Arama

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin hanımı ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesi olarak bilinir. Malhun Hatun ile Osman Gazi'nin evliliği siyasi bir etkiye sahiptir. İşte Osman Gazi'nin ilk eşi Malhun Hatun hakkında tarihi bilgiler...

  • 1
  • 11
Osman Gazi'nin eşi
Osman Gazi’nin eşi

Malhun Hatun

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hatun hakkında belgelerde pek fazla bilgi yoktur. İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Osman Gazi

Adına, Osmanlı belgelerinde evâsıt-ı Rebîülevvel 724 (8-18 Mart 1324) tarihli Mekece vakfiyesinin şahitleri arasında Mal Hatun bint Ömer Bey şeklinde rastlanır.

Bu durum onun Osman Bey'le bir bağının olduğunu açık biçimde gösterir. Zira burada şahitler sıralanırken önce Osman Bey'in oğullarının (Çoban, Melik, Hâmid, Pazarlı) ve kızının (Fatma) adı zikredilmiş, hemen ardından Ömer Bey kızı Mal Hatun, Melik kızı Melek ve Akbaşlı kızı Efendire'nin adları yer almıştır.

Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbeleri

Osman Gazi Türbesi, Bursa

Malhun Hatun'un isminin ilk sırada kaydedilmesi, onun Osman Bey'e çocuk veren ve o sırada hayatta bulunan hanımı olduğunu akla getirir. Bu kayıttan ve Osmanlı tarih geleneğinden akseden rivayetlerden hareketle onun Orhan Bey'in annesi olduğu hususu genel kabul görür.

10 soruda Osman Gazi ve Osman Beyliğinin kuruluşu

  • 4
  • 11
Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği
Malhun Hatun’un Osman Bey ile evliliği

Osman Gazi

Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği *Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı." der.

*Tevârîh-i Âl-i Osman, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlayarak yazılan bazı tarihlerin ortak adı.

  • 5
  • 11
Âşıkpaşazâde, Malhun Hatun'u nasıl anlattı?
Âşıkpaşazâde, Malhun Hatun’u nasıl anlattı?

Osman Gazi Türbesi, Bursa

İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşıkpaşazâde, Malhun Hatun'u Şeyh Edebâli'nin kızı diye gösterir. Osman Bey'in gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebâli'nin kendisine kızını verdiğini kaydeder. Ayrıca Şeyh Edebâli ile Malhun Hatun'un bir iki ay arayla vefat ettiklerini ve onlardan üç ay sonra vefat edecek olan Osman Bey'in her ikisini Bilecik'te kendi elleriyle defnettiğini ekler.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN