır.

  • 3
  • 9
Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?
Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?

Osmanlı devlet sisteminde ilmiye sınıfı mensuplarının mavi çizme giymeleri âdet kabul edilerek, sembolik olarak gökyüzünün rengi olan mavi veya yeşil onların ayaklarının altına konulmakta ve böylelikle ilim adamlarının rütbelerinin gökyüzünden daha üstün olduğu ima edilmektedir. Bu bir toplumda bilim ve düşünce adamlarına verilebilecek en yüksek değerdir.

  • 4
  • 9
Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?
Osmanlı'da neden mavi çizme giyilirdi?

Avrupalı seyyahlardan biri olan Edmondo de Amicis, Osmanlı gezisinden sonra kaleme aldığı İstanbul 1874 adlı seyahatnamesinde devlet görevlilerinin kılık kıyafetleri ile ilgili şu bilgileri verir:

"…bütün bu insanlar, vazifelerine göre, sarıklarının şeklinden, elbise kollarının kesiminden, kürklerin cinsinden, astarların renginden, eğer süslerinden, bazıları çember sakalından, bazıları da bıyığından tanınabiliyormuş. Bu kalabalıkta hiçbir karışıklık yokmuş. Şeyhülislam beyaz giyiyor; vezirler açık yeşil, mabeynciler kızıl renkten tanınıyormuş; koyu mavi ilk altı kanun zabitini, emirlerin başını, Mekke, Medine ve İstanbul kadılarını belli ediyormuş; büyük ulemanın üstünde mor; şerhlerin ütünde açık mavi varmış; çok açık mavi, tımarlı çavuşları ve vezir ağalarını işaret ediyormuş; koyu yeşil, üzengi ağalarının ve Sancak-ı Şerif'i taşıyanın imtiyazıymış; ıstabl-ı âmire hizmetkârları soluk yeşil giyiyorlarmış; ordu paşalarının ayaklarında kırmız; kapı zabitlerinin sarı; ulemanın mavi çizme varmış ve renklerin derecesine göre selamlaşma derecesi değişiyormuş…"

Edmondo de Amicis'in hayranlık dolu İstanbul anılarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • 5
  • 9
ŞAİRLERİN MAVİ ÇİZME YORUMLARI
ŞAİRLERİN MAVİ ÇİZME YORUMLARI

Nedim

18'inci yüzyılın güçlü şairi Nedim bir gazelinde şöyle der:

"Menhec-i ilmin nice hasm olmasın erbabına
Çarhı pâ-mâl etmelidir kasd âsmâni müzeden

(İlim adamlarına düşmanlık yapılmamasına şaşılır mı? Çünkü (onların) mavi renkli çizme giymelerinden kasıt, gökyüzünü (bile) ayaklarının altına almış olmalarıdır.)

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN