Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Kambur Vesim kimdir? Kambur Vesim'in tıp tarihine kazandırdıkları...

Kambur Vesim kimdir? Kambur Vesim'in tıp tarihine kazandırdıkları...

Halk arasında Kambur lakabıyla tanınan Vesim Efendi, hastalıkların sadece tedavisinin değil, nedenlerinin de araştırılmasına büyük önem verdi. Öyle ki bu özelliği verem mikrobunu bulmasını sağladı. Çok yönlü bir alim olan Kambur Vesim, edebiyatla dahi meşgul olmuş ve bu alanda mürettep bir divan tertip etmiştir. İşte Kambur Vesim'in tıp tarihimiz açısından önemi…

  • 1
  • 10
Müslüman bilim adamlarının keşifleri
Müslüman bilim adamlarının keşifleri

İslam tarihi, bugünkü medeniyetin temellerini atan birçok Müslüman bilim adamının keşiflerinden, inşalarından ve miraslarından oluşur. Örneğin, 12 asır önce ilk kâğıt fabrikasını kuran İbn Fazıl, adını dünya tarihine altın harflerle yazdırdı. Razi, Ortadoğu ülkelerinin çoğunda yaygın olarak görülen çocuk hastalıklarından çiçek ve kızamığın tanılarını vermiş ve bunlar arasındaki farkları belirlemişti. Akşemseddin, tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atarak, bu alanda kesin bilgiler veren Fracastor adlı İtalyan hekimden en az 100 yıl önce bu konuya ilk temas eden tabip oldu. Kambur Vesim de bu önemli âlimlerden biri olarak verem mikrobunu bulması ile adını tarihe yazdırdı.

  • 2
  • 10
Kambur Vesim kimdir?
Kambur Vesim kimdir?

Halk arasında Kambur lakabıyla tanınan Abbas Vesim Efendi, 17'nci yüzyılda yaşamış Osmanlı astronomu ve hekimidir. Tıp ilmiyle Farsçayı babasından öğrendiği ileri sürülür. Astronomi derslerini Ahmed-i Mısrî'den, fizik derslerini ise Yanyalı Esad Efendi'den almıştır.

İlmi çalışmalarını Fatih'te Sultan Selim Çarşısı'ndaki hekim dükkânında yapmıştır. Vesim Efendi'nin eserleri içinde özellikle, yayımlanmamış Düstûru Vesîm fi't-tıbbi'l-cedîd ve'l-kadîm (Eski ve Yeni Tıp konusunda Vesim'in kuralları) adlı kitabı önemlidir.

Hastalıkların sadece tedavisinin değil, nedenlerinin de araştırılmasına büyük önem veren Abbas Vesim Efendi'nin esas üne kavuşması verem mikrobunu bulması ve 18. yüzyıl sonlarında "Düsturu'l-Vesim fi Tıbbi'l-Cedid ve'l-Kadim (Eski ve Yeni Tıp konusunda Vesim'in kuralları) adlı iki ciltlik kitabı yazmasıdır.

2083 sayfa olan el yazma halindeki bu eser, bir önsöz, dört bölüm ve bir de sonsözden meydana gelir. Doğu ve batı tıbbını karşılaştıran ve mükemmel bir külliyat olan eser, tıp tarihimiz açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu eserin birinci bölümünde baştan sona kadar organ hastalıkları, ikinci bölümünde kadın ve çocuk hastalıkları, üçüncü bölümünde şişler ve ülserler, dördüncü bölümünde basit ve bileşik ilaçlar anlatılır.

Önsözü Müstakimzâde Sa'deddin Efendi tarafından kaleme alınan bu eserin yazma nüshalarından biri Beyazıt Devlet, ikincisi de Ragıp Paşa kütüphanesindedir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN