Arama

Milli Mücadele döneminde haberleşme nasıl sağlandı?

Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi veya Milli Mücadele… Bundan bir asır önce Türk insanı, destansı bir mücadele verdi; canıyla, kanıyla bu vatanı müdafaa etti. Yurdun her köşesini işgal eden İtilaf Devletleri'ne karşı büyük bir direniş başladı. Dönemin en gelişmiş ve en hızlı haberleşme aracı olan telgraf, düşman işgaline karşı örgütlü direnişin bir aracıydı ve işgal kuvvetlerinin propagandalarına karşı güçlü bir silahtı. Nitekim Mustafa Kemal bu konuda "Milli Mücadele'yi telgraf telleriyle kazandık" demişti.

  • 1
  • 12
MİLLİ MÜCADELE NE ZAMAN BAŞLADI?
MİLLİ MÜCADELE NE ZAMAN BAŞLADI?

Milli Mücadele, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından başladı.

Askeri bakımdan 11 Ekim 1922'deki Mudanya Mütarekesi ile siyasi bakımdan ise 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile son buldu.

  • 2
  • 12
MİLLİ MÜCADELE’DEN ÖNCE ÜLKENİN DURUMU
MİLLİ MÜCADELE’DEN ÖNCE ÜLKENİN DURUMU

İngilizler 5 Kasım'da Musul'u işgal etti, Fransızlar Trakya'ya girdi. Çanakkale Boğazı işgal edildikten sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen müttefik donanması Osmanlı yönetimini kontrol altına aldı. İngilizlerle Fransızlar, Güneydoğu Anadolu'yu ve Çukurova'yı ele geçirdi; İtalyanlar Antalya'ya girdi.

Mütareke hükümlerini istedikleri şekilde yorumlayan müttefiklerden yardım ve destek alan gayrimüslimler de Müslümanlara saldırıyordu. 11 Aralık 1918'de Dörtyol'u işgal eden Fransız ordusu içindeki Ermenilerin tecavüze başlaması ile Karakese köyü silahlı direnişe başladı. İngilizler de halkın direnişi karşısında Maraş, Urfa ve Antep'i Fransızlara bıraktılar.

  • 3
  • 12
HALK VATAN İÇİN MÜCADELEYE BAŞLADI
HALK VATAN İÇİN MÜCADELEYE BAŞLADI

Ülkede uzun savaş döneminin yorgunluğu ve ümitsizliği içinde bulunan padişah ve hükümet, İtilâf devletlerinin merhametine sığınmaktan ve işgallerin genişlemesini önlemek için halkı sükûnete çağırmaktan başka bir şey yapamıyordu.

Halk namusunu ve vatanını savunmak amacıyla Müdâfaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetleri kurarak mücadeleye başladı.

Kahraman Anadolu kadınlarının mücadelesi

  • 4
  • 12
TECRÜBELİ SUBAYLAR ANADOLU’DA GÖREVLENDİRİLDİLER
TECRÜBELİ SUBAYLAR ANADOLU’DA GÖREVLENDİRİLDİLER

Asayişin ancak orduyla sağlanabileceğini müttefiklere kabul ettiren hükümet, tecrübeli subayları askerî birliklerin başına gönderdi. Samsun ve yöresinde asayişi temin için 30 Nisan'da Dokuzuncu Ordu müfettişliğine tayin edilen Mustafa Kemal Paşa'ya geniş yetkiler verildi.

Mustafa Kemal Paşa, Yunanların İzmir'e çıktığı 15 Mayıs'ta padişahla görüşüp ertesi günü Samsun'a hareket etti.

  • 5
  • 12
EN ÖNEMLİ HABERLEŞME ARACI TELGRAFTI
EN ÖNEMLİ HABERLEŞME ARACI TELGRAFTI

Gerçekleştirilen kongrelerde "manda ve himayenin kabul edilemeyeceği" vurgusu yapıldı. Bağımsızlık, milli egemenlik ve milli irade kavramları en önemli unsurlar olarak ön plana çıktı.

Milli Mücadele döneminde iletişimi kolaylaştıran, gelişmelerin diğer bölgelere aktarılmasını sağlayan en önemli haberleşme aracı ise telgraftı.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN