Arama

Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbeleri

600 yılı aşkın bir süre varlığını sürdüren ihtişamlı Osmanlı Devleti'ni yöneten 36 padişah, üç Osmanlı şehrinde medfundur. Padişahlardan ilk altısının kabri Bursa'da; son padişah VI. Mehmet Vahdettin'in Şam'da; diğer padişahların kabri ise İstanbul'dadır. İşte Osmanlı'yı yöneten padişahların İstanbul'da bulunan türbeleri…

  • 1
  • 18
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi

Fatih Sultan Mehmet Türbesi, İstanbul Suriçi Fatih'teki, Fatih Camii haziresinde yer alır. İlk türbe binası, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet, yedinci Osmanlı padişahıdır. Sultan II. Murat'ın, Hüma Hatun'dan 29 Mart 1432 yılında doğan oğludur. Ömrü seferle geçen Fatih Sultan Mehmet Han, yine bir sefer hazırlığındayken 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze'de vefat ettiğinde, Osmanlı devleti ordusu, teşkilatı ve sanatı ile dünyanın önde gelen güçleri arasına girmiştir. Şeyh Vefa Hazretleri'nin kıldırdığı cenaze namazı ile Fatih'deki camiinin haziresine gömülen Fatih Sultan Mehmet Han, bir asker ve devlet adamı olarak dünya tarihine geçmiştir. Yerine, oğlu Sultan II. Beyazıt Veli tahta geçmiştir.

Ali Kuşçu, Fatih Türbesi Sk. No:1, 34083 Fatih/İstanbul

  • 2
  • 18
Sultan II. Beyazıt Türbesi
Sultan II. Beyazıt Türbesi

Sultan II. Beyazıt Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Meydanı'nda 1514 yılında Sultan II. Beyazıt külliyesinin haziresine inşa edilmiştir. Türbeyi Sultan II. Bayazıt'ın (1481–1512) oğlu Yavuz Sultan Selim (1512–1520) caminin Kıble yönündeki hazireye yaptırmıştır. Bu türbe Mimar Sinan öncesi Osmanlı devri mimarisi ile Klasik Osmanlı mimarisi arasında bir geçit teşkil etmektedir. Türbe İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü'nün yönetiminde olup, içerisindeki Kuran-ı Kerim, Lihyei Saadet, şamdanlar, rahleler, levhalar ve kandiller müze deposuna kaldırılmıştır. Sultan II. Beyazıt Türbesi'nin sol tarafında kızı Selçuk Sultan'ın, sağında ise Tanzimat döneminin önde gelenlerinden Mustafa Reşit Paşa'nın türbeleri bulunmaktadır.

Beyazıt, Çadırcılar Cd. No:160, 34126 Fatih/İstanbul

  • 3
  • 18
Yavuz Sultan Selim Han Türbesi
Yavuz Sultan Selim Han Türbesi

Kanuni Sultan Selim tarafından babası Yavuz Sultan Selim Han anısına 1516 – 1522 yılları arasında Fatih'te Haliç'e hakim olan bir tepe inşa edilmiştir. İçerisinde Külliye, Cami, İmaret, Mektep, Darrüşşifa, Hamam ve Türbeler mevcuttur. Kim tarafında yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekte olmasına rağmen mimari yapısı itibari ile Mimar Acem Ali'ye yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

  • 4
  • 18
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi; Süleymaniye Külliyesi'nin haziresinde inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, onuncu Osmanlı padişahıdır. 1520-1566 tarihleri arasında kırk altı sene saltanat sürmüştür. Saltanatı boyunca devamlı çıktığı seferler onu yormuş ve son günlerinde otağından çıkamaz olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Han, 7 Eylül 1566 tarihinde Zigetvar Seferi'nde iken vefat etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han Türbesi, Süleymaniye Külliyesi içinde yer alır. 1566 yılında tamamlanan, Mimar Sinan'ın çok değişik bir anlayışla meydana getirdiği, sekizgen planlı, kesme taştan inşâ edilmiş türbe, etrafını çepeçevre dolanan revakı ve içte sekiz sütuna oturan iç kubbesiyle o güne kadar yapılmış olan türbelerden çok farklı olup, daha sonra da hiç tekrarlanmamıştır.

Süleymaniye Mah., 34116 Fatih/İstanbul

  • 5
  • 18
Sultan II. Selim Türbesi
Sultan II. Selim Türbesi

Sultan II. Selim Türbesi, İstanbul Türbelerinin en güzellerinden biri olup, ünlü Türk mimarı Sinan'ın yaptığı 18 türbeden biridir. Sultan henüz hayatta iken Mimar Sinan'a kendisi için Ayasofya'nın yanında bir türbe yapmasını emretmiş, ancak 1574' te öldüğünde türbe henüz bitmemiş olduğundan, türbenin inşasına devam edilerek üç yıl sonra (1577) tamamlanmıştır. Türbede 42 sanduka yer almaktadır. Girişin karşında, Osmanlı tahtında 8 yıl 2 ay 19 gün saltanat sürmüş olan Sultan II Selim yatmaktadır.

Cankurtaran, 34122 Fatih/İstanbul

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN