Arama

Osmanlı padişah tuğraları

Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli mazisi, birçok unsuruyla bugün hala etkisini sürdürmektedir. Bu unsurlardan biri de Osmanlı tuğralarıdır. Osmanlı tuğraları, imparatorluğun hükümdarlarının imzaları niteliğinde olan ve onların otoritesini temsil eden özel damgalardır. Bu özel ve anlamlı tuğralar, Osmanlı İmparatorluğu'nun mührü olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bu tuğralar, geçmişten günümüze taşınan birer anıt ve hatıra olarak kültürel belleğimizin bir parçasıdır.

1258-1324

• I. Osman'ın tuğrası bugüne kadar hiçbir kaynakta ve araştırmada bulunamadı.

• Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahıdır.

• Babası Ertuğrul Bey annesi Halime Hatun'dur.

1281-1362

• Osmanlı'yı beylikten devlet teşkilatlanmasına taşımaya yönelik askeri, mali ve bürokratik önemli adımlar atmıştır.

• Bursa'yı fethedip başkenti Söğüt ve Domaniç'ten buraya taşımış ve devlet sınırlarını genişletmiştir.

• Babası Osman Gazi döneminde 16.000 km² olan beyliğin sınırlarını 95.000 km² 'ye çıkartarak oğlu I. Murad'a devretmiştir.

1326-1389

Edirne'yi alıp başkent yaparak Balkanlar'a yapılacak seferlerin önünü açtı.

"Sultan" unvanını kullanan ilk padişahtır.

Dönemin ilerisinde olan profesyonel askerî yapılanma olan Yeniçeri Ocağı I. Murad döneminde kurulmuştur.

Bizans'a karşı birçok başarı elde eden Sultan Murad ve Osmanlı için hedef artık Bizans değil Balkanlar olmuştur.

• I. Kosova Savaş'ı bittikten sonra savaş meydanında gezerken Sırp Miloš Obilić tarafından hançerlenerek şehit edildi. I Murad harp sırasında öldürülen ilk ve tek Osmanlı Sultanı oldu.

Tahtta kaldığı 27 yıl boyunca devletin sınırlarını yaklaşık olarak 500.000 km²'ye çıkartmıştır.

1360-1403

• Niğbolu Savaşı'nda savaş meydanına hiç beklenmeyecek bir süratle ulaştığı için "Yıldırım" unvanını aldığı rivayet edilir.

• Timur İmparatorluğu hükümdarı Timur'la yaptığı Ankara Savaşı sonrasında yaşanan mağlubiyet sonra Anadolu'daki Türk siyasal birliği bozuldu.

• Ölümünden sonra Osmanlı için Fetret Devri başlamış oldu.

• 1395 ve 1396 yıllarında İstanbul'u fethetmek kuşattı.

• Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi.

• 13 yıl tahtta kaldı.

1386-1421

• Babası I. Bayezid'in ölümünden sonra diğer 3 kardeşi (İsa, Musa ve Süleyman) ile taht mücadelesi yaşadı ve padişah oldu.

• Fetret Devri olarak bilinen bu dönemde devleti yıkılmaktan kurtardığı için bazı tarihçiler tarafından Osman Bey'den sonra devletin ikinci kurucusu olarak gösterilir.

• Çalı Bey komutasında ilk Osmanlı donanması Gelibolu'da kuruldu. Böylece Osmanlı yalnızca bir kara devleti olmaktan çıktı.

• Annesi Devlet Hatun tarafından soydan Mevlana'ya dayandığı için diğer kardeşleri gibi "Çelebi" unvanı ile anılmıştır.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN