Arama

İstanbul'un ilk yükseköğretim kurumu; Sahn-ı Seman medreseleri

İstanbul'un fethinden sonra şehri kültür, sanat ve bilim merkezi haline getiren Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda şehrin ilk yükseköğretim kurumu olan Sahn-ı Seman medreselerini kurdu. Ali Kuşçu'nun düzenlediği medresenin ders programı, uzun yıllar kullanıldı. Fatih Sultan Mehmet'in de kitaplığında bulunan Risale-i Muhammediyye gibi eserler talebelere okutuldu.

  • 1
  • 11
ŞEHRİ İHYA EDEN MEDRESE; SAHN-I SEMAN
ŞEHRİ İHYA EDEN MEDRESE; SAHN-I SEMAN

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, burayı bilim, kültür ve sanat merkezi yapmak için çeşitli faaliyetlerde bulundu. Bu faaliyetlerden biri Sahn-ı Seman medreselerini kurmaktı.

Fatih döneminde İstanbul'da kurulan üç medreseden biri olan Sahn-ı Seman, "yüksek ihtisas" medreselerinden biriydi.

Döneminde eğitim sisteminin zirvesinde yer alan Sahn-ı Seman, önemli müderrislerle ev sahipliği yaptı. Toplam on dokuz odası bulunan medresede her odada bir öğrenci kalırdı.

Osmanlı'daki medreseler

  • 2
  • 11
İSTANBUL'UN İLK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU
İSTANBUL’UN İLK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU

Medresenin on dokuz odasından ikisi muîdlere, ikisi hizmetlilere, kalan odalar ise talebeye ayrıldı. Oda sayısının toplamı zamanla 152'ye ulaştı. Sadece talebeye ayrılan oda sayısı 120'ydi.

İstanbul'un ilk yükseköğretim kurumu olan Sahn-ı Seman, Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medreseydi. Medrese sekiz bölümden oluşurdu. Sahn-ı Seman Medresesi, şekil bakımından günümüzdeki camileri andırırdı.

Fatih'in İstanbul'u 'ilim yuvası' haline getirdiği 3 medrese

  • 3
  • 11
FATİH’İN MEDRESE ÖĞRENCİLERİNE VERDİĞİ EHEMMİYET
FATİH’İN MEDRESE ÖĞRENCİLERİNE VERDİĞİ EHEMMİYET

Fatih Sultan Mehmet, medresenin ilmi çalışmalarının yanında, öğrencilerinin çalışmalarını da izlerdi. Talebelerin adlarını, durumlarını, aldıkları görevleri yazdığı bir defteri olduğu söylenir. Öyle ki bazen talebelerin sınav heyetlerinde başkanlık ederdi.

Fatih, hangi amaç için sınavdan geçti?

  • 4
  • 11
ALİ KUŞÇU'NUN BİLGİSİNE HAYRAN OLAN FATİH
ALİ KUŞÇU’NUN BİLGİSİNE HAYRAN OLAN FATİH

Fatih Sultan Mehmet'in sanat ve bilim adamlarına gösterdiği ihtimam ve Sultan'ın teşvikleriyle, İstanbul'un bilim merkezi haline gelmesi, dönemin önemli âlimlerinin şehre gelmesini sağladı. Bunlardan biri matematik ve astronomi âlimi Ali Kuşçu'ydu.

İlk olarak Uzun Hasan'ın elçisi olarak İstanbul'a gelen Ali Kuşçu'nun bilgi birikimine hayran olan Fatih Sultan Mehmet, onun İstanbul'da kalmasını rica etti. Fatih'in ricasını kabul eden Ali Kuşçu, elçilik görevinin bitmesinden sonra İstanbul'a doğru tekrar yola çıktı.

Matematik ve astronomi geleneğinin temsilcisi: Ali Kuşçu

  • 5
  • 11
“ACEM'DE RUM'DA BENZERİ YOK”
“ACEM’DE RUM’DA BENZERİ YOK”

Ali Kuşçu, yol boyunca büyük törenlerle, armağanlarla karşılaştı. İstanbul'da kendisini karşılayanlar arasında İstanbul kadısı Hocazâde de vardı. Fatih Sultan Mehmet, huzuruna kabul ettiğinde Ali Kuşçu'ya Hocazâde'yi nasıl bulduğunu sormuş, o da "Acem'de Rum'da benzeri yok" deyince Fatih de "Arap'ta da benzeri yoktur." demiştir.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN